Eigen bijdrage zorgverzekering

De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden door de basisverzekering. De verzekerde betaalt dan een eigen bijdrage, in de vorm van een percentage of een vast bedrag. In sommige gevallen betaal je een gedeelte van de medische kosten dus zelf.

Je betaalt de eigen bijdrage bijvoorbeeld voor kraamzorg of een hoortoestel. De eigen bijdrage moet je soms gelijktijdig met het eigen risico te betalen.

Wat is het verschil met het eigen risico?

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico.

Dit zijn de verschillen:

Eigen bijdrage

  • Geldt alleen voor een select aantal zorgvormen
  • Is variërend bedrag die je betaalt voor specifieke zorgvormen
  • Je betaalt iedere keer het bedrag dat van toepassing is

Eigen risico

  • Geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering.
  • Is een vast bedrag per jaar en stapelt zich op
  • Je betaalt voor zover je eigen risico nog niet is 'opgemaakt'

Lees ook: meer informatie over de verschillen en overeenkomsten.

Er is ook nog een belangrijk verschil tussen de eigen bijdrage die geldt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de eigen bijdrage die kan gelden bij hulp en zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat valt onder de eigen bijdrage?

Voor de onderstaande zorgvormen betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Dit zijn allemaal zorgvormen die vallen onder de dekking van de basisverzekering.

ZorgvormEigen bijdrage in 2022
Bepaalde geneesmiddelen, zoals de duurdere medicijnen voor ADHDVerschilt per medicijn. Kijk voor de specifieke eigen bijdrage op medicijnkosten.nl
De maximale eigen bijdrage voor medicatie bedraagt 250 euro per verzekerde.
Bril of lenzen op grond van medische indicatie119 euro per lens of glas (bij gebruik korter dan 1 jaar) of 59,50 euro per jaar (bij gebruik langer dan 1 jaar)
Hoortoestel, oorstukjes, tinnitusmaskeerder25 procent van de kosten.
Klikgebit op implantaten (het kliksysteem en het bijbehorende klikgebit)10 procent voor ondergebit, 8 procent voor bovengebit.
Volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese)25 procent van de kosten. Reparaties en rebasen: 10 procent van de kosten
Allergeenvrije of Orthopedische schoenen62 euro per paar (tot 16 jaar) of 124 euro per paar (16 jaar en ouder)
PruikenAlle kosten boven de 457,50 euro
Overige hulpmiddelenEr zijn nog een aantal hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt. Kijk daarvoor op: hulpmiddelenwijzer.nl
Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak)Eigen bijdrage is het verschil tussen het tarief voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie en de 230 euro die standaard door de zorgverzekeraar wordt vergoed via de basisverzekering
Kraamzorg thuis4,70 euro per uur
Kraamzorg in kraamcentrum/ziekenhuis zonder medische noodzaak19 euro voor de moeder en 19 euro per kind per dag (hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 131 euro per dag declareert)
Zittend ziekenvervoer111 euro per jaar (vergoeding bedraagt max. 32 eurocent per kilometer)

Voorbeeld

Hoe de eigen bijdrage nou precies werkt is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

Meneer de Vries heeft een kunstgebit nodig. Zijn tandarts vertelt hem dat de totale kosten van dit kunstgebit 1.000 euro bedragen, maar dat deze kosten door de basisverzekering worden gedekt. Wel legt de tandarts uit dat er een eigen bijdrage van toepassing is van 25 procent (2022). Ook het verplichte eigen risico van meneer de vries (385 euro in 2022) wordt belast.

Berekening:

  • Van de 1.000 euro dient meneer de Vries eerst het gedeelte van de eigen bijdrage van 25 procent zelf te betalen. Dit komt neer op (1.000 euro / 100) * 25 = 250 euro eigen bijdrage.
  • Van de 750 euro die overblijft moet meneer de Vries eerst nog zijn eigen risico betalen, tenzij hij deze al (deels) heeft verbruikt. Er blijft in dit geval een bedrag over van 750 euro – 385 euro eigen risico = 365 euro. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
  • Voor de duidelijkheid: meneer de Vries betaalt 250 euro aan eigen bijdrage en 385 euro aan eigen risico; samen: 635 euro.

Als meneer de Vries in hetzelfde verzekeringsjaar nog een keer gebruik zal maken van de dekkingen uit het basispakket, hoeft hij geen eigen risico meer te betalen. Wel zal hij een eigen bijdrage moeten blijven betalen voor de zorgvormen waar een eigen bijdrage van toepassing is.

Kan je de eigen bijdrage verzekeren?

Ja, voor vrijwel alle eigen bijdragen die gelden voor de basisverzekering, is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Je betaalt dan wel een hogere premie.

Het is mogelijk je aanvullend te verzekeren om de kosten van de eigen bijdrage te dekken.

Op de volgende pagina’s vind je pagina’s met de relevante vergoedingen: