Zorgpolis

Vrijwel iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. In dit dossier wordt uitgelegd wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de verschillende zorgpolissen.

Welke zorgpolissen zijn er?

Je kiezen uit vier verschillende basispolissen, namelijk:

  1. Naturapolis
  2. Restitutiepolis
  3. Beperkte naturapolis (budgetpolis)
  4. Combinatiepolis

Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen deze zorgpolissen:

 NaturapolisRestitutiepolisBudgetpolis
PremieLaag tot gemiddeldGemiddeld tot hoogMeestal laag
ZorgkeuzeRuime keuze uit ziekenhuizen en zorgverlenersVrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners.Voor (bepaalde) planbare zorg kies je uit minder ziekenhuizen
Vergoeding niet-gecontracteerde zorgRond 75 procent vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief100 procent vergoeding van marktconforme of wettelijke tarief.50 tot 75 procent vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Strikt genomen is een budgetpolis ook een naturapolis, maar dan met beperkte voorwaarden, zoals minder ruime zorgkeuze.

Goed om te weten:

  • Welke polis je ook hebt, voor spoedeisende hulp, bijvoorbeeld bij een ongeval, vervalt het verhaal van gecontracteerde zorg. Je hebt dan in principe altijd recht op volledige vergoeding van de zorgverzekeraar (binnen de voorwaarden van de basisverzekering).
  • Je kunt altijd je huisarts of tandarts blijven kiezen, zelfs met een budgetpolis.
  • Doorgaans is er een groter aanbod specialisten en klinieken gecontracteerd dan bij een naturapolis.
  • Zorgverzekeraars moeten zich wel houden aan het hinderpaalcriterium en aan de zorgplicht.

Keuzehulp

De onderstaande infographic helpt je bij het maken van een keuze voor een geschikte zorgpolis.

Zorgpolis

Naturapolis

Bij de naturapolis, ofwel een polis met ruime zorgkeuze, krijgt de verzekerde zorg in natura en kan hij/zij terecht bij alle zorgverleners, ziekenhuizen en klinieken waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Dit noemt men ook wel ‘gecontracteerde zorgaanbieders’.

Bij een naturapolis zijn de meeste ziekenhuizen en zorgaanbieders gecontracteerd. Indien de verzekerde besluit gebruikt te maken van zorg die niet is gecontracteerd, dient er vaak een eigen bijdrage te worden betaald, omdat de zorgverzekeraar vaak maar 75 of 80 procent van het gecontracteerde tarief vergoedt.

Restitutiepolis

Een restitutiepolis is een zorgverzekering waarbij de nadruk ligt op vrije keuze uit ziekenhuizen en andere zorgverleners. Het aantal gecontracteerde zorgaanbieders is doorgaans ruimer dan bij een naturapolis. Bij zorg die niet is gecontracteerd, betaalt de verzekerde zelf de kosten en stuurt hij/zij de nota aan de zorgverzekeraar. Daarbij wordt 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief vergoed.

In enkele gevallen kan ook bij een restitutiepolis een eigen bijdrage worden gevraagd voor niet-gecontracteerde zorg. Hoewel de zorgverzekeraar 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief vergoed, kan het zijn dat de kliniek (die niet is gecontracteerd) een buitensporig hoog tarief hanteert. In dat geval moet de verzekerde alsnog een klein deel zelf betalen.

Budget (natura)polis

Een budgetpolis is in feite een naturapolis met beperkte zorgkeuze. Het aanbod gecontracteerde zorg is minder, omdat er voor planbare zorg, zoals een knie- of heupoperatie slechts uit een selectief aanbod gecontracteerde ziekenhuizen kan worden gekozen.

Bij de budgetpolis geldt voor niet-gecontracteerde zorg vaak een lagere vergoeding, doorgaans tussen de 50 en 75 procent. Omdat het basispakket voor iedereen hetzelfde is, hebben verzekerden met een budgetpolis toch recht op volledige vergoeding als een behandeling alleen wordt gedaan in een ziekenhuis die niet is gecontracteerd.

Sommige zorgpolissen kennen naast een beperkte zorgkeuze en lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, ook enkele andere beperkende of afwijkende voorwaarden. Op deze pagina vind je daarover meer informatie.

De combinatiepolis

Strikt genomen, is er ook nog een vierde polisvariant, de combinatiepolis. Deze polis kan gezien worden als een combinatie tussen de restitutiepolis en de naturapolis. Met andere woorden, voor sommige zorgvormen heeft de patiënt volledig vrije artsenkeuze en 100 procent vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor niet-gecontracteerde zorg. Voor andere zorgvormen is er juist weer sprake van een 'ruime keuze' uit zorgaanbieders en een lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.