Tegemoetkoming zorgkosten bij laag inkomen

Als je een relatief laag inkomen hebt, zijn er verschillende regelingen en voorzieningen waar je gebruik van kunt maken om je een financiële steun in de rug te geven. De overheid en gemeente kunnen je hierbij helpen.

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende regelingen die er zijn voor mensen met beperkte financiële middelen. We gaan daarbij vooral in op regelingen en voorzieningen met betrekking tot de zorg.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een financiële compensatie van de overheid voor kosten die je maakt voor je zorgverzekering, zoals de premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar en het eigen risico.

Zorgtoeslag is alleen bedoeld voor alleenstaanden en partners met een relatief laag inkomen. Je moet ook 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een Nederlandse zorgverzekering.

Je berekent jouw persoonlijke zorgtoeslag op de website van de belastingdienst.

Zorgverzekering via de gemeente

Omdat de kosten van de zorgverzekering al hoog genoeg zijn voor mensen met een laag inkomen, kan het interessant zijn om een zorgverzekering af te sluiten via de gemeente. Dat kan allerlei voordelen bieden, zoals, een lager eigen risico en uitgebreidere vergoedingen. Sommige gemeenten betalen zelfs een deel van je zorgpremie.

Informeer bij jouw gemeente of je recht hebt op een zorgverzekering via de gemeente.

Houd er wel rekening mee dat het afsluiten van een zorgverzekering via de gemeente meestal alleen is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk minimumloon.

Eigen risico gespreid betalen

Bij vrijwel alle zorgverzekeraars is het mogelijk om het verplichte eigen risico van de zorgverzekering gespreid te betalen. Dat kan handig zijn, zeker als je van tevoren al weet dat je het eigen risico al in het begin van het jaar gaat opmaken.

Het is dan fijn om de kosten te spreiden over een heel jaar. Daarmee voorkom je dat je in één keer een rekening van 385 euro moet betalen aan jouw ziektekostenverzekeraar.

Heb je in een bepaald jaar teveel eigen risico vooraf betaald? Dan kun je dit bedrag uiteraard gewoon weer terugkrijgen. Dit gebeurt automatisch en wordt door je verzekeraar geregeld.

Aftrekbare ziektekosten

Ziektekosten die niet door de verzekering vergoed worden, zijn vaak aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan een aardig financieel voordeel opleveren, omdat je minder belasting betaalt of zelfs geld terugkrijgt.

Aan het aftrekken van ziektekosten zitten wel een aantal voorwaarden. Niet alle ziektekosten zijn namelijk  aftrekbaar. Ook dienen je ziektekosten boven een bepaald drempelbedrag te komen. Hoe hoog die drempel is, hangt af van je inkomen. Mensen met een lager inkomen hebben een lager drempelbedrag en kunnen hun specifieke zorgkosten met nog eens 40 procent verhogen (ouderen zelfs met meer dan 100 procent).

Op Zorgwijzer vind je meer informatie over welke ziektekosten wel en niet aftrekbaar zijn en wat het drempelbedrag in jouw situatie is.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo

Als je zorg, hulp of ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Iemand krijgt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp thuis en betaalt daarvoor een vast maandbedrag aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoe hoog het bedrag is, hangt af van je inkomen.

Voor mensen met een laag inkomen kan deze financiële last al snel te hoog worden. Daarom zijn er voor hen mogelijkheden om een tegemoetkoming of vergoeding van deze eigen bijdrage te krijgen. Dit kan via een speciale minimaregeling die men via de gemeente kan aanvragen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering die de eigen bijdrage vergoedt.

Andere regelingen (niet zorg gerelateerd)

Naast de hierboven genoemde zorggerelateerde voorzieningen en regelingen zijn er nog een aantal andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is bedoeld voor het geval je onverhoopt tegen noodzakelijke kosten aanloopt, die je niet direct kunt betalen en ook niet worden gedekt door een andere regeling.

Via de bijzondere bijstand krijg je een eenmalige uitkering waarmee de kosten alsnog voldaan worden. Via de onderstaande link krijg je meer informatie over de bijzondere bijstand, bijvoorbeeld over hoe je deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Meer informatie over de bijzondere bijstand

Mensen met een beperkt inkomen komen soms ook in aanmerking voor kwijtschelding van waterschapslasten.

Kwijtschelding gemeente belastingen

De gemeente heft belastingen omdat burgers gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, zoals riolering, afvalinzameling en verlichting. Iedereen betaalt hier aan mee. Als je echter een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze belastingen.

De gemeente bepaalt of dit in jouw situatie mogelijk is. Er wordt dan vooral gekeken naar je inkomen, je vermogen en de uitgaven die je hebt. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.