Zorgverzekering met leeftijdsafhankelijke premie?

Voor de basis zorgverzekering moeten zorgverzekeraars iedereen accepteren en verzekeren tegen dezelfde premie en polisvoorwaarden. De leeftijd, de gezondheid of het geslacht van de verzekerde mag geen rol spelen en risicoselectie is verboden. De premie voor een bepaalde basisverzekering is dus voor iedereen even hoog, afgezien van bepaalde collectieve kortingen en de premiekorting middels het vrijwillige eigen risico.

Voor de aanvullende zorgverzekering gelden andere regels. Zorgverzekeraars hebben dan veel meer mogelijkheden om een bepaalde polis minder aantrekkelijk te maken voor bepaalde risicogroepen. Tot deze mogelijkheden behoren:

  • Een leeftijdsafhankelijke premie: het duurder (of goedkoper) maken van een aanvullende polis voor leeftijdsgroepen. Doorgaans is de premie hoger voor oudere verzekerden, maar niet altijd. Zo zijn er zorgverzekeraars die verzekeringen met vergoedingen voor kraamzorg en anticonceptie juist duurder maken voor volwassen tussen de 25 en 40 jaar.
  • Een medische selectieprocedure: het weigeren van bepaalde aspirant-verzekerden op grond van medische status of zorgverleden
Zorgvergelijker 2019: actuele premies per leeftijd

In Nederland zijn er 14 zorgverzekeraars die een leeftijdsafhankelijke premie hanteren. Bij de meeste is die van toepassing voor alle aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Een enkele verzekeraar maakt hier onderscheid in.

Overzicht zorgverzekeraars

In de onderstaande tabel wordt in kaart gebracht welke zorgverzekeraars wel een leeftijdsafhankelijke premie hanteren voor de aanvullende verzekeringen:

ZorgverzekeraarLeeftijdsafhankelijke premie geldt voor
Avéro AchmeaAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen
CZAlleen het Jongeren-pakket
De AmersfoortseAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen
FBTOVoor de meeste aanvullende modules
InterpolisAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen, behalve ZorgCompact aanvullend
OZFAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen
VGZAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen, behalve de alles-in-1 pakketten
United Consumers (VGZ)Alle aanvullende- en tandartsverzekeringen, behalve de alles-in-1 pakketten
Zilveren KruisAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen, behalve de basis plus module
Zilveren Kruis ZieZoAlle aanvullende- en tandartsverzekeringen

Discussie

In de maatschappij is er veel discussie rondom de leeftijdsafhankelijke premie. Voorstanders geven aan dat ouderen nu eenmaal meer zorg nodig hebben en daarom ook wat meer premie zouden moeten betalen. Andersom betalen jongeren meer premie voor de autoverzekering, omdat zij gemiddeld meer schade/kosten maken dan oudere bestuurders. Een ander argument is dat het inkomen bij ouderen gemiddeld hoger ligt dan bij jongeren en studenten. Zij zouden de financiële klap moeten kunnen opvangen.

Tegenstanders opperen dat de leeftijdsafhankelijke premie afbreuk doet aan het solidariteitsbeginsel: iedereen dient het hetzelfde bij te dragen aan voorzieningen die in gemeenschap gebruikt worden, ongeacht hoe vaak iemand gebruikt maakt van deze voorziening. Verder zouden ouderen ook bijdragen aan de kosten van jongeren, denk aan de vergoedingen voor anticonceptie en kraamzorg.