Zorgverzekering buitenland

Als je voor een vakantie of reis naar het buitenland gaat, blijf je normaliter verzekerd via jouw zorgverzekering. Er geldt een wereldwijde dekking tegen medisch noodzakelijke zorg.

Toch kan het voorkomen dat medische kosten niet volledig worden vergoed. Met een aanvullende zorgpolis of reisverzekering kun je deze extra kosten afdekken.

Wat wordt vergoed?

Maar welke ziektekosten vallen er nu precies onder de dekking van de basisverzekering, aanvullende verzekering en reisverzekering?

In het onderstaande overzicht worden verschillende situaties onder de loep genomen.

1. Ik heb alleen een basisverzekering

Met alleen een basis zorgverzekering heb je recht op vergoeding van alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Het eigen risico is hierop van toepassing. Als de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland worden deze meerkosten niet gedekt.

Kosten die voortvloeien uit risicovolle activiteiten worden doorgaans niet (volledig) vergoed.

Voor zorg binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Australië kan men gebruik maken van de Europese gezondheidskaart (EHIC). Deze kaart geeft recht op medisch noodzakelijke zorg.

2. Ik heb een basisverzekering en een aanvullende verzekering met buitenlanddekking

Alle spoedeisende medische kosten die vallen onder dekking van de basisverzekering tot aan het Nederlandse tarief.

Eventuele extra kosten (boven dit Nederlandse tarief) worden gedekt binnen de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Dit is doorgaans twee keer het Nederlandse tarief of een volledige vergoeding van de kosten.

Het eigen risico is alleen van toepassing voor de dekking vanuit de basisverzekering.

3. Ik heb een basisverzekering en een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten

Eerst geldt de dekking van de basisverzekering, zie: punt 1.

Extra kosten - die niet uit de basisverzekering vergoed worden - worden gedekt door de reisverzekering. Bij sommige reisverzekeringen geldt wel nog een apart een eigen risico.

Verschil met de aanvullende verzekering is dat een reisverzekering vaak standaard is voorzien van meerdere dekkingen, zoals repatriëring, een bagageverzekering en SOS hulpverlening.

Tenslotte is een reisverzekering gemakkelijker uit te breiden met extra modules, zoals:

 • Wintersportdekking
 • Vergoeding van risicovolle sporten
 • Dekking bij ongevallen
 • Rechtsbijstand
 • Autohulp

4. Ik heb een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een reisverzekering

Eerst geldt de dekking van de basisverzekering, zie: punt 1.

Kosten die buiten de dekking van de basisverzekering vallen, bijvoorbeeld als de behandeling in het buitenland duurder is, worden gedekt door:

 • De aanvullende verzekering
 • De reisverzekering

De mate van dekking is afhankelijk van de polisvoorwaarden en gekozen dekkingen en modules.

Bij dubbele dekking worden de kosten door beide partijen gedeeld. Ieder 50 procent van de rekening.

Dekking eigen risico

De meeste reisverzekeringen met een dekking voor ziektekosten vergoeden ook de kosten voor het verplichte eigen risico van de basisverzekering.

Sommige verzekeraars vergoeden zelfs het vrijwillige deel van het eigen risico.

ReisverzekeraarDekking verplicht eigen risicoDekking vrijwillig eigen risico
ABN AMROJaJa
AegonNeeNee
AllianzJaNee
ANWBJaNee
AonJaNee
a.s.r.JaNee
Centraal BeheerNeeNee
De FrieslandJaNee
De GoudseJaNee
De InternationaleNeeNee
FBTOJaJa
HEMANeeNee
Ik kies zelf van a.s.rJaJa
INGJaJa
InsharedJaJa
InterpolisNeeNee
KlaverbladJaJa
NNJaJa
OHRAJaJa
ReaalJaJa
SNSJaJa
UnigarantJaNee
UnivéJaNee
Univé (kortlopend)JaNee
ZLMJaJa
ZwitserlevenNeeNee
Laatst bijgewerkt: 24-05-2023

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de reisverzekeraar zelf een eigen risico hanteert voor geneeskundige kosten die worden gedekt vanuit de reisverzekering. Dat eigen risico ligt in dat geval meestal tussen de 50 en 150 euro.

Hoe dan ook is het belangrijk om de voorwaarden ook nog bij de verzekeraar zelf te controleren.

Claimafhandeling

De kosten voor het eigen risico hoef je meestal niet achteraf apart te declareren, maar worden automatisch meegenomen bij de claimafhandeling.

Wie dekt de kosten?

Als je geneeskundige kosten maakt in het buitenland, kun je twee partijen aanspreken:

 1. Je zorgverzekeraar: via de basisverzekering en aanvullende verzekering met buitenland dekking.
 2. De reisverzekeraar: mits je een reisverzekering hebt met dekking voor geneeskundige kosten.

Om er voor te zorgen dat de claimafhandeling en vergoeding van medische kosten goed verloopt, zijn er in een akkoord tussen zorgverzekeraars en reisverzekeraars afspraken gemaakt. Dit akkoord noemt men ook wel het Convenant Samenloop Reis- en zorgverzekeringen.

De partij die als eerste wordt aangesproken, onderneemt de nodige acties om hulpverlening in te schakelen en garanties af te geven aan zorgverleners/ziekenhuizen voor de zorgkosten die gemaakt zijn/worden.

De reisverzekeraar wordt als eerste aangesproken

Nadat hulpverlening is ingeschakeld en de nodige administratie binnen is, zal de reisverzekeraar de claim van de verzekerde gaan afhandelen:

 • Alle medische kosten die vallen onder de basisverzekering zullen bij de zorgverzekeraar worden verhaald (eigen risico van toepassing).
 • Alle medische kosten die enkel vallen onder de aanvullende verzekering zullen door de reisverzekeraar bij de zorgverzekeraar worden verhaald (eigen risico niet van toepassing).
 • Medische kosten die zowel onder de reisverzekering als de aanvullende verzekering vallen zullen voor de helft (50 procent) bij de zorgverzekeraar worden verhaald.
 • Alle kosten die enkel onder de reisverzekering vallen zullen door de reisverzekeraar worden gedekt.
 • Kosten die niet zijn gedekt (door geen enkele verzekering) zullen worden verhaald op de verzekerde

De zorgverzekeraar wordt als eerste aangesproken

In veel gevallen wordt de zorgverzekeraar als eerste aangesproken.

De afhandeling van de claim is dan als volgt:

 • Alle medische kosten die vallen onder de basisverzekering zullen door de zorgverzekeraar worden gedekt (eigen risico van toepassing).
 • Alle medische kosten die enkel vallen onder de aanvullende verzekering zullen door de zorgverzekeraar worden gedekt (eigen risico niet van toepassing).
 • Medische kosten die zowel onder de reisverzekering als de aanvullende verzekering vallen zullen voor de helft (50 procent) bij de reisverzekeraar worden verhaald.
 • Alle kosten die enkel onder de reisverzekering vallen zullen door de zorgverzekeraar bij de reisverzekeraar worden verhaald.
 • Kosten die niet zijn gedekt (door geen enkele verzekering) zullen worden verhaald op de verzekerde