Vergoeding hulpmiddelen

Er bestaan in Nederland verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen vergoed te krijgen. Hieronder een overzicht van deze wetten:

Hieronder worden de vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering besproken.

Vergoeding basisverzekering

Een groot aantal hulpmiddelen worden via basisverzekering vergoed. Welke dat zijn, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen (voorbeeld van verzekeraar DSW).

In het regelement staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding, bijvoorbeeld omtrent de maximum vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

Let op:

Iedere verzekeraar heeft zijn/haar reglement. Met andere woorden, er kunnen (kleine) verschillen zitten in de vergoedingsvoorwaarden van hulpmiddelen. Desalniettemin moeten verzekeraars zich houden aan de Zorgverzekeringswet.

Eigen risico en/of eigen bijdrage

Voor veel hulpmiddelen die worden vergoed via de zorgverzekering geldt een eigen bijdrage en/of het eigen risico. Hieronder een schematisch overzicht:

 Eigen bijdrage 2023Eigen risico
Hoortoestellen / tinnitusmaskeerderJa, voor volwassenen: 25 procent. Geen eigen bijdrage voor kinderenJa
Volledig kunstgebit25 procent van de kosten. Reparaties en rebasen: 10 procent van de kostenJa
Pruiken en mutssja’sJa, voor alle kosten boven 454,50 euroJa
Loophulpmiddelen NeeJa, behalve indien het hulpmiddel in bruikleen is. Uitzondering hierop zijn verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.
Diabetes-testmateriaalNeeJa
IncontinentiemateriaalNeeJa
Orthopedische schoenen63 euro per paar (tot 16 jaar) of 126 euro per paar (16 jaar en ouder)Ja

Het eigen risico geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

Hulpmiddelenleveranciers

In het kader van vergoeding uit de basisverzekering is het belangrijk om na te gaan of de hulpmiddelenleverancier een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar. Is dat niet zo? Dan krijg je meestal minder vergoed. De meeste zorgverzekeraars hebben een zorgadvieslijn of hulpmiddelenlijn die je kunt bellen bij vragen.

Vergoeding aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars hanteren voor hun aanvullende pakketten doorgaans twee varianten voor de vergoeding van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen:

  1. Ieder hulpmiddel dat wordt vergoed, heeft een aparte maximumvergoeding voor de eigen bijdrage
  2. Er geldt een 'budget' waaruit de eigen bijdrage van meerdere hulpmiddelen kan worden vergoed

Een combinatie van 1 en 2 is bij enkele aanvullende pakketten van toepassing. Er is dan bijvoorbeeld een aparte 'eigen bijdrage' vergoeding voor hoortoestellen en een budget voor alle overige hulpmiddelen. Soms kan er dus een aparte vergoeding van toepassing zijn voor bepaalde hulpmiddelen, zoals:

De voorwaarden (wat wel en niet wordt vergoed) kan per zorgverzekeraar en pakket verschillen. Kijk op de website van de zorgverzekeraar en in het reglement hulpmiddelen voor alle voorwaarden.

Hulpmiddelenwijzer

Op de hulpmiddelenwijzer van de overheid vind je een compleet overzicht van alle hulpmiddelen en onafhankelijke en betrouwbare informatie hoe (en waarvoor) je hulpmiddelen kunt gebruiken, welke varianten er zijn en hoe het zit met de vergoeding. Dat maakt het gemakkelijker voor je als je overweegt om een bepaald hulpmiddel aan te schaffen.

Hulpmiddelenwijzer