Wat is het hinderpaalcriterium?

Het hinderpaalcriterium is een artikel binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Ziekenhuiskeuze In Nederland heeft iedere verzekerde recht op vrije artsenkeuze. Met … Meer lezen over Wat is het hinderpaalcriterium?