Eigen bijdrage zorgverzekering

De overheid heeft bepaald dat sommige zorgkosten niet volledig vergoed worden door de zorgverzekering. De verzekerde betaalt een deel van de ziektekosten dan zelf via een eigen bijdrage.

In dit dossier wordt uitgelegd:

 • Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
 • Wanneer je een eigen bijdrage betaalt
 • Hoe je de eigen bijdrage kunt verzekeren

Lees dus snel verder.

Wat is het verschil met het eigen risico?

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico.

Dit zijn de verschillen tussen het eigen risico en de eigen bijdrage:

Eigen bijdrage

 • Geldt alleen voor een select aantal zorgvormen
 • Is een variërend bedrag die je betaalt voor specifieke zorgvormen
 • Je betaalt iedere keer het bedrag dat van toepassing is

Eigen risico

 • Geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering.
 • Is een vast bedrag per jaar en stapelt zich op
 • Je betaalt voor zover je eigen risico nog niet is 'opgemaakt'

Er is ook nog een belangrijk verschil tussen de eigen bijdrage die geldt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de eigen bijdrage die kan gelden bij hulp en zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat valt onder de eigen bijdrage?

Voor de onderstaande zorgvormen betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Dit zijn allemaal zorgvormen die vallen onder de dekking van de basisverzekering.

ZorgvormEigen bijdrage 2024
Bepaalde geneesmiddelen, zoals de duurdere medicijnen voor ADHD€ 250 euro per verzekerde per jaar
De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per medicijn. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.
Bril of lenzen op grond van medische indicatie€ 122 per lens of glas (bij gebruik korter dan 1 jaar)
€ 61 per jaar (bij gebruik langer dan 1 jaar).
Hoortoestel, oorstukjes, tinnitusmaskeerder25 procent van de kosten.
Klikgebit op implantaten (het kliksysteem en het bijbehorende klikgebit)10 procent voor ondergebit, 8 procent voor bovengebit.
Volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese)25 procent van de kosten. 
Reparaties en rebasen: 10 procent van de kosten.
Allergeenvrije of Orthopedische schoenen€ 65 per paar (tot 16 jaar).
€ 130 per paar (16 jaar en ouder).
PruikenAlle kosten boven de € 465
Overige hulpmiddelenEr zijn nog een aantal hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt. Kijk daarvoor op: hulpmiddelenwijzer.nl
Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak)Eigen bijdrage bedraagt:
Tarief voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie minus € 246 euro (die door de zorgverzekeraar wordt vergoed via de basisverzekering)
Kraamzorg thuis€ 5,10 per uur.
Kraamzorg in kraamcentrum/ziekenhuis zonder medische noodzaak€ 20 voor de moeder en € 20 euro per kind per dag.
Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan in totaal € 286 euro per dag declareert.
Zittend ziekenvervoer€ 118 per jaar.
De vergoeding bedraagt max. € 0,38 per kilometer.
Logeerkosten in plaats van vervoer€ 89

Voorbeeld

Hoe de eigen bijdrage nou precies werkt, is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

 1. Meneer de Vries heeft een kunstgebit nodig.
 2. Zijn tandarts vertelt hem dat de totale kosten van dit kunstgebit 1.000 euro bedragen
 3. De kosten worden door de basisverzekering gedekt.
 4. Er geldt een eigen bijdrage van 25 procent (2024).
 5. Ook het verplichte eigen risico van meneer de vries (385 euro in 2024) wordt in rekening gebracht.

Berekening:

 • Van de 1.000 euro dient meneer de Vries eerst het gedeelte van de eigen bijdrage van 25 procent zelf te betalen. Dit komt neer op (1.000 euro / 100) * 25 = 250 euro eigen bijdrage.
 • Van de 750 euro die overblijft moet meneer de Vries eerst nog zijn eigen risico betalen, tenzij hij deze al (deels) heeft verbruikt. Er blijft in dit geval een bedrag over van 750 euro – 385 euro eigen risico = 365 euro. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
 • Voor de duidelijkheid: meneer de Vries betaalt 250 euro aan eigen bijdrage en 385 euro aan eigen risico; samen: 635 euro.

Als meneer de Vries in hetzelfde verzekeringsjaar nog een keer gebruik zal maken van de dekkingen uit het basispakket, hoeft hij geen eigen risico meer te betalen. Wel zal hij een eigen bijdrage moeten blijven betalen voor de zorgvormen waar een eigen bijdrage van toepassing is.

Kan je de eigen bijdrage verzekeren?

Ja, voor vrijwel alle eigen bijdragen die gelden voor de basisverzekering, is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Je betaalt dan wel een hogere premie.

Het is mogelijk je aanvullend te verzekeren om de kosten van de eigen bijdrage te dekken.

Op de volgende pagina’s vind je pagina’s met de relevante vergoedingen: