Laatste nieuws

Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie
– Koen Kuijper

Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie

Aanvullende zorgverzekering vaak onnodig bij Wlz-indicatie

Een hoop Nederlanders die zorg vanuit de Wlz krijgen, zijn onnodig verzekerd via hun zorgverzekering. Het gaat vooral om mensen die in een zorginstelling verblijven en door diezelfde instelling behandelingen krijgen, bijvoorbeeld tandheelkundige of fysiotherapie. Zij krijgen die zorg vaak vergoed via de Wlz. Bij hen is de kans groot dat zij een aanvullende verzekering hebben, maar de vergoedingen die erin zitten niet of nauwelijks gebruiken.

De zaakwaarnemers van mensen in een Wlz-instelling doen er daarom verstandig aan om te controleren of er sprake is van een dubbele verzekering. Door de aanvullende verzekering stop te zetten of over te stappen kan veel geld worden bespaard.

geen reacties
Wet langdurige zorg (Wlz) minder vaak gebruikt
– Koen Kuijper

Wet langdurige zorg (Wlz) minder vaak gebruikt

Wet langdurige zorg (Wlz) minder vaak gebruikt

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is tussen 2015 en 2017 gedaald van 345.000 naar 340.00 mensen. Door strengere eisen rondom de toelating, komen er simpelweg minder mensen in aanmerking voor Wlz-zorg.

Deze groep ontvangt de nodige zorg op grond van een andere zorgwet, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

3 reacties
Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wlz
– Bart Koenraadt

Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wlz

Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wlz
5 reacties
Indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen
– Bart Koenraadt

Indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen

Indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen
15 reacties
Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie?
– Koen Kuijper

Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie?

Aanvullende zorgverzekering overbodig met Wlz-indicatie?

Mensen die verblijven in een zorginstelling of verpleeghuis zijn vaak onnodig duur verzekerd voor hun zorgverzekering. Dat komt omdat zij veel zorg, zoals fysiotherapie en tandartskosten, vergoed krijgen vanuit een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvullende polis heeft dan vaak geen zin. Overstappen naar een basisverzekering kan zo tientallen euro’s per maand opleveren.

Voor zaakwaarnemers van mensen met een Wlz-indicatie is het dus raadzaam om na te gaan in hoeverre er vergoeding plaatsvindt vanuit de Wlz en of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van de aanvullende verzekering.

3 reacties
Toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz) lastig
– Koen Kuijper

Toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz) lastig

Toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz) lastig

Het is voor zorgbehoevenden tegenwoordiger lastiger om een zorg te krijgen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) houdt er na de veranderingen in de zorg in 2015, strengere richtlijnen op na.

Doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid is dat mensen langer thuis blijven wonen met zorg aan huis. Daarmee zouden kosten bespaar worden. Nu blijkt echter dat de uitgaven in de wijkverpleging en bij de gemeente omhoog gaan.

3 reacties
Wet langdurige zorg (Wlz)
– Koen Kuijper

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet langdurige zorg (Wlz)
245 reacties
Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015
– Koen Kuijper

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Mensen die in 2014 nog zorg ontvangen vanuit de AWBZ zullen volgend jaar onder een nieuwe of andere wet gaan vallen, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en/of de jeugdwet. Echter hebben veel van de mensen die op dit moment een AWBZ-indicatie hebben, recht op een overgangsregeling.

Dat betekent dat zij in 2015 (of een deel van 2015) recht houden op de zorg die vermeld staat op de AWBZ-indicatie. Wat zijn deze overgangsregelingen precies en op wie hebben zij betrekking?

17 reacties