De huisarts

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij uiteenlopende lichamelijke of geestelijke klachten. Ook bij problemen thuis of op school kan de huisarts uitkomst bieden.

De huisarts wordt door de basisverzekering vergoed. Je betaalt geen eigen risico voor huisartsenzorg.

Wat doet een huisarts?

De huisarts praat met de patiënt, stelt diagnoses, voert kleine ingrepen en behandelingen uit en geeft medisch advies. Indien nodig schrijft de huisarts  medicijnen en/of verder onderzoek of behandeling voor, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of zorginstelling.

Ook op het gebied van preventie, bijvoorbeeld met betrekking tot voeding, roken en beweging kan de huisarts een belangrijke rol spelen.

Wie is mijn huisarts?

Geen idee wie je huisarts is of waar je staat ingeschreven? Probeer dit eerst zelf te achterhalen, bijvoorbeeld door je e-mail berichten te doorzoeken of je archief te raadplegen.

Kom je er echt niet uit wie je huisarts is?

Neem dan contact op met een huisartsenpost in je omgeving. Die kan vervolgens gebruik maken van de dienst 'raadplegen actuele huisarts' in VECOZO en inzien waar je staat ingeschreven. Hiervoor dien je als patiënt toestemming te geven.

Let op:

Je kunt je maar bij één huisarts tegelijk inschrijven.

Inschrijven bij een huisarts

Heb je nog geen huisarts? Dan kun je via de website www.kiesuwhuisarts.nl een huisarts bij jou in de buurt vinden.

Het is handig om een praktijk te zoeken die niet te ver van je vandaan ligt. Het wordt aangeraden om een arts te zoeken die jou bij acute gevallen binnen 15 minuten met de auto kan bereiken.

Voor sommigen kan het handig zijn om ook nog op een aantal andere aspecten te letten, namelijk:

 • Wat is het geslacht van de huisarts?
 • Is het een zelfstandige huisarts of een zorgcentrum?
 • Zijn er andere zorgverleners in de buurt, zoals een apotheek, fysiotherapeut of ziekenhuis?
 • Wat zijn de openingstijden, bijvoorbeeld voor het spreekuur?
 • Op welke manieren is het mogelijk om een afspraak in te plannen? Bijvoorbeeld telefonisch of via het internet?

Via Zorgkaart Nederland kun je beoordelingen van huisartsenpraktijken vinden. Let erop dat deze soms een vertekend beeld kunnen geven.

Niet verplicht

Hoewel het niet verplicht is om jezelf bij een huisarts in te schrijven, wordt dit door patiëntenorganisaties en de overheid wel sterk aangeraden. Er is dan namelijk altijd een arts of huisartsenpost in de buurt als je zorg nodig hebt.

Daarnaast wordt je gezondheid, medicijngebruik en andere relevante informatie voor je bijgehouden in een dossier.

Veranderen van huisarts

Het kan soms nodig zijn om te veranderen van huisarts, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of omdat je niet tevreden bent met de dienstverlening of de geboden zorg. Je kan dan zelf op zoek gaan naar een andere huisartsenpraktijk bij jou in de buurt. Volg vervolgens dit stappenplan:

 1. Informeer of de nieuwe huisarts je kan aannemen als patiënt

Let op: de nieuwe huisarts (die je kiest) mag je in bepaalde situaties weigeren:

 • Als de afstand tussen jou en de praktijk te groot is
 • Als de huisartsenpraktijk al vol is
 • Als de nieuwe arts jouw persoonlijke zorgwensen (bijvoorbeeld een euthanasieverzoek) niet kan inwilligen
 1. Als de huisartsenpraktijk je wilt aannemen, schrijf je jezelf in.

Let op: geef bij de dokter of de assistent(e) aan bij welke apotheek je inschreven staat of waar je je gaat inschrijven. Meer informatie over het overstappen naar een andere apotheek lees je verderop.

 1. Zodra je bent ingeschreven bij de nieuwe huisarts, schrijf jezelf uit bij je oude huisarts. 

Dit mag schriftelijk, telefonisch of mondeling. Let op: geef bij het uitschrijven een aantal dingen aan:

 • Per wanneer je overstapt naar de nieuwe huisarts.
 • Waarom je naar een andere huisarts bent overgestapt
 • Vraag aan je voormalige huisartsenpraktijk of zij je medisch dossier willen opsturen naar de nieuwe huisarts. Dit kan vaak veilig digitaal, via persoonlijke overdracht of aangetekend per post.

Heb je moeite met het vinden van een (nieuwe) huisarts? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Die kan je helpen met het zoeken van een nieuwe praktijk.

Overstappen van apotheek

Als je verandert van huisarts is het vaak ook nodig om te wisselen van apotheek. Volg het onderstaande stappenplan:

 1. Schrijf je in bij een nieuwe apotheek. Dit kan doorgaans telefonisch of per mail. De eerste keer dat je naar de apotheek gaat, dien je jouw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen.
 2. Geef aan de huisarts door bij welke apotheek je inschreven staat.
 3. Schrijf je uit bij de oude apotheek. Dit mag schriftelijk, telefonisch of mondeling.

