Waar kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekeraar?

Ben je niet tevreden over je huidige zorgverzekeraar of over een besluit van je verzekeraar? Dan kun je je beroepen op je rechten als verzekerde. Je kunt ook een klacht indienen.

Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je terecht bij:

 1. Jouw zorgverzekeraar
 2. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
 3. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Voorbeelden van klachten:

 • Je het gevoel hebt te zijn misleid of dat de zorgverzekeraar
 • Je bent het niet eens met een besluit van de verzekeraar
 • De zorgverzekeraar vergoedt (in jouw ogen) te weinig

1. Je zorgverzekeraar

Als je een klacht hebt over je zorgverzekeraar leg je die klacht eerst neer bij de verzekeraar zelf. Zij zijn het eerste aanspreekpunt.

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

 1. Schrijf een brief naar je zorgverzekeraar waarin je de klacht omschrijft.
 2. In de brief vraag je om opheldering en stel je eventueel een oplossing voor
 3. Op deze manier is de verzekeraar op de hoogte van de klacht en kan deze haar standpunt eventueel heroverwegen
 4. De zorgverzekeraar behandelt je klacht en moet binnen zes weken schriftelijk antwoorden

Indien de klacht volgens u niet juist wordt afgehandeld, kunt u zich wenden tot de SKGZ. Dit gebeurt pas als beide partijen er samen niet uitkomen

2. SKGZ

De SKGZ is het juiste adres als je een probleem hebt met je zorgverzekeraar, maar samen niet tot een oplossing kunt komen. Voordat je de SKGZ benadert, is het wel van belang dat je eerst hebt geprobeerd het probleem zelf op te lossen, middels een brief naar de zorgverzekeraar en een reactie van de zorgverzekeraar over de klacht.

De SKGZ heeft twee organen die in de volgorde hieronder kunnen worden ingeschakeld:

 • Ombudsman
 • Geschillencommissie

Alle Nederlandse zorgverzekeraars zijn bij deze stichting aangesloten.

Dien hier een klacht in via de SKGZ.

Ombudsman

Als de zorgverzekeraar en jij lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, dan kan de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ je verder helpen, door te bemiddelen.

Hoe werkt dat?

 1. Vult het klachtenformulier in van de SKGZ
 2. Het is handig als je alle correspondentie meestuurt
 3. De ombudsman bekijkt de klacht en onderzoekt mogelijkheden tot bemiddeling
 4. De ombudsman beroept zich op de verzekeringsvoorwaarden en regels van de overheid
 5. De ombudsman kan contact met jou en de verzekeraar opnemen
 6. De ombudsman informeert over de uitkomst

Er zijn geen kosten voor de ombudsman

Geschillencommissie

Biedt de bemiddeling met de Ombudsman ook niet de gewenste oplossing voor beide partijen, dan is de Geschillencommissie de volgende stap. Deze commissie geeft een zogeheten bindend advies. Dit houdt in dat zij een besluit nemen waar beide partijen zich aan moeten houden. Je moet wel klachtgeld betalen als je je klacht bij de geschillencommissie neerlegt.

De kosten voor de geschillencommissie bedragen eenmalig 37 euro (2022)

Je kunt de SKGZ schriftelijk benaderen via:

 • Postbus 291, 3700 AG Zeist
 • Telefoonnummer: 088 900 6900
 • Mail: info@skgz.nl

Na de uitspraak van de geschillencommissie kunnen beide partijen nog naar de rechter. Deze zal het besluit van de geschillencommissie echter enkel formeel toetsen.

3. NZa

De NZa heeft een speciale informatielijn (Meldpunt Nederlandse Zorgautoriteit) die je kunt bellen met al je vragen over:

 • De acceptatieplicht van zorgverzekeraars
 • De rechtmatigheid van polisvoorwaarden
 • De rechtmatigheid van declaraties
 • De informatievoorziening door de zorgverzekeraar
 • Tarieven en facturen van zorgaanbieders als specialisten, tandartsen en huisartsen

Deze speciale informatielijn is iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 geopend, en bereikbaar onder telefoonnummer: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief).

Ben je niet in de gelegenheid binnen deze tijden te bellen, of voel je je ongemakkelijk tijdens een dergelijk telefoongesprek? Dan kun je de NZa ook mailen, via: info@nza.nl.