Kan ik mijn nieuwe zorgverzekering of overstap annuleren?

Normaal gesproken kan iedereen één keer per jaar wijzigen van zorgverzekeraar en een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Veelal gebeurt dit via het internet waarbij de consument en verzekeraar (aanbieder) elkaar niet zien. Men spreekt dan van een 'koop op afstand'.

In de wet staat dat de verzekerde recht heeft op 14 dagen bedenktijd. Met andere woorden, de verzekerde mag besluiten om de overstap naar een andere zorgverzekeraar/zorgverzekering binnen 14 dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren. Eventueel betaalde premies worden teruggestort en de zorgverzekering wordt als 'niet afgesloten' beschouwd.

Houd er rekening mee dat deze regel alleen geldt bij 'koop op afstand' en niet als de zorgverzekering via een kantoor (van de zorgverzekeraar) is afgesloten.

Hoe kan ik mijn overstap annuleren?

Het is doorgaans mogelijk om op twee manieren de overstap/afsluiten van een nieuwe zorgverzekering ongedaan te maken:

  • Door de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, bijvoorbeeld via fax of e-mail. Vermeldt dan duidelijk jouw persoons- en klantgegevens en geef aan om welke verzekering(en) het gaat.
  • Het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om een overstap telefonisch ongedaan te maken. Neem contact op met de nieuwe verzekeraar en geef aan dat je de overstap/nieuwe verzekering wilt annuleren. Vraag daarna voor de zekerheid om een schriftelijke bevestiging van de opzegging per post of e-mail, zodat je een bewijs hebt van je opzegging.

Als je de nieuwe zorgverzekering of overstap is stopgezet, zorgt de verzekeraar bij wie je hebt geannuleerd ervoor dat je weer bij de oude zorgverzekeraar terechtkomt.

Neem voor de zekerheid wel contact op met de 'oude' zorgverzekeraar om aan te geven dat de zorgverzekering moet doorlopen.Vervolgens heb je, zolang de overstapperiode voortduurt, eventueel de mogelijkheid om alsnog naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

Voorbeeld

Hans is begin december overgestapt van zorgverzekeraar 'A' naar zorgverzekeraar 'B'. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van de overstapservice, wat inhoudt dat de nieuwe zorgverzekeraar (B) de 'oude' zorgverzekering van Hans opzegt bij de 'oude' zorgverzekeraar (A). Na een week bedenkt Hans zich en wil hij de overstap annuleren.

Hans neemt binnen 14 dagen contact op met de 'nieuwe' zorgverzekeraar en zorgt ervoor dat hij binnen de bedenkperiode een schriftelijke bevestiging (per mail of post) van de verzekeraar ontvangt. De zorgverzekeraar waar hij annuleert zorgt er dan voor dat Hans weer kan terugkeren naar zijn oude (lopende) zorgverzekering.

Bedenktijd verstreken?

Heb je je bedacht over de overstap, maar is de bedenktijd van 14 dagen al verstreken? Dan kun je doorgaans niet meer terug. Je zult dan tot half november moeten wachten om weer over te kunnen stappen naar een andere zorgverzekeraar.