Kan ik mijn nieuwe zorgverzekering of overstap annuleren?

Normaal gesproken kan iedereen één keer per jaar wijzigen van zorgverzekeraar en een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Vaak gebeurt in een situatie waarin de consument en verzekeraar (aanbieder) elkaar niet zien, bijvoorbeeld via het internet of de telefoon. Men spreekt dan van een 'koop op afstand'.

14 dagen bedenktijd

Heb je spijt van je keuze? In de wet staat dat de verzekerde recht heeft op 14 dagen bedenktijd bij een 'koop op afstand'. Dit wordt ook wel een herroepingsrecht genoemd.

Met andere woorden, de verzekerde mag de overstap naar een andere zorgverzekeraar/zorgverzekering binnen 14 dagen kosteloos en zonder reden annuleren. Eventueel betaalde premies worden teruggestort en de zorgverzekering wordt als 'niet afgesloten' beschouwd.

Houd er rekening mee dat deze regel alleen geldt bij 'koop op afstand' en niet als de zorgverzekering fysiek via een kantoor (van de zorgverzekeraar) is afgesloten.

Hoe kan je een overstap annuleren?

Het is op twee manieren mogelijk om het overstappen/afsluiten van een nieuwe zorgverzekering ongedaan te maken:

  1. Door de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, bijvoorbeeld via fax of e-mail. Vermeldt dan duidelijk jouw persoons- en klantgegevens en geef aan om welke verzekering(en) het gaat.
  2. Door telefonisch contact op te nemen met de nieuwe verzekeraar en aan te geven dat je jouw overstap/nieuwe verzekering wilt annuleren.

Tip

Vraag aan je verzekeraar om een schriftelijke bevestiging van de opzegging per post of e-mail, zodat je een bewijs hebt van je opzegging. Als je de nieuwe zorgverzekering of overstap is stopgezet, zorgt de verzekeraar bij wie je hebt geannuleerd ervoor dat je weer bij de oude zorgverzekeraar terechtkomt.

Neem voor de zekerheid wel contact op met de 'oude' zorgverzekeraar om aan te geven dat de zorgverzekering moet doorlopen. Vervolgens heb je, zolang de overstapperiode voortduurt, eventueel de mogelijkheid om alsnog naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

Voorbeeld

  • Hans is begin december overgestapt van zorgverzekeraar 'A' naar zorgverzekeraar 'B'.
  • Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van de overstapservice, wat inhoudt dat de nieuwe zorgverzekeraar (B) de 'oude' zorgverzekering van Hans opzegt bij de 'oude' zorgverzekeraar (A).
  • Na een week bedenkt Hans zich en wil hij de overstap annuleren.
  • Hans neemt binnen 14 dagen contact op met de 'nieuwe' zorgverzekeraar.
  • Hij zorgt dat hij binnen de bedenkperiode een schriftelijke bevestiging (per mail of post) van de verzekeraar ontvangt.
  • De zorgverzekeraar zorgt er dan voor dat Hans weer kan terugkeren naar zijn oude (lopende) zorgverzekering.

Bedenktijd verstreken?

Heb je je bedacht over de overstap, maar is de bedenktijd van 14 dagen al verstreken? Dan kun je doorgaans niet meer terug. Je zult dan tot half november moeten wachten om weer over te kunnen stappen naar een andere zorgverzekeraar.