Tegemoetkoming chronisch zieken & arbeidsongeschikten (Wtcg)

De Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming was bedoeld om extra kosten, gemaakt wegens ziekte, te dekken.

Hoewel de WTCG niet meer bestaat, is er wel een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die arbeidsongeschikten maken als gevolg van een ziekte of handicap.

De tegemoetkoming wordt in september uitgekeerd door het UWV.

Wie krijgt de tegemoetkoming?

Mensen die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van ziekte of handicap komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je bent ten minste 35% arbeidsongeschikt
  2. Je hebt op 1 juli recht op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
  3. Je hebt recht op hulp bij het vinden van werk of werkbehoud
  4. Je hebt recht op hulp om te studeren

Er wordt automatisch bepaald of je recht hebt op de tegemoetkoming. Je hoeft deze niet aan te vragen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt 186 euro netto (in 2022). Het bedrag wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van Sociale Zaken. Je ontvangt de jaarlijkse tegemoetkoming rond 21 september, tegelijk met de uitkering. Het bedrag wordt altijd gestort op je rekening.

Wmo en bijzondere bijstand

De gemeente biedt tegenwoordig ook ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de bijzondere bijstand. Daarvoor is extra geld voor vrijgemaakt.

Zijn er andere tegemoetkomingen?

Ja, er is nog één regeling in het kader van financiële compensatie. Daarnaast zijn er algemene regelingen voor mensen met een laag inkomen: