Tegemoetkoming chronisch zieken & arbeidsongeschikten (Wtcg)

De Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten, gemaakt wegens ziekte, te dekken.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Hoewel de WTCG niet meer bestaat, is er wel een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. De tegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die arbeidsongeschikten maken als gevolg van een ziekte of handicap.

Wie krijgt de tegemoetkoming?

Mensen die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van ziekte of handicap komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je bent ten minste 35% arbeidsongeschikt
  2. Je hebt op 1 juli recht op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
  3. Je hebt recht op hulp bij het vinden van werk of werkbehoud
  4. Je hebt recht op hulp om te studeren

Er wordt automatisch bepaald of je recht hebt op de tegemoetkoming.

Je hoeft deze dus niet aan te vragen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

  • In 2023 bedroeg de tegemoetkoming 197,72 euro netto.
  • Het bedrag voor 2024 wordt per juli 2024 bekendgemaakt

Het bedrag wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van Sociale Zaken. Je ontvangt de jaarlijkse tegemoetkoming rond 21 september van het UWV. Het bedrag wordt altijd gestort op je rekening.

Zijn er andere tegemoetkomingen?

Er zijn nog een aantal algemene regelingen voor mensen met een laag inkomen:

Wmo en bijzondere bijstand

De gemeente biedt tegenwoordig ook ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de bijzondere bijstand. Daarvoor is extra geld voor vrijgemaakt.