Woonlandpakket

Het woonlandpakket is een term die wordt gebruikt om aan te geven op welke zorgvoorzieningen grensarbeiders recht hebben. Dit pakket vloeit voort uit de afspraken die landen binnen de Europese Unie (EU), de Europees Economische Ruimte (EER) en overige verdragslanden hebben afgesloten.

Een grensarbeider kan zijn: iemand die in Nederland woont en in het buitenland werkt of: iemand die in Nederland werkt en in het buitenland woont.

Woonlandpakket in Nederland

Mensen die in Nederland wonen, maar in het buitenland werkzaam zijn, hebben de verplichting zich in het buitenland te verzekeren voor zorg. Echter, omdat zij in Nederland wonen, hebben zij wel recht op een woonlandpakket in Nederland. De dekking van het pakket is gelijk aan de basisverzekering.

Het ‘woonlandpakket’ in Nederland wordt exclusief uitgevoerd door zorgverzekeraar CZ.

Voorbeeld Nederland

Huub woont met zijn vrouw in Nederland (Enschede). Hij werkt echter in Duitsland, bij een Duitse werkgever. Hoewel Huub in Nederland woont, mag hij geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Huub dient zich in Duitsland te verzekeren. Gezien Duitsland lid van de EU is en er rondom medische zorg afspraken zijn gemaakt, heeft Huub recht op een Woonlandpakket.

Woonlandpakket in de EU/EER

Als je in Nederland werkzaam bent, maar binnen de EU/EER (of één van de verdragslanden) woont, ben je verzekeringsplichtig voor de Nederlandse basisverzekering. Je hebt wel recht op een woonlandpakket. Met andere woorden, je kunt gebruik maken van zorg in Nederland en in het land waar je woont.

Gezinsleden zijn in dit geval niet verzekeringsplichtig voor de basisverzekering, tenzij zij in Nederland werken. Zij dienen in het buitenland een zorgverzekering af te sluiten als zij daar werken of vanwege regels verplicht toe zijn. In ieder geval hebben gezinsleden ook recht op het woonlandpakket ten laste van Nederland.

Voorbeeld EU/EER

Marieke woont met haar twee jonge dochters in België. Ze werkt echter bij een Nederlands bedrijf. Ze moet volgens de Nederlandse wet een basisverzekering afsluiten omdat ze in Nederland loonbelasting afdraagt. Ze heeft daarnaast recht op een Belgisch woonlandpakket ten laste van Nederland.

Ook de dochters van Marieke (die overigens niet in België werkzaam zijn) hebben recht op datzelfde woonlandpakket. De dochters hebben net als hun moeder echter geen recht om een Belgische zorgverzekering af te sluiten, wel hebben ze via het woonlandpakket recht op dezelfde voorzieningen die aangeboden worden via het Belgische zorgstelsel.

Waaruit bestaat het woonlandpakket?

In het woonlandpakket zijn bijvoorbeeld huisartskosten, geneesmiddelen en ziekenhuisopnames opgenomen die in het betreffende ‘woonland’ wordt vergoed.

Nederlanders die in een ander land wonen dan Nederland hebben recht op vergoeding van dezelfde zorg als andere inwoners in van dat land. Ook de premie die daarvoor betaald wordt, is vergelijkbaar met mensen die in dat land wonen.

Belangrijk:

  • Mensen die buiten de EU/EER en de verdragslanden wonen en bij een Nederlandse werkgever in dienst zijn, hebben geen recht op een woonlandpakket.
  • Werk je in Nederland en in het land waar je woont? Neem contact op met het CAK.

Wat zijn de kosten voor het woonlandpakket?

Als je in Nederland werkt, maar buiten Nederland in de EU/EER of een verdragsland woont, hoef je niet te betalen voor het woonlandpakket. De kosten komen ten laste van Nederland.

Gezinsleden boven de 18 jaar die niet werken, betalen wel een zogenaamde Zorgverzekeringswet (Zvw) bijdrage. Ook gepensioneerden die altijd in Nederland hebben gewerkt, maar in het buitenland wonen, betalen deze bijdrage. Gepensioneerden moeten zich echter wel melden bij een verzekeringsinstelling van het woonland.

Voor het berekenen van de Zvw-bijdrage die in het woonland moet worden betaald, wordt gebruik gemaakt van een woonlandfactor. Deze zorgt ervoor dat de te betalen bijdrage is afgestemd op de zorgstandaard in het verdragsland/woonland.

De volgende berekening wordt toegepast:

Premie per maand = (Nominale bijdrage in € + inkomensafhankelijke bijdrage in €) x woonlandfactor = te betalen Zvw bijdrage

  • De nominale bijdrage is vastgesteld door de overheid (115,42 euro in 2019). De inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw + AWBZ) worden bepaald door de uitkeringsinstanties en pensioenfondsen. Deze houden de bijdragen ook maandelijks in op het pensioen en/of uitkering.
  • De woonlandfactor ligt tussen de 0 en 1,4 en verschilt per land. De factor is de deelsom van de gemiddelde zorgkosten in het woonland en de gemiddelde zorgkosten in Nederland. de Landen met een relatief goedkoop zorgverzekeringstelsel (en dus lagere gemiddelde zorgkosten), zoals Marokko, Kroatië en Estland hebben een lage woonlandfactor (tussen de 0 en 0,3). Andere landen, zoals Duitsland, Zweden en Denemarken hebben een woonlandfactor boven de 0,7. Alleen Noorwegen heeft een woonlandfactor hoger dan 1, namelijk 1,3729.

Op deze pagina vind je meer informatie over de zorgverzekering in het buitenland.

Hoe kan ik een woonlandpakket aanvragen?

Neem voor het aanvragen van het woonlandpakket contact op het CAK of de eigen zorgverzekeraar.

Disclaimer

Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor advies of meer informatie over het woonlandpakket contact op met:

  • Het CAK