Zorgnota

Op de zorgnota staat hoe de zorgkosten zijn afgehandeld, bijvoorbeeld wanneer en wat er is gedaan aan zorgactiviteiten. Daarnaast staat beschreven welke kosten er in rekening worden gebracht voor de Diagnose-Behandelcombinatie (DBC).

Je kunt een zorgnota ontvangen van het ziekenhuis, maar ook van een andere zorgverlener, zoals een GGZ-instelling, fysiotherapeut of tandarts.

In dit dossier worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Wat staat er op een zorgnota?
 2. Hoe wordt de zorgnota afgehandeld?
 3. Wat dekt de zorgverzekering?
 4. Waarom betaal je eigen risico en hoeveel?
 5. Wat moet ik doen bij vragen of klachten over mijn zorgnota?

Inhoud

Hieronder staat een lijst van zaken die op een zorgnota kunnen staan, inclusief omschrijving:

ItemOmschrijving
Naam zorgverlenerNaam van het ziekenhuis of de zorginstelling, bijvoorbeeld: Reinier de Graaf Ziekenhuis of Jansen fysiotherapie
Zorgsoort/specialismeSoort zorg of het specialisme, bijvoorbeeld: cardiologie, longgeneeskunde of logopedie
DiagnoseDe gestelde diagnose, bijvoorbeeld: botfractuur arm
BehandeldatumDatum waarop de behandeling is gedaan, bijvoorbeeld: 16-10-2022
StartdatumDatum waarop de behandeling is gestart. Dit is vaak de datum van de eerste afspraak of intake
EinddatumLaatste datum van de geleverde zorg. Dit is vaak de datum waarop de laatste controle plaatsvindt
ZorgproductSpecificatie van de zorg die is geleverd in de DBC, bijvoorbeeld: Letsel (excl heupfractuur) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Letsel overig
ZorgproductcodeIdentificatiecode voor het zorgproduct, bijv: 199299012
ZorgactiviteitenOverzicht en omschrijving van de zorgactiviteiten die zijn geleverd, bijvoorbeeld: poliklinisch bezoek, radiologisch onderzoek met behulp van röntgenstraling of verpleegdag
Gedeclareerd bedragBedrag dat is gedeclareerd bij de zorgverzekeraar
Vergoed basisverzekeringBedrag dat wordt vergoed uit je basisverzekering
Eigen risico-bedragBedrag waarvoor je eigen risico betaald
VergoedBedrag dat netto wordt vergoed (na verrekening van het eigen risico)

Berekening kosten

Voor het berekenen van kosten voor een ziekenhuisbehandeling wordt gebruik gemaakt van diagnose behandelcombinaties (DBC’s). In een DBC staat vastgelegd welke diagnose en behandeling bij je zorgvraag horen.

Lees ook: afhandeling DBC’s

Zodra uw behandeling en eventuele controles in het ziekenhuis zijn afgerond, stuurt het ziekenhuis de nota op naar de zorgverzekeraar. Soms wordt tussentijds een rekening opgemaakt. Een ziekenhuis mag tot een jaar nadat de behandeling is afgerond nog rekeningen indienen. Er kan daarom ook vertraging zitten in het verrekenen van het eigen risico.

Zorgverzekering

Zodra je in het ziekenhuis bent geweest voor een behandeling, zie je vrijwel nooit een rekening. Die wordt namelijk rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekeraar voor afhandeling. Via de beveiligde omgeving op de website van de verzekeraar kun je de gegevens rondom de zorgnota inzien.

Nadat de nota is ingediend, controleert de zorgverzekeraar of deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, welke kosten in rekening zijn gebracht en welke kosten vergoed worden op grond van de zorgverzekering.

De meeste zorgvormen worden gedekt vanuit je basisverzekering, zoals huisartsenzorg, medicijnen en ziekenhuiszorg.

Eigen risico

Ga je naar het ziekenhuis voor zorg, een behandeling of een controle? Dan dien je voor vrijwel alle zorgvormen eerst je eigen risico te betalen. Dit bedrag is door de overheid vastgesteld op 385 euro (2022 en 2023).

Sommige mensen hebben een (vrijwillig) verhoogd eigen risico die kan oplopen tot 885 euro in totaal.

Nabetaling eigen risico (+ infographic)

Soms komt het voor dat jouw behandeling in het ene jaar begint en in het volgende jaar eindigt. Je bent bijvoorbeeld in 2021 voor de eerste keer in het ziekenhuis geweest voor een onderzoek, maar ook nog in 2022 voor de uiteindelijke behandeling.

Het kan dan voorkomen dat er voor jouw behandeling meerdere DBC’s worden geopend, zowel in 2021 en in 2022. Hierdoor wordt je eigen risico van 2021 en 2022 verrekend. De startdatum van de (vervolg-) DBC is namelijk bepalend voor de factuur en het eigen risico.

Voor veel patiënten/verzekerden kan het verwarring wekken als plotseling het eigen risico van voorgaande jaren in rekening wordt gebracht. Er wordt dan gesproken van een naheffing of nabetaling.

Hieronder staat een handige infographic met uitleg over de verrekening van het eigen risico.

(klik voor een vergroting)

Controle

Via de online omgeving van je zorgverzekeraar kun je zorgkosten inzien en nagaan of de genoteerde behandelingen zijn uitgevoerd.

Hier enkele tips bij het inzien van je zorgnota:

 • Heb je een vraag over je zorgnota? Dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die kan je verdere uitleg geven.
 • Staan er onjuistheden op de factuur? Dan kun je dit melden bij je zorgverzekeraar. Die onderzoekt dan waarom de rekening niet (of toch wel) klopt.
 • Heb je een zorgnota ontvangen van de zorgverlener en staan hier onjuistheden op of heb je een vraag hierover? Neem dan eerst contact op met de zorgverlener. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, kun je een melding maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Ook (vermoedens van) fraude kun je melden bij de NZa.
 • Heb je een algemene vraag over zorgdeclaraties? Dan kun je terecht bij de NZa.

Klacht?

Ben je het niet eens met wat er op de zorgnota staat of ben je het oneens met de afhandeling van je zorgkosten of de vergoeding? Dan kun je het volgende stappenplan volgen:

 1. Bespreek je klacht eerst met de zorgverzekeraar
 2. Kom je er niet uit of ben je ontevreden over de behandeling van je klacht? Dan kunt je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie

In dit dossier staat meer informatie over het indienen van klachten over je zorgverzekeraar.