Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming, bedoeld om mensen met een (relatief) laag inkomen te compenseren voor hun zorgkosten. De zorgtoeslag wordt toegekend door de Belastingdienst.

De zorgtoeslag is in het leven geroepen om de stijgende zorgpremie te compenseren, zodat de verplichte basisverzekering ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Je kunt je persoonlijke zorgtoeslag berekenen en aanvragen via de Belastingdienst. Wanneer je zorgtoeslag ontvangt, dan krijg je dit één keer per maand (rond de 20ste) op je bankrekening bijgeschreven van de Belastingdienst.

Wanneer is de uitbetaling van de zorgtoeslag?

De uitbetaling van de zorgtoeslag voor 2022 vindt plaats op de 20e, 21e of 22 dag van de maand.

Een overzicht van alle data:

Zorgtoeslag voorDatum uitbetaling
Januari 202220 december 2022
Februari 202220 januari 2022
Maart 202221 februari 2022
April 202221 maart 2022
Mei 202220 april 2022
Juni 202220 mei 2022
Juli 202220 juni 2022
Augustus 202220 juli 2022
September 202222 augustus 2022
Oktober 202220 september 2022
November 202221 oktober 2022
December 202220 november 2022

De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag naar je over.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je in eerste instantie voldoen aan een aantal basisvoorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, EU-nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Daarnaast gelden er eisen rondom je inkomen en vermogen.

Grensinkomen zorgtoeslag (2022)

Er zijn twee grensinkomens voor het in aanmerking komen voor zorgtoeslag, namelijk die voor alleenstaanden en partners:

 • Alleenstaande: maximaal 31.998 euro
 • Toeslagpartners: maximaal 40.944 euro

Je komt niet in aanmerking voor zorgtoeslag als jouw inkomen boven deze grensinkomens uitkomt.

Heb je wel of geen toeslagpartner?

Je bent doorgaans toeslagpartner als je bent gehuwd, samenwoont in een koophuis of een samenlevingscontract hebt getekend. Als je niet zeker weet of je een toeslagpartner hebt, kun je dat via de website van de Belastingdienst bepalen.

Welk inkomen telt?

Het jaarinkomen waarmee de Belastingdienst rekent, noemen ze het toetsingsinkomen. Doe je aangifte inkomstenbelasting? Dan is het verzamelinkomen (van jou en eventueel je partner) het toetsingsinkomen.

Het toetsingsinkomen komt neer op het totaal van het brutoloon, aftrekregelingen, pensioen en bepaalde uitkeringen, zoals de AOW-uitkering. Met andere woorden, het totaal van de inkomsten uit box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Grensvermogen (2022)

Er zijn twee grensvermogens voor het in aanmerking komen voor zorgtoeslag, namelijk voor alleenstaanden en partners:

 • Alleenstaande: maximaal 120.020 euro
 • Met toeslagpartner: maximaal 151.767 euro

Wat is je vermogen?

Je vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat je wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij je belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee.

Is het vermogen van mijn ouders van belang?

Het inkomen of vermogen van je ouders is niet van belang bij het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag. Jongeren en studenten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, hebben daarom recht op zorgtoeslag. Het inkomen en/of de uitkering van een eventuele partner/echtgenoot, medebewoners of minderjarige kinderen is wel van belang.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

Op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt, hangt af van je jaarinkomen en je gezinssituatie.

In de tabel en grafiek hieronder staat op hoeveel zorgtoeslag je (per maand) recht hebt, aan de hand van jouw jaarinkomen.

2022

Omdat de zorgpremie in 2022 omhoog gaat, stijgt de zorgtoeslag mee, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen:

 • Alleenstaanden: + 4,00 tot 10,00 euro per maand
 • Meerpersoonshuishoudens: + 5,00 tot 12,00 euro per maand

Hieronder een overzicht van de actuele toeslag:

Alleenstaanden

Toetsingsinkomen (alleenstaanden)Zorgtoeslag 2021 Zorgtoeslag 2022
 Geen inkomen€ 107€ 111
€ 21.000€ 107€ 111
€ 22.000€ 105€ 111
€ 23.000€ 94€ 104
€ 24.000€ 82€ 92
€ 25.000€ 71€ 81
€ 26.000€ 60€ 69
€ 27.000€ 48€ 58
€ 28.000€ 37€ 47
€ 29.000€ 26€ 35
€ 30.000€ 14€ 24
€ 31.000€ 3€ 13
€ 32.000 € 0€ 0

Het verzamelinkomen/toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Meerpersoonshuishoudens

Toetsingsinkomen (meerpersoons)Zorgtoeslag 2021 Zorgtoeslag 2022
 Geen inkomen€ 207€ 211
€ 21.000€ 207€ 211
€ 22.000€ 205€ 211
€ 23.000€ 194€ 205
€ 24.000€ 182€ 194
€ 25.000€ 171€ 182
€ 26.000€ 160€ 171
€ 27.000€ 148€ 160
€ 28.000€ 137€ 148
€ 29.000€ 126€ 137
€ 30.000€ 114€ 126
€ 31.000€ 103€ 114
€ 32.000€ 92€ 103
€ 33.000€ 80€ 92
€ 34.000€ 69€ 80
€ 35.000€ 58€ 69
€ 36.000€ 46€ 58
€ 37.000€ 35€ 46
€ 38.000€ 24€ 35
€ 39.000€ 13€ 18
€ 40.000 € 0€ 12
€ 41.000 en hoger€ 0 € 0

Het verzamelinkomen/toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting.

Wisselend inkomen

Het kan voorkomen dat je inkomen gedurende het jaar wisselt. In de eerste zeven maanden van 2021 heb je bijvoorbeeld geen inkomen en in de laatste 5 maanden wel.

Voor de uiteindelijke hoogte van de zorgtoeslag gaat het alleen om het verzamelinkomen (in dit geval die van 2021). Indien je in de laatste paar maanden teveel hebt verdiend, is het dus mogelijk dat je na de definitieve aangifte inkomstenbelasting (van 2021) een deel van de zorgtoeslag moet terugbetalen.

Wanbetalers

Bij wanbetalers wordt de zorgtoeslag ingehouden door het CJIB in opdracht van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) om daarmee de premieschuld af te lossen.

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Je kunt je persoonlijke zorgtoeslag gratis berekenen en aanvragen via de website van de Belastingdienst. Tijdens de aanvraag worden er eerst een aantal vragen aan je gesteld, namelijk over je leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssituatie. Vervolgens kun je de aanvraag indienen.

--> Zorgtoeslag berekenen en aanvragen

Je zorgtoeslag is gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst van jou heeft. Verandert er iets in jouw situatie? Geef dit dan direct door. Je krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat je later moet terugbetalen.

Goed om te weten:

 • Je zorgtoeslag loopt gewoon door nadat deze is aangevraagd. Opnieuw aanvragen is niet nodig.
 • Verder kun je, indien nodig, ook nog zorgtoeslag (met terugwerkende kracht) aanvragen voor vorig jaar. Dit moet wel gedaan worden voor 1 september van het opvolgende jaar. Stel dat je nog zorgtoeslag wilt krijgen voor 2021: dan moet je dit voor 1 september 2022 hebben aangevraagd.

Wijziging doorgeven voor de zorgtoeslag

Wijzigingen voor de zorgtoeslag kun je doorgeven via de website van de Belastingdienst door in te loggen op de pagina "Mijn toeslagen". Hiervoor heb je een DigiD nodig.