Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming, bedoeld voor mensen met een (relatief) laag inkomen waarvoor de zorgpremie een relatief hoog bedrag is. De zorgtoeslag wordt toegekend door de Belastingdienst.

De zorgtoeslag is in het leven geroepen om de stijgende zorgpremie te compenseren, zodat de verplichte basisverzekering ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Je kunt je persoonlijke zorgtoeslag berekenen en aanvragen via de Belastingdienst. Wanneer je zorgtoeslag ontvangt, dan krijg je dit één keer per maand (rond de 20ste) op je bankrekening bijgeschreven van de Belastingdienst.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Niet iedereen komt in aanmerking voor zorgtoeslag. Je dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 2019:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Het (gezamenlijke) toetsingsinkomen is niet hoger dan de inkomensgrens (zie hieronder).
  • Het vermogen is niet hoger dan 114.776 euro (alleenstaanden).
  • Het vermogen is lager dan 145.136 euro (met toeslagpartner).

Goed om te weten:

Bij vermogen gaat het om de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van alle bezittingen min de schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen.

Het inkomen of vermogen van de ouders is niet van belang bij het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag. Jongeren en studenten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, hebben daarom recht op zorgtoeslag. Het inkomen en/of de uitkering van een eventuele partner/echtgenoot is wel van belang.

Grensinkomens zorgtoeslag (2018 en 2019)

Er zijn twee grensinkomens voor het in aanmerking komen voor zorgtoeslag, namelijk die voor alleenstaanden en partners:

  • Alleenstaanden: 28.720 euro (2018) en 29.562 euro (2019)
  • Toeslagpartners: 35.996 euro (2018) en 37.885 euro (2019)

Je bent doorgaans toeslagpartner als je bent gehuwd, samenwoont in een koophuis of een samenlevingscontract hebt getekend. Als je niet zeker weet of je een toeslagpartner hebt, kun je dat via de website van de Belastingdienst bepalen.

Om welk inkomen gaat het?

Het jaarinkomen waarmee de Belastingdienst rekent, noemen ze het toetsingsinkomen. Doe je aangifte inkomstenbelasting? Dan is het verzamelinkomen (van jou en eventueel je partner) het toetsingsinkomen.

Het toetsingsinkomen komt neer op het totaal van het brutoloon, aftrekregelingen, pensioen en bepaalde uitkeringen, zoals de AOW-uitkering. Met andere woorden, het totaal van de inkomsten uit box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

In de tabel en grafiek hieronder staat op hoeveel zorgtoeslag je (per maand) recht hebt, aan de hand van jouw jaarinkomen.

Alleenstaanden

Alleenstaanden gaan er maandelijks tussen de 5 en en 10 euro op vooruit, afhankelijk van het inkomen.Zorgtoeslag 2019 - alleenstaanden

Toetsingsinkomen (alleenstaanden) Zorgtoeslag 2018 Zorgtoeslag 2019
 Geen inkomen € 94 € 99
€ 20.000 € 94 € 99
€ 21.000 € 88 € 98
€ 22.000 € 77 € 87
€ 23.000 € 66 € 75
€ 24.000 € 55 € 64
€ 25.000 € 43 € 53
€ 26.000 € 32 € 42
€ 27.000 € 21 € 30
€ 28.000 € 15 € 19
€ 29.000 € 0 € 8
€ 30.000 € 0 € 0

Het verzamelinkomen/toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Meerpersoonshuishoudens

Gezinnen gaan er maandelijks tussen de 16 en en 22 euro op vooruit, afhankelijk van het inkomen.

Toetsingsinkomen (meerpersoons) Zorgtoeslag 2018 Zorgtoeslag 2019
 Geen inkomen € 176 € 192
€ 20.000 € 176 € 192
€ 21.000 € 170 € 192
€ 22.000 € 159 € 180
€ 23.000 € 148 € 169
€ 24.000 € 136 € 158
€ 25.000 € 125 € 147
€ 26.000 € 114 € 135
€ 27.000 € 103 € 124
€ 28.000 € 91 € 113
€ 29.000 € 80 € 102
€ 30.000 € 69 € 90
€ 31.000 € 58 € 79
€ 32.000 € 46 € 68
€ 33.000 € 35 € 57
€ 34.000 € 24 € 45
€ 35.000 € 13 € 34
€ 36.000 € 7 € 23
€ 37.000 € 0 € 11
€ 38.000 € 0 € 0

Het verzamelinkomen/toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Wisselend inkomen

Het kan voorkomen dat je inkomen gedurende het jaar wisselt. In de eerste zeven maanden van 2018 heb je bijvoorbeeld geen inkomen en in de laatste 5 maanden wel. Voor de uiteindelijke hoogte van de zorgtoeslag gaat het alleen om het verzamelinkomen (in dit geval die van 2018). Indien je in de laatste paar maanden teveel hebt verdiend, is het dus mogelijk dat je na de definitieve aangifte inkomstenbelasting (van 2018) een deel van de zorgtoeslag moet terugbetalen.

Wanbetalers

Bij wanbetalers wordt de zorgtoeslag ingehouden door het CJIB in opdracht van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) om daarmee de premieschuld af te lossen.

Zorgtoeslag aanvragen

Je kunt je persoonlijke zorgtoeslag gratis berekenen en aanvragen via de website van de belastingdienst. Tijdens dit proces worden er eerst een aantal vragen aan je gesteld, namelijk over je leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssituatie. Vervolgens kun je de aanvraag indienen.

–> Zorgtoeslag berekenen en aanvragen

Je zorgtoeslag is gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst van jou heeft. Verandert er iets in jouw situatie? Geef dit dan direct door. Je krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat je later moet terugbetalen.

Goed om te weten:

  • Je zorgtoeslag loopt gewoon door nadat deze is aangevraagd. Opnieuw aanvragen is niet nodig.
  • Verder kun je, indien nodig, ook nog zorgtoeslag (met terugwerkende kracht) aanvragen voor vorig jaar. Dit moet wel gedaan worden voor 1 september van het opvolgende jaar. Stel dat je nog zorgtoeslag wilt krijgen voor 2018: dan moet je dit voor 1 september 2019 hebben aangevraagd.

Wijziging doorgeven voor de zorgtoeslag

Wijzigingen voor de zorgtoeslag kun je doorgeven via de website van de Belastingdienst door in te loggen op de pagina “Mijn toeslagen“. Hiervoor heb je een DigiD nodig.