‘Verzekerden kunnen weloverwogen keuze zorgverzekering maken’

- Reacties 0

ZorgverzekeringsmarktNederlanders zijn vorig jaar in staat geweest om een weloverwogen keuze te maken voor een nieuwe zorgverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ook staatssecretaris Martin van Rijn van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er beter wordt gecommuniceerd over de voorwaarden en prijzen van verschillende zorgverzekeringen. Toch is er nog altijd veel verbetering mogelijk.

Monitor

Een zorgverzekeringsmarkt die goed functioneert is van groot belang voor alle burgers. Alleen door middel van volledige, begrijpelijke en heldere (polis)informatie kunnen mensen een goede afweging maken voor een geschikte zorgverzekering.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft daarom de opdracht gegeven om middels een ‘monitor’ te onderzoeken hoe het op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt is gesteld op het vlak van klantwerving en informatievoorziening tijdens het overstapseizoen van 2016-2017.

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek besproken.

Kleiner speelveld

Het speelveld van zorgverzekeraars en volmachten is kleiner geworden in vergelijking met vorig jaar. Eén risicodrager (Azivo) is opgeheven en één volmacht is verdwenen. Ook zijn er in vergelijking tot 2016 een drietal basisverzekeringen uit de markt gehaald.

Toch heeft de consument nog steeds de keuze uit een aanbod van 58 basisverzekeringen, onderverdeeld bij negen concerns. Zij hebben gezamenlijk 14,9 miljoen verzekerden onder hun hoede. De grootste vier zijn:

 1. Achmea (5,1 miljoen verzekerden)
 2. VGZ (4,1 miljoen verzekerden)
 3. CZ (3,5 miljoen verzekerden)
 4. Menzis (2,3 miljoen verzekerden)

Staatsecretaris van Rijn constateert dat vanuit het perspectief van de consument het speelveld groter lijkt dan de 58 aangeboden modelovereenkomsten. Dat komt omdat veel verzekeraars werken met volmachten en collectieve verzekeringen die anders lijken dan het product die direct bij de zorgverzekeraar zelf is af te sluiten.

LEES OOK
'Collectieve zorgverzekering verleden tijd?'

Het prijsvoordeel van een collectieve zorgverzekering is dit jaar enorm afgenomen, concludeert de Nederlandse Zorgautorteit.

De vraag is of dergelijke ‘verkapte’ verzekeringen wenselijk zijn. Afschaffen van collectieve polissen zou de markt in elk geval al een stuk transparanter maken. De NZa zoekt op dit moment dan ook uit in hoeverre collectieve verzekeringen meerwaarde bieden.

Hogere premies en meer verschil

De premies zijn in vergelijking met 2016 gestegen met gemiddeld ruim 7,50 euro per maand. Daarnaast is het verschil tussen de hoogste en laagste premie alleen maar groter geworden, namelijk van 27,95 euro per maand naar 30,00 euro per maand. De goedkoopste basispolis bij het standaard eigen risico komt uit op 92,00 euro maandelijks.

LEES OOK
Zorgpremie 2017 overzicht

Welke premies voor 2017 zijn al bekend? Hier een overzicht met alle zorgverzekeraars, type polissen en de premie voor 2017.

Bij alle verzekeraars is de premie voor de basisverzekeringen zonder invoeren van persoonsgegevens te achterhalen. Wel is er verschil op de manier waarop de premie wordt getoond. Bij 63 procent van de verzekeringen is de premie direct zichtbaar, maar bij sommige verzekeraars moet er eerst worden doorgeklikt om een overzicht te krijgen van de premiebedragen.

Minder cadeautjes

Een andere constatering uit de marktmonitor is dat er beduidend minder acties en cadeautjes worden weggegeven bij zorgverzekeraars. Aspirant verzekerden worden daarnaast niet gunstiger behandeld dan huidige verzekerden. Iets waar een aantal jaren geleden nog wel eens sprake van was.

Bij sommige vergelijkingssites wordt er overigens nog wel gebruik gemaakt van cadeautjes om nieuwe klanten te lokken.

Geen vanaf-prijzen met hoog eigen risico

Tijdens het laatste overstapseizoen (2016-2017) is er door zorgverzekeraars en volmachten geen reclame gemaakt met zogenaamde in het oog springende (en ongewenste) vanaf-prijzen waarbij het hoogste eigen risico (885 euro) van toepassing is.

Er is verder slechts één zorgverzekeringslabel waarbij het niet mogelijk was om een basisverzekering af te sluiten met een vrijwillig eigen risico. Bij alle overige zorgverzekeraars is dit wel mogelijk en krijgt de verzekerde een korting tussen de 150 en 300 euro op jaarbasis als de verzekerde kiest voor het maximale eigen risico.

Toegankelijkheid in orde

Het merendeel van de zorgverzekeraars (63 procent) geven expliciet aan dat iedereen wordt geaccepteerd voor de basisverzekering. Bij volmachten ligt dit percentage fors lager, namelijk op 14 procent.

Wat verder opvalt is dat er bij volmachten vaker een medische selectieprocedure wordt gehanteerd bij een aanvullende- of tandartsverzekering dan bij zorgverzekeraars die direct producten aanbieden. Bij slechts 2 procent van alle aanvullende verzekeringen die direct door een verzekeraar worden aangeboden, geldt een medische selectieprocedure. Bij volmachten ligt dit op 4 procent.

LEES OOK
Welke zorgverzekeraars hebben een medische selectie?

Veel zorgverzekeraars hanteren een medische selectie voor de uitgebreidere aanvullende- en tandartsverzekeringen. Er geldt dan geen acceptatieplicht.

Ook het aantal tandartsverzekeringen met een medische acceptatie liep terug van 29 procent in 2016 naar 28 procent in 2017. Bij volmachten ligt het percentage op 32 procent.

Contractering

De contractering van ziekenhuizen en zorgverleners is goed vindbaar op de websites van de zorgverzekeraars. Vrijwel iedere zorgverzekeraar biedt een handige zoekmachine om gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders in kaart te brengen. Wel komt uit de monitor naar voren dat de contractering soms langzaam op gang komt waardoor verzekerden niet goed weten waar ze aan toe zijn. Zo bleek dat geen enkele zorgverzekeraar de contractering op 19 november (de start van het overstapseizoen) rond had.

Wel maakten alle zorgverzekeraars en volmachten goed duidelijk wat de financiële consequenties zouden kunnen zijn wanneer een verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerd ziekenhuis. Zo geldt bij restitutiepolissen bijvoorbeeld dat ten minste 100 procent van het marktconforme tarief wordt vergoed. Bij naturapolissen ligt dit percentage op 70 a 80 procent.

Communicatie

De leesbaarheid en het taalniveau van teksten op websites van verzekeraars is verbeterd. Zo scoort verzekeraar Menzis op dit gebied bijvoorbeeld erg goed. Ook de nieuwe, uniforme zorgverzekeringskaarten hebben bijgedragen aan de algehele leesbaarheid en transparantie bij verzekeraars. In deze kaarten staat in begrijpelijke taal samengevat wat iedere basisverzekering voor de verzekerde inhoudt.

Zorgverzekeraars zijn over het algemeen goed telefonisch bereikbaar. In elk geval biedt iedere verzekeraar of volmacht een telefoonnummer. Wel zijn er forse verschillen in het beantwoorden van mailtjes. Zo gaf 16 procent geen antwoord op de mail en kon 12 procent van de aanbieders niet eens per e-mail benaderd worden. Ook de antwoorden die de ‘mysterymailers’ ontvingen waren soms onvolledig of onjuist. Wat dat betreft is er dus nog veel verbetering mogelijk.

0 reacties op ‘Verzekerden kunnen weloverwogen keuze zorgverzekering maken’

Schrijf een reactie

Jouw email adres blijft privé

Laatste Nieuws

Laatste Reacties

 • kelly de kerf schreef op

  "schandalig, mensen komen door te hoge zorgkosten in de problemen. De regering moet de zorg weer in eigen hand nemen…"

  Lees meer
 • lies schreef op

  "En de andere zorgverzekeraars ook in rode cijfers.Persoonlijk zou ik onvz willen weten"

  Lees meer
 • Lex schreef op

  "Is heel simpel Afschaffen administratieve rompslomp, afschaffen overbodige managementlagen en verlaging inkomens bestuurders gewoon voldoen ad premiernorm…"

  Lees meer
 • Mark Rutte en zijn boevenbende schreef op

  "uit alles blijkt dat de regering een grote boevenbende is en ik heb helaas niet de indruk dat dit snel…"

  Lees meer