Eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee veelvoorkomende begrippen als het gaat om de zorgverzekering. Toch bestaat er bij veel Nederlanders nog altijd veel onduidelijkheid over. Zo worden beide termen nogal eens door elkaar gebruikt, terwijl er wel degelijk grote verschillen zijn. Daarnaast weet men niet altijd hoe de verrekening van het eigen risico en de eigen bijdrage precies werkt.

Hieronder worden de verschillen én overeenkomsten van beide termen in kaart gebracht. Ook wordt uitgelegd hoe de verrekening van de drempelbedragen in zijn werking gaat.

Verschillen

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen het eigen risico en de eigen bijdrage:

Eigen risicoEigen bijdrage
Een vast grensbedrag van 385 euro per jaar dat je betaalt voor gemaakte zorgkosten uit de basisverzekering. Is een wisselend bedrag dat je, afhankelijk van de zorgvorm, uit eigen zak betaalt. De eigen bijdrage stapelt zich niet op, maar betaal je iedere keer opnieuw.
Geldt voor de de meeste zorg uit het basispakket, zoals (specialistische) ziekenhuiszorg, psychologische zorg, medicijnen en spoedeisend ziekenvervoer. Er zijn een aantal uitzonderingen.Geldt voor een aantal specifieke zorgvormen, zoals kraamzorg, een kunstgebit en zitten ziekenvervoer. Doorgaans geldt er echter geen eigen bijdrage.
Kan alleen op vrijwillige basis worden verhoogd, in ruil voor korting op de maandelijkse premie.Kan middels een aanvullende verzekering worden afgedekt.

Overeenkomst

Een belangrijke overeenkomst van het eigen risico en de eigen bijdrage is dat ze beiden dienen als een drempelbedrag dat uit eigen portemonnee moet worden betaald, alvorens de verzekeraar de kosten voor zorg, behandeling of medicijnen betaalt.

Ten slotte geldt:

Voor bepaalde zorgvormen kan het eigen risico en de eigen bijdrage gelijktijdig van toepassing zijn. Met andere woorden, je betaalt dan zowel je eigen risico als de eigen bijdrage. In dergelijke situaties wordt eerst de eigen bijdrage verrekend en dan pas het eigen risico (voor zover die nog niet is opgemaakt).

Werking eigen risico en eigen bijdrage

De werking van het eigen risico en de eigen bijdrage kan het beste uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld:

Kevin gaat met klachten aan zijn gehoor naar de audicien. Na onderzoek blijkt dat hij een hoortoestel nodig heeft. Voor hoortoestellen geldt dat zowel de eigen bijdrage als het eigen risico in rekening worden gebracht. De eigen bijdrage wordt eerst betaald. Het bedrag wat eventueel overblijft valt onder het eigen risico.

 Bedrag
Kosten hoortoestel€ 1.100
Eigen bijdrage: 25%€ 275 (0,25 x € 1.100)
Over na verrekening eigen bijdrage:€ 825 (€ 1.100 – € 275)
Eigen risico€ 385
Over na verrekening eigen risico:€ 440 (€ 825 - € 385)
Dit zal de zorgverzekeraar aan zorgkosten vergoeden

Kevin betaalt 275 euro aan eigen bijdrage en 385 euro aan eigen risico. Het overige deel van de kosten (440 euro) vergoedt zijn zorgverzekeraar.