AWBZ: alle wijzigingen op een rij

- Reacties 64

WlzPer 1 januari 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gaan wijzigingen. AWBZ-taken worden ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet. Vooral gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor extra taken bij komend jaar.

Bekijk ook: Het Zorgkompas helpt je bij het vinden van de juiste zorg

Hieronder bespreek ik wat de belangrijkste hervormingen/wijzigingen binnen de zorg precies inhouden en wat er voor mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg kan gaan veranderen.

Hoe verandert de zorg?

Langdurige zorg

Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vallen komt er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Vaak hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

 • Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing nemen zij een indicatiebesluit. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft.
 • Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan men ook een beroep doen op een persoonsgebonden budget.
 • Zorgkantoren kunnen je helpen bij het inkopen van de juiste zorg

Infographic (overheid):

Hieronder vind je een handige infographic van de overheid waarin de hervorming van de langdurige zorg schematisch is weergegeven.

Video: Hervorming AWBZ 2015

Hieronder een video waarin de wijzigingen ten aanzien van de langdurige zorg bondig worden besproken.

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging)

AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, zullen per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet worden vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

 • Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat iemand nodig heeft qua zorg. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe) Wmo als de Zvw vergoed kan worden.
 • Iemand heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als hij/zij behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

Belangrijk: voor degene die een AWBZ indicatie hebben voor persoonlijke verzorging en verpleging tot en met 2015, hebben volgend jaar direct recht op deze zorg. De cliënt/zorgbehoevende hoeft hier in principe niets voor te doen.

Zintuigelijke gehandicaptenzorg

Mensen met een zintuigelijke handicap, zoals blinden en doven krijgen per 1 januari 2015 de nodige behandelingen vergoed vanuit de Zvw door de zorgverzekeraar. Deze zorg wordt op dit moment nog vergoed vanuit de AWBZ. Het gaat hier echter alleen om behandelingen waarvoor je niet hoeft worden opgenomen. Men betaalt hiervoor wel een eigen risico omdat het gaat om zorg vanuit de basisverzekering.

Belangrijk: behandelingen waarvoor opname wel nodig is, worden vergoed vanuit de Wlz. Je kunt hiervoor terecht bij het CIZ en de zorgkantoren. Mensen die op dit moment al een vergoeding ontvangen vanuit de AWBZ krijgen deze zorg in 2015 automatisch van de zorgverzekeraar vergoed.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf 2015 wordt langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen door de zorgverzekeraar vergoed. Om precies te zijn, gaat het om zorg die in de eerste drie jaar in een zorginstelling wordt ontvangen. Er moet voor deze zorg wel eigen risico betaald worden. Na de drie jaar wordt de zorg geregeld via de zorgkantoren en de regels van de Wlz. In plaats van eigen risico wordt er dan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

Belangrijk: voor mensen die nu al langdurige GGZ ontvangen is er een overgangsregeling: ben je per 1 januari 2015 korter dan één jaar opgenomen in een zorginstelling? Dan wordt de zorg in de eerste drie jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Ben je langer dan één jaar opgenomen? Dan wordt de zorg in 2015 geregeld door de zorgkantoren volgens de regels van de nieuwe Wlz.

Huishoudelijke hulp

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp in het dagelijks leven en het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken, koken, maar ook begeleiding bij deelname in de maatschappij. Verder kan men voor aanpassingen aan de woning of speciale woonvoorzieningen bij de gemeente terecht. Vergoeding vindt plaats via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

Belangrijk: mantelzorgers die voor hun naaste(n) zorgen worden tevens vanuit de Wmo ondersteund. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of arbeidskracht tijdelijk de Wmo-taken overnemen. Men noemt dit vervangende mantelzorg.

Jeugdzorg

In 2015 komt er een nieuwe Jeugdwet, waarvoor gemeenten verantwoordelijk worden. Het gaat om zorg alle vormen van jeugdhulp, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, kinderbescherming , jeugdreclassering, en jeugd-vb. Zorg die in 2014 nog onder de AWBZ valt, valt nu onder de nieuwe Jeugdwet, zoals:

 • Behandeling met of zonder verblijf voor jongeren met een psychische stoornis of (licht) verstandelijke beperking
 • Begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging en bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een stoornis, beperking of aandoening
 • Transport van en naar locatie voor de bovenstaande zorgbehoevenden

Belangrijk: zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking valt per 2015 onder de Wlz. Dit zijn kinderen/jongeren die zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Overgangsregeling

Om de transitie van de AWBZ naar de andere en nieuwe wetten (Wmo, Wlz en Zvw) soepel te laten verlopen, komen veel mensen in aanmerking voor een zogenaamde overgangsregeling. Deze regeling wordt in dit artikel uitgebreid besproken. De overheveling van de AWBZ zal op ongeveer 800.000 Nederlanders betrekking hebben, zoals in onderstaande grafiek in beeld is gebracht.

Tranisitie-AWBZ

Meer informatie

Op de websites van de rijksoverheid: dezorgverandertmee.nl en hoeverandertmijnzorg.nl is meer informatie te vinden over de wijzigingen in de langdurige zorg.

Zorgmeldpunten

Door de veranderingen in de zorg zijn in er in 2015 veel nieuwe zorgmeldpunten opgericht. Wil je weten bij welk meldpunt jij terecht kan voor je vraag of klacht? Bekijk dan dit overzicht.

Zorgverzekering vergelijken

Voordat de nieuwe wet voor de langdurige zorg ingaat is het nog mogelijk tot 31 december van dit jaar om van zorgverzekering te wisselen. Op ZorgWijzer.nl is het mogelijk om je zorgverzekering te vergelijken om zodoende te besparen op de zorgkosten in 2015. Er kan hierbij gekozen worden uit drie verschillende soort polissen: budget, natura en restitutie. Ieder type heeft zijn voor -en nadelen.

64 reacties op AWBZ: alle wijzigingen op een rij

Schrijf een reactie

Jouw email adres blijft privé

 • J.J.van der Wel

  De energiekosten worden door de Wlz betaald,hoe zit dit met de gem. belastingen zoals afvalheffing, waterschap?Bedankt voor uw antwoord vr.gr.Jan van der Wel

  Je reageert op J.J.van der Wel

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Johan rokven

  Mijn dochter is 12 februari 2015 18 jaar geworden
  Ze viel voorheen in de pgb jeugdwet nu
  Pgb wlz 18 jaar 24 uur toezicht maar ze zit op school heef ze nu recht op wajong omdat ze nu ook rekeningen krijg van de cak en ziekenfonds rekeningen enz
  Met vriendelijke groet
  Johan rokven 0657704911

  Je reageert op Johan rokven

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • cees hofstee

  Goedendag, mijn moeder woont in een service flat en de ‘reserve-pot’ raakt langzaam uitgeput!
  Heeft u advies wat te doen?
  Bij voorbaat dank en vriendelijk gegroet,
  cees hofstee

  Je reageert op cees hofstee

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • cees hofstee

  Goedendag, mijn moeder woont in een service flat en de ‘reserve-pot’ raakt langzaam uitgeput!
  Heeft u advies wat te doen?
  Bij voorbaat dank en vriendelijk gegroet,
  cees hofstee
  06531019152

  Je reageert op cees hofstee

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Betsy Kamphuis

  Mijn man is reeds v.a. 2007 in de AWBZ. Ook voor 2015 was een indicatie aanwezig v.CIZ. Per 1 jan.2015 is hij overgegaan naar de ZvZ van UNIVE.
  Nu wil UNIVE per 3 juli a.s. hem overhevelen naar WLZ. Kan dat zomaar. ?
  Mijn man moet in de WLZ E.8,500 eigen bijdrage betalen. volgens CAK.
  In het reglement v. unive staat in art 2.2 dat de ZvZ is voor mensen die 24 uur
  per dag iemand in de nabijheid moeten hebben, Dit is van toepassing voor mijn man. Graag uw reactie hierop. Vr, gegroet Betsy Kamphuis

  Je reageert op Betsy Kamphuis

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Ftm. Fonville

  Mijn schoonmoeder woont in een verpleegtehuis waar ze is omgevallen met als gevolg een gebroken heup. houd zij haar plek in het verpleegtehuis als ze is uit gerevalideerd. er is een uitspraak dat ze die plek na 2 weken afwezigheid verliest

  Je reageert op Ftm. Fonville

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • frans offermans

  een gepensioneerde met AOW en laag inkomen,moet hij alsnog premie AWLZ/Wlz afdragen?
  Mijn Amerikaans AOW(Soc.Sec) komt uit US Alvast bedankt. Frans

  Je reageert op frans offermans

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Ronald Baan

  Wat is het verschil tussen een AWBZ-verklaring en een CIZ-advies?
  Mijn zoontje heeft epilepsie en gaat naar SBO. We hebben al jaren dubbele kinderbijslag ontvangen, maar nu krijg ik via de SVB te horen dat de AWBZ is opgeheven en dat er bij de CIZ om advies is gevraagd.
  Dit vind ik vreemd, want mijn zoon heeft nog steeds dezelfde zorg nodig als voorheen.

  mvg

  Ronald

  Je reageert op Ronald Baan

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Jack Dasiman

  Hallo Koen,

  Mijn dochter is blind en zit op de Visio school. Voor het laatst had zij een indicatie van het CIZ in eind 2011. Daarna niet meer. Per puur toeval controleerde ik de zorgkosten van 2015 en zag bij mijn dochter declaraties zorgkosten oplopend tot €6700 over het jaar 2015. In het jaar 2013 en 2014 heeft Visio volgens mijn overzicht niets gedeclareerd. Dat terwijl zie in 2013 en 2014 precies dezelfde ondersteuning op school heeft gekregen als in 2015 en dus niets extra’s in 2015 wat €6700 waard is. De financiële afdeling van Visio geeft aan dat zij in 2013 en 2014 ook hebben gedeclareerd. Aangezien je een indicatie daarvoor nodig had in 2013 en 2014 lijkt mij dat sterk.. De zorgverzekeraar zou mij terugbellen hierover omdat zij mij geen specificatie van de declaraties kunnen overleggen, maar nog niets vernomen. Misschien dat jij mij het e.e.a. zou kunnen uitleggen, aangezien ik niet geheel bekend ben met of er nu wel of niet een indicatie nodig was voor het jaar 2015 voor de AWBZ.
  Alvast bedank,

  m.v.g.,

  Jack

  Je reageert op Jack Dasiman

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Jack Dasiman

   nog een toevoeging: de zorgverzekeraar geeft zelf ook aan dat er voor de jaren 2013 en 2014 niets door Visio gedeclareerd is en om nog even duidelijker te zijn; ik weet dus niet of voor de jaren 2013 en 2014 een indicatie nodig was voor de AWBZ van het CIZ, want het CIZ geeft aan dat mijn dochter geen indicatie meer had na 2011, terwijl VISIO aangeeft dat zij wel gedeclareerd hadden de jaren voorgaande 2015. Of er was geen indicatie daarvoor nodig of de financiële afdeling van Visio vertelt mij niet de waarheid.

   Je reageert op Jack Dasiman

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Ron

  Hallo, bij de beoordeling van het toe te kennen aantal uren voor huishoudelijke hulp wordt bij de indicatiestelling verwezen naar “nieuwe richtlijnen in 2016′. Zover ik kan nagaan is de WMO per 1 januari 2015 verandert., waarin is opgenomen dat de gemeent verantwoordelijk is/wordt voor het toekennen van het aantal uren. En dat deze regeling doorloopt tot en met 2016. Is dit correct of bestaat er nog een andere regeling?

  Je reageert op Ron

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Maarten Thiebou

  Beste Koen,
  Is het waar dat er in 2015 via de nieuwe wet WLZ een eigen bijdrage kan worden gevraagd voor dagbesteding?. Het CAK zoekt naast de Eigen Bijdrage vanuit de AWBZ ,die tot dusver inkomens afhankelijk was, nog een inkomstenbron vanaf 1 januari 2015. Uit de eerste reactie van het CAK zou ik kunnen afleiden dat het wel eens een Euro 0,00 beschikking zou kunnen zijn. Het moet toch niet gekker worden.

