WTCG: Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten die moeten worden gemaakt wegens ziekte te dekken.

Deze algemene tegemoetkoming is echter inmiddels afgeschaft. Het is ook niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Wtcg 2009 tot en met 2012.

Waarom bestaat de tegemoetkoming niet langer?

De tegemoetkoming is vervallen omdat chronisch zieken en gehandicapten in sommige gevallen geen extra kosten hadden, maar wel een tegemoetkoming kregen. Ook de Compensatie eigen risico (Cer) zorgverzekering is afgeschaft.

Het geld voor de tegemoetkoming wordt daarom op een andere, effectievere manier besteed, zie hieronder.

Wmo en bijzondere bijstand

De gemeente biedt tegenwoordig ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de bijzondere bijstand. Daarvoor is extra geld voor vrijgemaakt.

Zijn er andere tegemoetkomingen?

Ja, er zijn nog altijd twee regelingen in het kader van financiële compensatie, namelijk: