Kennisinstituten sport

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is per 1 januari 2016 opgeheven. Het kennisinstituut streefde jarenlang een vitale samenleving na waarin zoveel mogelijk mensen actief zijn. Verder heeft het instituut zich de afgelopen jaren ingezet voor het verzamelen, valideren en verspreiden van kennis over sport en bewegen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal de kennis en expertise van het NISB worden overgeheveld.

Organisaties

De taken en informatie van het NISB zijn overgeheveld naar een aantal nieuwe organisaties en kenniscentra:

  1. Het NISB vormt nu samen met Onbeperkt Sportief (OS) de twee pilaren van een nieuw kenniscentrum: het Kenniscentrum Sport. Dit nieuwe kenniscentrum bestrijkt het hele palet: van gehandicaptensport en beweegactiviteiten tot topsport en van publiek tot professional. Op kenniscentrumsport.nl vind je informatie over de nieuwe organisatie en over wat zij precies voor de sport doen. Het kenniscentrum is gevestigd aan Horapark 4 in Ede. Ook de medewerkers van Onbeperkt Sportief zijn hier te vinden.
  2. Sportblessures vormden een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening van het NISB. Informatie en hulp omtrent het voorkomen en aanpakken van sportblessures wordt uitgebreid behandeld in de nieuwe zorgwijzer sportblessures. De zorgwijzer is samengesteld met behulp van professionals.
  3. Het kennisinstituut ziet ook het belang in van wat er voor zorgverzekerden wordt gedekt aan sportmedisch advies en/of onderzoek. Deze informatie is terug te vinden in het vergoedingsoverzicht op Zorgwijzer.
  4. Tot slot is naast het NISB ook het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) opgeheven. Deze organisatie gaf in het verleden een grote impuls aan sport en beweging in Nederland en richtte zich op te-weinig-activiteiten. Dergelijke initiatieven zullen in de toekomst via het nieuwe kenniscentrum, NOC NSF en het ministerie van VWS georganiseerd blijven worden.

Sport en preventie

Sport en bewegen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten. Regelmatig een rondje fietsen, een wandeling maken of sporten bij een vereniging is goed voor de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zes procent van de sterfgevallen in Nederland het gevolg zijn van onvoldoende lichaamsbeweging.

Als alle Nederlanders genoeg zouden bewegen zou dit resulteren in minder zorg en lagere zorgkosten, omdat veel ziekten voorkomen worden. Denk aan suikerziekte en hart- en vaatziekten. Als de zorgkosten structureel omlaag gaan, kan ook de premie van de zorgverzekering omlaag.

De kennisinstituten voor sport en bewegen zetten zich continu in om zoveel mensen te laten sporten en bewegen. Dat doet men door te voorzien met handige en betrouwbare informatie.