Welke zorgverzekeraars hebben een medische selectie?

Het is bij wet vastgelegd dat verzekeraars iedereen moet accepteren voor de basis zorgverzekering. Voor aanvullende verzekeringen ligt dit echter anders. Zorgverzekeraars mogen dan een zogenaamde acceptatieprocedure hanteren waarin wordt besloten of een verzekerde wel of geen aanvullende polis kan afsluiten.

Bij een medische selectie krijg je een een aantal persoonlijke vragen over je zorgverleden en je huidige gezondheid Soms is er ook een verklaring nodig van een tandarts, orthodonist of specialist.

Zorgverzekeraars met medische selectie

Hieronder zie je een overzicht van de zorgverzekeraars die een acceptatieprocedure hanteren voor aanvullende pakketten en tandartsverzekeringen.

Acceptatieprocedure voor één of meer aanvullende verzekeringen
Overzicht verzekeraars
ONVZ
VvAA
PNOzorg
Promovendum
National Academic
Acceptatieprocedure voor één of meer tandartsverzekeringen
Overzicht verzekeraars
Nationale NederlandenCZ
De AmersfoortseInterpolis
De FrieslandPro Life
ONVZSalland
PNOzorgVvAA
SallandZilveren Kruis
UnivéZorgDirect
National AcademicVGZ
UMCAevitae
Promovendum 

Zorgverzekeraars met wachttijd

Sommige zorgverzekeraars hanteren een wachttijd in plaats van een medische selectie. Vaak is de wachttijd alleen van toepassing op bepaalde behandelingen binnen het aanvullende pakket, zoals tandarts- en/of orthodontiekosten. De wachttijden verschillen tussen zes maanden en twee jaar, afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aanvullende polis.

Wachttijd voor orthodontie en/of kronen, bruggen en implantaten
Overzicht verzekeraars
DSW (1 jaar)InTwente (1 jaar)
Menzis (1 jaar)CZ (1 jaar)
De Amersfoortse (1 jaar);OZF Achmea (1 jaar)
De Friesland (1 jaar)PMA Zorgverzekering (1 jaar)
Pro Life (1 jaar)Univé (1 jaar)
National Academic (1 of 2 jaar)Stad Holland (1 jaar)
HEMA (1 jaar)Zilveren Kruis (1 jaar)
Interpolis (1 jaar)Promovendum (1 of 2 jaar)

Doel medische selectie

Een verzekering is bedoeld om onverwachte kosten te dekken. Hetzelfde geldt voor een aanvullende zorgverzekering. Het risico op onverwachte zorgkosten wordt dan door de zorgverzekeraar gedekt in ruil voor een maandelijkse premie. Als het risico van de verzekerde echter te groot is, met andere woorden, als er (te) veel ‘verwachte’ zorgkosten zijn, zal de zorgverzekeraar vaak besluiten om iemand te weigeren voor het desbetreffende aanvullende pakket.

Een voorbeeld: Anne wil volgend jaar een beugel laten zetten en wil daarom een aanvullende zorgverzekering afsluiten met een ruime vergoeding voor orthodontistische zorg (1000 euro per jaar). De zorgverzekeraar van haar keuze hanteert echter een medische acceptatieprocedure. Aan de hand van een aantal vragen over Anne’s gezondheid en een verklaring van de tandarts ziet de zorgverzekeraar geen reden om Anne te accepteren, omdat het zetten van een beugel als hoge ‘verwachte’ kosten wordt geclassificeerd.

Dergelijke acceptatieprocedures zijn vooral van toepassing bij de duurdere aanvullende pakketten (en dus ruimere vergoedingen). Wil je voorkomen dat je geweigerd wordt? Sluit dan tijdig een aanvullende zorgverzekering af zonder dat er in de nabije toekomst sprake is van ‘verwachte’ zorgkosten. Dan heeft de zorgverzekeraar geen reden om je te weigeren. Een andere optie is om te kiezen voor een zorgverzekeraar die geen medische acceptatie hanteert. Let er wel op dat er dan soms een wachttijd voor het aanvullende pakket van toepassing is, zie ook het kopje ‘wachttijd’.

Tips bij het kiezen van een aanvullende zorg- en tandartsverzekering

De onderstaande tips kunnen helpen bij het kiezen van een aanvullende- of tandartsverzekering:

  1. Geef bij een acceptatieprocedure voor een polis alleen antwoord op de vragen die verplicht beantwoord moeten worden. Geef wel eerlijk antwoord op de vragen, anders is de kans groot dat je in een later stadium alsnog wordt geweigerd en heb je geen tijd meer om een andere aanvullende zorgverzekering af te sluiten.
  2. Zeg je ‘oude’ verzekering pas op als je geaccepteerd bent bij de nieuwe zorgverzekeraar.
  3. Kijk kritisch naar de prijs-dekking van de aanvullende verzekering. Op die manier vind je eenvoudig de beste zorgverzekering in jouw situatie.
  4. Bij sommige verzekeringen geldt geen acceptatieprocedure en geen wachttijd. Let dan goed op welke behandelingen wel en niet worden gedekt en wat de bijbehorende vergoedingen en voorwaarden zijn.
  5. Soms is het goedkoper om zelf wat geld apart te zetten voor onverwachte zorgkosten dan een duur aanvullend pakket af te sluiten.