Is de basis zorgverzekering verplicht?

Het afsluiten van een basisverzekering is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Iemand is verzekerd voor de Wlz als:

 • Diegene Nederlands ingezetene is (als hij/zij rechtmatig in Nederland woont) en/of;
 • Diegene niet-ingezetene is, maar in Nederland wel loonbelasting afdraagt

Uitzonderingen

Er zijn echter wel meerdere uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen staan beschreven in de beperkingen van de kring der verzekerden (Koninklijk Besluit 746). De volgende personen zijn wel verplicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten:

 • Personen die werkzaamheden in Nederland slechts tijdelijk stopzetten
 • Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn
 • Gezinsleden van ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Voorwaarde is dat de gezinsleden zelf niet werken in het buitenland.
 • Werknemers in het buitenland, in dienst zijn van een Nederlandse werkgever  die rijden, vliegen of varen als beroep.
 • Gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot
 • Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die tijdelijk in het buitenland verblijven in verband met hun studie en daarbij niet werken in het land waar zij verblijven.
 • Vreemdelingen die: (a) in Nederland verblijven en afwachten op een besluit van voortgezette toelating, (b) rechtmatig verblijf houden in Nederland en/of (c) een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd
 • Buitenlanders die in het buitenland (of Nederland) wonen en in Nederland werken en/of winst genieten

Er zijn echter nog twee groepen die niet verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten:

 • Mensen die in actieve militaire dienst zijn
 • Personen die, vanwege geloofs- of levensovertuiging een aantoonbaar bezwaar tegen het hebben van een verzekering. Voor deze groep gelden speciale regels

Verdere regelgeving

In een artikel van 7 augustus 2014 op ZorgWijzer.nl worden de uitzonderingen van de zorgverzekering uitgebreider besproken. Ook worden twee groepen genoemd die wel in Nederland verzekerd zijn tegen ziektekosten, maar niet op basis van de regels uit de Zvw.