Eigen risico betalen voor behandeling van vorig jaar

Het kan voorkomen dat je als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden.

Je krijgt bijvoorbeeld een brief van je zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2022, terwijl je in 2023 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling.

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe dit kan.

Twee keer eigen risico betalen

Het kan voorkomen dat je behandeling in het ziekenhuis niet wordt afgevinkt en administratief blijft doorlopen, bijvoorbeeld omdat er nog een vervolgbehandeling komt of omdat je nog op controle moet.

Je betaalt je eigen risico dan twee keer (van vorig jaar en het nieuwe jaar). Meestal is dit een normale gang van zaken, hoe gek het ook klinkt.

Toch roept het veel vragen op.

We proberen het je hieronder uit te leggen.

Hoe werkt het?

Het onderstaande stappenplan geeft inzage in de werking van het eigen risico bij een doorlopende behandeling in een ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC).

Infographic

Klik voor een vergroting

Deze infographic op je website? Geen probleem! Voeg wel even een link toe naar deze pagina. 

1. Intake: openen dbc

Als je voor de eerste keer naar het ziekenhuis gaat, wordt er op dezelfde dag een diagnose-behandelcombinatie (dbc) geopend. Dit is de startdatum van het behandeltraject.

Het maakt hierbij niet uit of je voor een consult, (kort) onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis moet zijn.

Belangrijk:

 • Bij een conservatieve behandeling wordt de eerste dbc na 90 dagen gesloten.
 • Bij hartrevalidatie wordt de eerste reguliere dbc na 120 dagen gesloten.
 • Er moet eigen risico betaald worden voor het jaar van de startdatum, ofwel de dag waarop de dbc is geopend.
 • Er kunnen meerdere vervolg-dbc's worden geopend (bij doorlopende behandelingen).

Uitzondering: Bij een klinisch of niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve behandeling wordt het dbc-zorgproduct gesloten op de 42e dag na de datum waarop de ingreep heeft plaatsgevonden.

Indien de patiënt een nieuwe operatieve ingreep ondergaat wordt het subtraject op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep afgesloten.

Voor andere zorgsectoren kan de duur van een dbc verschillen. Zo gelden in de GGZ andere dbc-duur perioden. Zo is de eerste dbc 365 dagen lang, evenals de vervolg dbc's.

2. Vervolg-dbc 1

Bij een doorlopende behandeling wordt er een vervolg-dbc geopend die rechtstreeks volgt op de eerste dbc.

Belangrijk:

 • De vervolg-dbc 1 wordt na 120 dagen gesloten.
 • Indien er binnen de vervolg-dbc 1 een behandeling/consult/onderzoek plaatsvindt, moet er eigen risico betaald worden afhankelijk van de startdatum van vervolg-dbc 1. Bijvoorbeeld: als de startdatum van vervolg-dbc 1 in 2022 is, zal er voor dat jaar eigen risico moeten worden betaald (385 euro).
 • De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

3. Vervolg-dbc 2 en 3

Er kan ook een tweede en derde vervolg-dbc worden geopend.

Belangrijk:

 • Vervolg-dbc 2 en 3 worden na 120 dagen afgesloten.
 • Indien er binnen vervolg-dbc 2 of 3 een behandeling/consult/onderzoek plaatsvindt, moet eigen risico betaald worden afhankelijk van de startdatum van de vervolg-dbc.
 • De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de vervolg-dbc wordt afgesloten.

4. Vervolg-dbc 4 (controle en sluiting)

"Het proces van het openen en sluiten van vervolg-dbc’s gaat door tot het moment waarop het behandeltraject van de patiënt volledig is afgerond. Dit is meestal bij de (laatste) controle.

Na dit punt worden er geen nieuwe vervolg-dbc’s meer geopend.

Het behandeltraject sluit dus bij de laatste controle en als er geen vervolgbehandelingen meer nodig zijn.

Wanneer wordt een dbc-traject gesloten?

 • Reguliere db: indien niet klinisch-conservatief na 90 dagen, hartrevalidatie is een uitzondering hierop
 • Vervolg dbc: indien niet klinisch-conservatief na 120 dagen
 • Dbc indien klinisch en/of operatief: 42 dagen na ontslag/operatie, dit geldt zowel voor de reguliere dbc als voor de vervolg dbc

Na het sluiten van de laatste vervolg-dbc wordt er een eigen risico in rekening gebracht voor de gemaakte zorgkosten, afhankelijk van het jaar waarin de laatste vervolg-dbc is geopend. De rekening voor het eigen risico ontvang je kort nadat de dbc wordt afgesloten.

Neem bij twijfel over de rekening en het eigen risico contact op met je zorgverzekeraar of het ziekenhuis.

Vragen?

Heb je vragen over de facturering van het eigen risico?

Neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Ook bij een eerste bezoek/gesprek met het ziekenhuis kan je vragen hoe het is geregeld met de berekening van het eigen risico tijdens het behandeltraject.

Over het eigen risico

Het eigen risico is een wettelijk drempelbedrag dat Nederlandse verzekerden uit eigen portemonnee moeten betalen voor diverse zorgvormen die door de basisverzekering vergoed worden. Denk aan verblijf en behandeling in het ziekenhuis, medicatie, ambulance vervoer en bepaalde hulpmiddelen.

Zodra het drempelbedrag in een bepaald jaar volledig is betaald, zal de verzekeraar de resterende zorgkosten voor rekening nemen.

Er zijn ook een aantal zorgvormen waarvoor geen eigen risico betaald hoeft te worden, zoals huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg, zorg voor jongeren onder 18 jaar en zorg die is gedekt uit de aanvullende verzekering.

Vrijwillig verhogen

Ieder jaar kan de verzekerde besluiten om zijn/haar eigen risico vrijwillig te verhogen. Dat kan met maximaal 500 euro.

In ruil voor dit hogere risico, ontvangt de verzekerde een premiekorting op zijn/haar zorgverzekering die kan oplopen tot meer dan 20 euro per maand.

Disclaimer

Deze pagina is indicatief bedoeld om inzage te geven in de werking van een dbc en het eigen risico van de zorgverzekering.

Zorgwijzer is niet verantwoordelijk voor fouten of onjuistheden op de pagina. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis.

De infographic is samengesteld met behulp van informatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).