Kennisinstituten Zorg en Welzijn (voorheen NIZW)

NIZW

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is per 1 januari 2007 opgeheven. Tegenwoordig zijn er (nieuwe) kennisinstituten die de activiteiten op het gebied van zorg, jeugd en maatschappelijke inzet ondersteunen. Dit is het resultaat van een krachtenbundeling van meerdere organisaties ten behoeve van meer effectiviteit en efficiëntie van onder andere de zorgverzekering.

Rol kennisinstituten

Door de krachtenbundeling en kennisuitwisseling van de nieuwe organisaties blijft de kennisinfrastructuur op het gebied van zorg en welzijn behouden. De nadruk ligt bij de nieuwe betrokken organisaties op effectiviteit en efficiëntie.

Binnen de nieuwe instituten zijn er nieuwe, afgebakende werkterreinen die een belangrijke bron van informatie kunnen zijn voor de zorg- en welzijnsector. In dit kader is er uiteraard ook veel samenwerking en samenspraak met andere professionals, overheden, vrijwilligers en uitvoerende organisaties. De kennisinstituten Zorg en Welzijn hebben vijf jaar subsidie ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om kennis te verzamelen, verrijken en te verspreiden.

Organisaties

Dit zijn de drie organisaties die de verantwoordelijkheden en taken van het NIZW hebben overgenomen:

  1. MOVISIE – is het landelijke kennisinstituut voor kennis, adviezen en oplossingen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale zorg en sociale veiligheid. Vanuit MOVISIE worden tevens diverse burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties ondersteund. Movisie is ontstaan vanuit een fusie tussen CIVIQ Instituut Vrijwillige Inzet, Transact Landelijke Expertisecentrum aanpak huiselijk- en seksueel geweld, Landelijke Centrum Opbouwwerk (LCO), X-S2, KCLH en de afdelingen Sociaal Beleid en beroepsontwikkeling van het NIZW.
  2. Vilans – dit is het nieuwe kennisnetwerk voor de langdurige zorg. Het instituut streeft naar het versterken van de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg op het gebied van maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven. Dit wordt bewerkstelligd door het leveren van ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Vilans is ontstaan door een fusie van NIZW zorg, het Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuis Zorgvernieuwing (KITTZ) en de stichting KBOH.
  3. Nederlands Jeugdinstituut (NJi) – dit is het nieuwe kennisnetwerk geworden voor de opvoeding en ontwikkeling voor jeugdigen. Het NJi streeft naar het bevorderen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

English version

The Netherlands Institute for Care and Welfare (NIZW) has ceased to exist as from January 2007. The NIZW and its divisions have formed three new knowledge institutes that will take care of all former NIZW tasks and activities. The new knowledge institutes for Care and Welfare are:

  1. MOVISIE: the Netherlands Institute for Social Policy and Support to Citizens’ Independence. This organization is on close terms with the International Council on Social Welfare (ICSW).
  2. Vilans: the Netherlands Institute for Long Term Healthcare. This organization supports the European Forum for Primary Care and also takes part in important EU Twinning projects.
  3. NJi: the Netherlands Youth institute. This organization will opt to enhance and optimize education and social/pedagogical development for youngsters and will also support important projects within the EU.