  Je reageert op Maarten Thiebou

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • a. doek

  Vanaf welke (zzp)indicatie heb ik nog recht op een plek in een zorginstelling?

  Je reageert op a. doek

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Netty

   Goede dag, Onze zoon is net voor de WLZ geindiceerd en dat is ZZP-VG3 en volgens mij gaan ze vanaf VG3 en VG4 rekenen met opname in een instelling VG 1 en VG 2 komen niet voor een WLZ in aanmerking zoals ik ben voorgelicht , die vallen onder de WMO . Maar je kunt via Menzis Zorgkantoren en via het CIZ heel veel informatie vinden op hun sites Succes.

   Je reageert op Netty

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Femke

  Bedankt voor de informatie! Ik wil deze informatie graag gebruiken voor mijn scriptie, welke naam kan ik gebruiken bij mijn bronvermelding (voorletters+achternaam)?

  Je reageert op Femke

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Roy

   Beste Femke,

   Je kunt de URL van deze pagina gebruiken als bron vermelding.
   Mocht je echt een naam nodig hebben kun je mij als bron opgegeven: R. v. Wensen

   Succes met je scriptie!

   Je reageert op Roy

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Martin Kessels

  Beste Koen, Dank je wel voor je duidelijke en uitvoerige artikel. Ik blijf met een vraag zitten: welke criteria worden er specifiek beschreven voor toekenning van BI, BG, HH, HV, PV, ZZP?

  Je reageert op Martin Kessels

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • th de wilt

  Goede middag,
  Ik heb een vraag namens een client.
  Dhr. is bij ons opgenomen met een ZZP08.
  Als zorgorganisatie verkopen wij echter geen behandeling in.
  Deze worden onttrokken uit ZVW.
  Hierdoor heeft deze client en hoge eigenbijdragen uit WLZ en daarbij nog 2200 euro onkosten vanuit de ZVW. Is hiervoor op enige manier een compensatie te regelen.
  Ik hoor het graag van u.
  bvd

  Je reageert op th de wilt

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Ria Vermeulen

  L.s., uit welke gelden wordt het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden extramuraal – in de wijk, bekostigd ?

  Je reageert op Ria Vermeulen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Bas van Leeuwen

  Hallo,

  Als zzp-er verzorg ik de administratie van een bejaarden meneer met een chronische aandoening, waardoor hij aan bed en rolstoel gekluisterd is, slecht kan lezen en niet meer kan schrijven. Nu vroeg ik me of meneer de gemaakte kosten hiervoor kan laten vergoeden vanuit een bepaald budget. Zelf ondervindt hij langdurige zorg vanuit ZIN.

  Ik hoor het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Je reageert op Bas van Leeuwen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • D. Dijkhoff

  Beste Koen,
  Volgens mij bestaat er sinds 1 januari 2015 een uitgeklede AWBZ meer. En deze zal per 1 januari 2016 helemaal verdwenen zijn. Is dat zo? En moeten mensen met een CIZ-indicatie per 1 januari 2016 allemaal naar de Wmo voor een herijking van hun indicatie? Of blijft de CIZ-indicatie bestaan?

  Je reageert op D. Dijkhoff

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • netty

   Als ik even mag reageren , de AWBZ bestaat niet meer en deze is opgegaan in een nieuwe naam de WLZ , velen gaan automatisch over naar de WLZ anderen moeten naar de WMO Heeft u verzorging nodig of moet u naar een instelling dan moet u een CIZ indicatie WLZ hebben (u kunt die ook zelf aanvragen, heb ik ook gedaan voor onze zoon) U kunt veel informatie vinden bij Menzis zorgkantoor of via de site van het CIZ succes

   Je reageert op netty

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Thea

  Beste Koen,

  Nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Wat is het verschil? Waar moest je eerst huishoudelijke hulp aanvragen?

  Je reageert op Thea

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Marjan Oomkes

  Beste Koen,

  Begrijp ik het nu goed dat de Wlz niet onder verantwoording van de gemeente valt?
  Ik raak de draad kwijt!
  Alvast dank voor je antwoord.

  Groet van Marjan,

  Je reageert op Marjan Oomkes

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Koen

   Beste Marjan,

   Het CIZ en de zorgkantoren ontfermen zich over de Wlz. Het CIZ bepaalt of een cliënt recht heeft op zorg in een indicatiebesluit. U kunt kijken op ciz.nl voor meer informatie.

   Je reageert op Koen

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
  • Netty

   Nee , de WLZ is in de plaats gekomen voor de AWBZ , de WMO is gemeentelijk , de WLZ is voor langdurige zorg zowel voor thuis als voor in een instelling , kijk ook eens op sites van het CIZ en Menzis zorgkantoren die geven heel veel informatie hierover

   Je reageert op Netty

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Anna van Leeuwen

  Onze Zoon zit al tien jaar in een GGZ instelling, nu heeft hij van het ziekenfonds ineens een rekening gekregen van een bloedonderzoek, terwijl dit nodig is i.v.b. met zijn medicatie. Volgens mij is dit niet terecht, hij betaald al AWBZ

  Je reageert op Anna van Leeuwen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Mike Neeten

  Geachte heer/mevrouw,
  Sedert 10 jaar draag ik reeds premie AWBZ af en dat zijn niet te onderschatten bedragen.
  Ik ben woonachtig in Belgie en dien daar tevens ziekenfondspremie te betalen, aanvullende dentalia- en hospitalisatie te verzekeren.
  Waarom verwijst een medewerker van het Belgische ziekenfonds, waar ik al 25 jaar bij verzekerd ben, bij inzake een ooglasering naar mijn Nederlands ziekenfonds.
  Of het uit de lengte of de breedte komt: er worden forse premies ingehouden via de AWBZ, welke zou moeten borgen voor de zelfde financiele zorg in Belgie zoals in Nederland.
  Maar desondanks dien ik ook nog ziekenfondspremie en een aanvullende hospitalisatieverzekering en een aanvullende tandartsverzekering te betalen.
  Voor mij raakt het einde zoek, daar ik in 2013 meer dan € 6000 , in 2014 meer dan € 9000 en dit jaar wederom meer dan € 6000 aan medische kosten zelf dien te betalen.
  Hoe kan ik dat met WAO opbrengen, welk jaarlijks al met een aanzienlijk bedrag aan AWBZ belast wordt.
  De verdragsregeling was toch, dat de ingehouden premie, mij van een gegarandeerde medische zorg in Belgie zou verstrekken, zoals ik die zou krijgen als ingezetene Nederlander in Nederland.
  Kunt u mij s.v.p. wie mij als melkkoe behandelt en ten onrechte premies int zonder mij te compenseren voor mijn medische kosten als chronisch patient.
  Het water staat mij tot aan de lippen.
  M.v.G.
  M. Neeten

  Je reageert op Mike Neeten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • d.v.d.zwan

  Mijn vrouw en ik wonen al 11 jaar in duitsland, sinds 2 jaar is ze opgenomen in een verpleeghuis, onze eigen bijdrage is €1377, per maand, kunnen we deze bijdrage ergens vergoed krijgen, word wel ieder jaar awbz door de belastingdienst ingehouden.
  we hebben alleen a.o.w en een klein pensioen, kan iemand ons daar antwoord op geven.

  vriendelijjke groet.
  D.v.d.zwan

  Je reageert op d.v.d.zwan

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • helen

  vraagje : mijn man is mantelzorg voor onze dochtertje. tot eind vorig jaar we hebben het geld van de SVB gekrijgen – Het geld voor 2014 wordt nogsteeds door SVB gegeven of is het nu in de handen van de gemeente. Ik heb een paar weken geleden een brief van de gemeente over mantelzog met een antwoordformulier om intefullen van Tandem Zorg. Kan iemand mij uitleggen wie regeld de mantelzorg? is de prief alleen pubbliciteit? of moet ik het invullen anders krijgt mijn man geen mantelzorg? bedankt, 😀

  Je reageert op helen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Adrianna

  Goedeavond,

  Ik vraag mij af wat de veranderingen binnen de AWBZ met zich mee heeft gebracht omtrent de kortlopende zorg, met specifiek bedoeld de zorg in zorghotels. Kunt u mij hier meer informatie over geven wat daarin veranderd is en of dit juist ten nadele of in het voordeel is voor zorghotels?