Het is overigens niet verplicht om jezelf bij een bepaalde apotheek aan te melden. Het is vaak wel veiliger omdat de apotheek bijhoudt welke medicatie je gebruikt. Sommige medicijnen mag je bijvoorbeeld niet in combinatie met elkaar gebruiken. De apotheek kan je hierover advies geven.

Vergoeding zorgverzekering

Hieronder wordt schematisch in kaart gebracht wat de zorgverzekering vergoed qua huisartsenzorg.

 Vergoeding zorgverzekeringEigen risico?
Consulten, onderzoeken en kleine ingrepen bij de huisartsVolledig, op medische gronden.*Nee
HuisartsenpostVolledig. Je kunt alleen bij de huisartsenpost binnenlopen als je dit van te voren (telefonisch) hebt afgesproken met de assistent(e).Nee
MedicijnenOp medische gronden: volledig, voor geregistreerde geneesmiddelen. Soms geldt een eigen bijdrage.Ja
Door de huisarts voorgeschreven onderzoeken (bijv. bloedonderzoek)Volledig, op medische gronden.Ja

*Uitgezonderd zijn: medische keuringen, attesten (schriftelijke of gedrukte getuigenis), verbruiksmaterialen (o.a. spuiten, naalden, pleisters), uitstrijkje op eigen verzoek, (griep)vaccinaties op eigen verzoek en zwangerschapstesten zonder medische indicatie.

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro in 2023 en moet eerst worden voldaan voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding van de kosten.

Huisartsenverenigingen

Nederland kent een aantal huisartsenverenigingen evenals een vereniging voor jeugdartsen en bedrijfsartsen.

Hieronder worden ze kort besproken:

 1. Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) - is de de grootste beroepsvereniging voor huisartsen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de beroepsgroep als geheel en de belangen van individuele huisartsen, in het belang van de patiënt. Belangrijke thema's zijn kwaliteitsverbetering, ondersteuning van de praktijkvoering en het bundelen van krachten om de strategische positie van huisartsen in de gezondheidszorg te verbeteren.
 2. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) - is eveneens een beroepsvereniging voor Nederlandse huisartsen. Deze vereniging houdt zich echter meer bezig met het wetenschappelijke deel, zoals onderzoek, geneeskundige onderwerpen en de toepassingen daarvan in de praktijk. Verder stelt de NHG standaarden op die een huisarts kan gebruiken bij gezondheidsproblemen en klachten.
 3. Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) - is een wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. De vereniging tracht bij te dragen aan de kwaliteit, innovatie en wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg voor jeugdigen. Ook preventie is een belangrijk thema.
 4. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) - is de landelijke vereniging voor bedrijfsartsen en richt zich op het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Artsenfederatie KNMG

Er zijn ook verenigingen die zich juist richten op alle artsen in Nederland. De belangrijkste hiervan is de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit is een federatie van verschillende beroepsverenigingen voor artsen. De maatschappij behartigt de belangen van alle artsen in Nederland.

Klacht indienen over huisarts

Wil je een klacht indienen over je huisarts?

Dan kun je het volgende stappenplan volgen:

 1. Bespreek de klacht eerst met de arts
 2. Kom je er gezamenlijk niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk . Deze is gratis en bemiddelt tussen jou en de huisarts.
 3. Kom je er nog niet uit of is de gevonden oplossing niet naar wens? Dan wend je jezelf tot de landelijke geschillencommissie huisartsen (SKGE) of bij de geschillencommissie DOKh.
 4. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg. Dit is met name van toepassing als de arts in gebreke is gebleven.
 5. Als er via stap 1 t/m 3 geen oplossing wordt geboden, kun je terecht bij de civiele/burgerlijke rechter. Als het gaat om een medische fout, waarbij de schade hoger ligt dan 25.000 euro, is er sprake van een juridisch geschil.

Voor meer informatie over het indienen van een klacht over je huisarts kun je terecht bij het Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG). Je ontvangt dan gratis advies en hulp.

English

There are several medical associations in The Netherlands. The most important one is The Royal Dutch Medical Association (KNMG). This is an professional association/society for Dutch physicians. The association focuses on the scientific part of the job such as medical research and its applications in practice. Furthermore, the NHG sets standards that physicians can use for different complaints and conditions.

The KNMG consists of:

 1. National association of General Practitioners (LHV)
 2. Association of Public Health Physicians (KAMG)
 3. National Association of salaried Doctors (LAD)
 4. Association for elderly care physicians (Verenso)
 5. Dutch Association for occupational Health (NVAB)
 6. Dutch Association of Insurance Medicine (NVVG)
 7. Dutch Federation of Medical Specialists
 8. Association of Medical Students

The KNMG works in close collaboration with all kinds of stakeholders, such as patient organisations, health insurance providers and (local) governments.

More information can be found on knmg.nl.