Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor de zorgverzekering?

Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt gedekt, betaal je in sommige gevallen een zogenaamde eigen bijdrage. Wat is deze eigen bijdrage precies en wanneer dien je een eigen bijdrage te betalen? Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Er zijn belangrijke verschillen.

Eigen bijdrage Wlz of Wmo

Er is ook nog een belangrijk verschil tussen de eigen bijdrage die geldt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de eigen bijdrage die kan gelden bij hulp en zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

LEES OOK
Raadpleeg het Zorgkompas

Het Zorgkompas biedt informatie over de eigen bijdrage die kan gelden voor hulp en zorg vanuit de Wlz of Wmo

Wat is de eigen bijdrage (Zvw)?

De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden. De verzekerde betaalt dan een eigen bijdrage in de vorm van een percentage of een vast bedrag. De eigen bijdrage is van toepassing op een aantal zorgvormen die vanuit het basispakket worden gedekt. Welke dat zijn, lees je hieronder. Voor specifieke zorgvormen betaal je dus een bepaald deel van de gemaakte kosten uit eigen zak.

In sommige gevallen zal er ook een eigen risico moeten worden betaald alvorens de zorgverzekeraar het resterende deel van de afgenomen zorg zal vergoeden. Het is echter wel belangrijk dat de eigen bijdrage niet verward wordt met het eigen risico.

LEES OOK
Wanneer betaal je eigen risico voor je zorgverzekering?

Het eigen risico moet worden betaald voor de meeste zorg die is gedekt door de basisverzekering. Voor sommige zorgvormen geldt een uitzondering.

Voorbeeld

Hoe de eigen bijdrage nou precies werkt is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

Meneer de Vries heeft een kunstgebit nodig. Zijn tandarts vertelt hem dat de totale kosten van dit kunstgebit 1.000 euro bedragen, maar dat deze kosten door de basisverzekering worden gedekt. Wel legt de tandarts uit dat er een eigen bijdrage van toepassing is van 25 procent (2017). Ook het verplichte eigen risico van meneer de vries (385 euro in 2017) wordt belast.

Berekening:

  • Van de 1.000 euro dient meneer de Vries eerst het gedeelte van de eigen bijdrage van 25 procent zelf te betalen. Dit komt neer op (1.000 euro / 100) * 25 = 250 euro eigen bijdrage.
  • Van de 750 euro die overblijft moet meneer de Vries eerst nog zijn eigen risico betalen, tenzij hij deze al (deels) heeft verbruikt. Er blijft in dit geval een bedrag over van 750 euro – 385 euro eigen risico = 365 euro. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
  • Voor de duidelijkheid: meneer de Vries betaalt 250 euro aan eigen bijdrage en 385 euro aan eigen risico; samen: 635 euro.

Als meneer de Vries in het zelfde verzekeringsjaar nog een keer gebruik zal maken van de dekkingen uit het basispakket, hoeft hij geen eigen risico meer te betalen. Wel zal hij een eigen bijdrage moeten blijven betalen voor de zorgvormen waar een eigen bijdrage van toepassing is.

Voor welke zorgvormen betaal je een eigen bijdrage?

Voor de onderstaande zorgvormen betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Dit zijn allen zorgvormen die vallen onder de dekking van de basisverzekering.

Let op! De onderstaande eigen bijdragen zijn van toepassing op 2017. 

Zorgvorm Eigen bijdrage in 2017
Bepaalde geneesmiddelen, zoals de duurdere medicijnen voor ADHD Verschilt per medicijn. Kijk voor de specifieke eigen bijdrage op medicijnkosten.nl
Bril of lenzen op grond van medische indicatie 112 euro per lens of glas (bij gebruik korter dan 1 jaar) of 56 euro per jaar (bij gebruik langer dan 1 jaar)
Hoortoestel en oorstukjes 25 procent van de kosten.
Klikgebit op implantaten (het kliksysteem en het bijbehorende klikgebit) 10 procent voor ondergebit, 8 procent voor bovengebit.
Volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) 25 procent van de kosten. Reparaties en rebasen: 10 procent van de kosten
Orthopedische schoenen 67,50 euro per paar (tot 16 jaar) of 135 euro per paar (16 jaar en ouder)
Pruiken Alle kosten boven de 419,50 euro
Overige hulpmiddelen Er zijn nog een aantal hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt. Kijk daarvoor op: hulpmiddelenwijzer.nl
Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak) 333,46 euro
Kraamzorg thuis 4,30 euro per uur
Kraamzorg in kraamcentrum/ziekenhuis zonder medische noodzaak 17 euro voor de moeder en 17 euro per kind per dag (hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 121 euro per dag declareert)
Zittend ziekenvervoer 100 euro per jaar

Eigen bijdrage verzekeren

Het is mogelijk je aanvullend te verzekeren om de kosten van de eigen bijdrage te dekken. Op de volgende pagina’s vind je pagina’s met de relevante vergoedingen:

Laatste Nieuws