  Met vriendelijke groet,

  Adrianna

  Je reageert op Adrianna

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • deci

  hallo,

  ik heb alsinds 2013 een indicatie PV klasse 5komt er vanmiddag een of andere wijkverpleegkundige die een het indicatie komt doen die beslist effect in 5minuten
  zonder verder onderzoek of informatie vd behandelde arts dat mijn uren van 14uur per week naar 5uur per week wordt teruggezet.schandalig!ik ben 35jaar oud en heb een gezin met 4kinderen waaronder een kindje met syndroom van down en een kindje met dezelfde spier ziekte als mij ,ze hebben letterlijk schijt aan je mijn man moest stoppen met werken om voor het gezin te zorgen en nu wordt binnen 5minuten je indicatie te niet gedaan waar moet dit naar toe?

  Je reageert op deci

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Joop

  Ik heb een belastbaar inkomen van iets meer dan € 43.000,- Mijn wettige echtgenote heeft geen inkomen en we hebben geen kinderen thuis Kan het kloppen dat ik buiten allerlei inhouding om, ook nog een AWBZ-premie van €4220,- aan (loon)belasting moet betalen over 2014? Komt mij niet op een tientje aan, maar dit lijkt mij wel erg veel?

  Je reageert op Joop

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Yolande

   Mogelijk heeft u het antwoord reeds gekregen. In 2014 was de premie AWBZ 12, 65% van belastbaar inkomen tot €33857. Het bedrag is inderdaad €4220.

   Je reageert op Yolande

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
  • Johannes

   Wel de juiste cijfers gebruiken ! het belastbaar inkomen moet € 33.363 ( < 65 jr.)zijn.
   Voor 65 + is het 12,65 % van € 33.555 = €. 4.244.

   Je reageert op Johannes

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • h.los

  kan een verzorgingshuis zomaar de ciz (van verzorging naar verpleging) veranderen zonder daar de familie van op de hoogte te stellen
  bvd voor uw antwoord ik ben gaarne bereid om de ev vragen toe te lichten etc
  henk los

  Je reageert op h.los

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • Petra

   Het verzorgingshuis doet dit niet. Zij vragen hooguit een nieuwe indicatie aan als de oude afloopt of als er veranderingen in de zorgvraag zijn. De instelling ( CIZ of gemeente) bepaald aan de hand van de wet of het verpleging of verzorging wordt.

   Je reageert op Petra

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren
 • Willem

  Ik begrijp er niks meer van. Mijn moeder heeft 3x per week douchehulp en ik dacht dat dat nu onder de zvw zou vallen en dus in het basispakket. Maar de CAK int nog steeds vrolijk de eigen bijdrage maar stuurt geen facturen. Vind het kwalijk om stiekem bij een oud mens via automatische incasso maar bedragen te blijven afschrijven. Er is ook nooit ’s duidelijk gemaakt wat de veranderingen voor haar persoonlijk zouden betekenen.

  Je reageert op Willem

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
 • Ingrid Banffer

  Klopt het dat je nu alle kosten in een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking o.a. was kosten euro 36.00 ,eten , persoonlijke dingetjes zoals badzeep , tandpasta kortom alles zelf moet betalen.

  Je reageert op Ingrid Banffer

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  hier op reageren
  • beyer

   was kosten tv aansluiting telefoon kosten en persoonlijke verzorging producten moet je zelf betalen . wonen eten en drinken en begeleiding valt onder AWBZ als je het boekje leest of op de website kun je dat terug vinden

   Je reageert op beyer

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

   hier op reageren

Laatste Nieuws

Laatste Reacties

 • Bert Luppes schreef op

  "En dan nog.De persoon met een inkomen van 2 ton kan het makkelijker betalen."

  Lees meer
 • Jantsje schreef op

  "Het geld voor al die nieuwe "medelanders" moet toch ergens weg komen, dus dan het eigen volk maar laten creperen…"

  Lees meer
 • Alo! schreef op

  "Say what....."

  Lees meer
 • erica zwang schreef op

  "ik ben alleenstaan ik heb niet breed euro om draaien werk voorvast lasten niks doen"

  Lees meer