Psychologische zorg (aanvullend)

Regels en voorwaarden rondom de vergoeding van eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn per 1 januari 2014 gewijzigd. Aanvullend verzekeren voor psychologische zorg is minder vaak nodig omdat de GGZ wordt gedekt vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een nieuw protocol met voorwaarden die hieronder besproken worden. Voor aanvullende vergoedingen van overige psychologische zorg kun je onderaan deze pagina terecht.

Huisarts

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je als eerste terecht bij de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Je krijgt dan hulp van een arts zelf of een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er wordt een inschatting gemaakt van de klachten en je wordt via een aantal sessies geholpen met jouw psychische problemen. Deze sessies vallen onder huisartsenzorg en worden gedekt vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms zal echter blijken dat de POH-GGZ of andere arts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren. De patiënt zal dan al na inschatting van de klachten of na de ondergane sessies worden doorverwezen naar:

 • De basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Of:

 • De gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding. Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

 • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig
 • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid uw eigen verzekeraar.

De POH-GGZ of (huis)arts zal dus een belangrijke rol krijgen in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Vergoeding basisverzekering

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Bij psychologen met een contract worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. De patiënt hoeft dan zelf niets te doen. In overige gevallen dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding. Let er op dat je bij de naturapolis een deel van de rekening betaalt als de GGZ zorgverlener niet is gecontracteerd. Welk percentage je zelf moet bijbetalen verschilt per polis. Gecontracteerde zorg wordt wel volledig vergoed.

Bij een restitutiepolis ontvang je na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaald behandeltraject of medicijn.  Let op dat er een eigen bijdrage kan gelden voor bepaalde medicijnen. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.

Welke zorg wordt niet vergoed vanuit de GGZ?

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Bekostiging van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Ook zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg):

 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

De volgende zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige of soms alternatieve psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, maar ook seksuologische zorg, remedial teaching, neurofeedback, etc. Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

Zie ook:

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Start 100% € 800 (eenmalig) alleen voor Herstel- en balangsprogramma € 16,50 p/m
  Royaal 100% € 1000 (eenmalig) alleen bij Leefstijl Training & Coaching € 25,75 p/m
  Excellent 100% € 1500 (eenmalig) alleen bij Leefstijl Training & Coaching € 49,25 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • CZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Start 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 1,95 p/m
  Basis 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 7,75 p/m
  Plus 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 18,95 p/m
  Top 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 33,85 p/m
  Jongeren 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 18,65 p/m
  Gezinnen 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 45,00 p/m
  50+ 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 17,05 p/m
 • CZdirect

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Start 100% Oncologische nazorg (bij erkende instellingen): € 900 en vergoeding inloophuizen € 1,95 p/m
  Basic 100% € 900: herstel- en balansprogramma (bij erkende instelling) € 6,00 p/m
  Extra 100% € 900: herstel- en balansprogramma (bij erkende instelling) € 15,00 p/m
 • De Amersfoortse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Optimaal 100% € 375 (runningtherapie en eerstelijns hulp) € 42,95 p/m
 • De Goudse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Start 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 12,41 p/m
  Extra 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 22,35 p/m
  Compleet 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 34,58 p/m
  Comfort 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 58,74 p/m
  Top 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • DSW

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • FBTO

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • FNV Zorgcollectief

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • HEMA zorgverzekering

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Interpolis

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • inTwente

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • IZA

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% € 400 (groepsbegeleiding, let op voorwaarden) € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% € 400 (groepsbegeleiding, let op voorwaarden) € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Menzis

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • National Academic

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • OHRA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Uitgebreid 100% € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Optifit 100% € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 38,59 p/m
  TopFit 100% € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 56,73 p/m
  Superfit 100% € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 110,67 p/m
 • OZF

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • PMA zorgverzekering

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • PNOzorg

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra 100% € 360 (voor aanpassingsstoornissen en hulp bij werk- en relatieproblemen) € 41,00 p/m
  Compleet 100% € 850 (voor aanpassingsstoornissen en hulp bij werk- en relatieproblemen) € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Mediumpolis 75% 75% tot € 250 (psychosociale hulpverlening) € 17,95 p/m
  Largepolis 75% 75% tot € 500 (psychosociale hulpverlening) € 33,50 p/m
  Extra Largepolis 100% € 500 (psychosociale hulpverlening) € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Salland

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Stad Holland

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Umc

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  UMC Extra Zorg 1 100% Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 8,25 p/m
  UMC Extra Zorg 2 100% Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten en seksuologische zorg € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 100% Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten en seksuologische zorg € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 100% Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten en seksuologische zorg € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Best 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 30,14 p/m
  Jong Uitgebreid 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 27,34 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 54,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 48.89 p/m
 • Unive

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend Best 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 32,50 p/m
  Jong 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 30,75 p/m
  Gezin 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 55,75 p/m
  Vitaal 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 49,75 p/m
 • VGZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Best 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 30,14 p/m
  Jong Uitgebreid 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 27,34 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% € 400 (Cogmed, groepsbegeleiding) ; € 1000 (neurofeedback tot 18 jaar bij ADHD) ; 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 54,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg) € 48,89 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Optimaal 100% € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 37,35 p/m
  Top 100% € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 54,90 p/m
  Excellent 100% € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra ZEKUR 100% € 500 (cogmed tot 18 jaar, Groepsbegeleiding t/m 18 jaar, Neurofeedback bij ADHD tot 18 jaar ; eenmalig € 25 (traumabegeleiding) € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Zilveren Kruis

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

 • Zorg en Zekerheid

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV-Sure 75% 75% tot € 200 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 17,50 p/m
  AV-Top 75% 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 40,30 p/m
  AV-GeZZin 75% 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 49,00 p/m
  AV-Plus 75% 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 45,20 p/m
  AV-Totaal 100% € 500 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 99,00 p/m
 • ZorgDirect

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor psychologische zorg (aanvullend).

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!