Zorgverzekering opzeggen

Het opzeggen van je zorgverzekering kan normaal gesproken één keer per jaar, namelijk tussen 12 november en 31 december.

Regel hier je overstap + opzegging

Soms is het mogelijk om je zorgverzekering tussentijds te stoppen. Om je hierbij te helpen, bespreken we in dit dossier:

  • In welke situaties je jouw zorgverzekering mag opzeggen
  • Hoe je jouw zorgverzekering kunt stopzetten

Lees dus snel verder.

Wanneer mag ik (tussentijds) opzeggen?

Er zijn zeven situaties waarin het tussentijds opzeggen van je zorgverzekering mogelijk is:

1. Aan het einde van het jaar

Omdat de looptijd van een zorgverzekering één jaar is, kan je aan het eind van het jaar je zorgverzekering stoppen. Dit moet uiterlijk 31 december zijn gebeurd. Je hebt dan tot 1 februari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Je nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Een andere mogelijkheid is om te wisselen van zorgverzekeraar door gebruik te maken van de overstapservice. Dit is eenvoudiger dan het handmatig opzeggen, omdat jouw nieuwe zorgverzekeraar de oude zorgverzekering voor je opzegt. Overstappen van zorgverzekering dient vóór 1 januari te gebeuren, anders is de overstap niet geldig.

Stap je over naar een uitgebreid aanvullend pakket waarvoor een medische selectie van toepassing is en wordt je geweigerd? Dan is je oude zorgverzekering alsnog stopgezet. Je hebt dan nog tot en met 31 januari de tijd om een andere zorgverzekering af te sluiten.

Let op:

Bij een premieachterstand bij je zorgverzekeraar mag je jouw zorgverzekering niet zomaar stopzetten en kun je niet overstappen. Je dient eerst achterstallige premie te betalen.

Op Zorgwijzer vind je meer informatie over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

2. Als je 18 jaar wordt

Als je 18 jaar wordt, bestaat de mogelijkheid om zelf verzekeringnemer te worden, namelijk als:

  • De 18-jarige zelf verzekeringnemer wil worden. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de overstapservice waarbij de oude zorgverzekering door de nieuwe zorgverzekeraar wordt stopgezet.
  • De polis wordt door de ouders of verzorgers (de verzekeringnemer) beëindigd. De 18-jarige heeft dan één maand om een zelf een zorgverzekering af te sluiten.

Het is niet verplicht om als 18-jarige zelf verzekeringnemer te worden. Als de 18-jarige en ouders/verzorgers de zorgverzekering willen laten doorlopen dan kan dat. Er hoeft dan niets te gebeuren.

3. Bij overstap naar nieuwe werkgeverscollectief

Als je van baan wisselt en gebruik kan maken van een nieuwe werkgeverscollectiviteit (korting op de zorgpremie) dan mag je daaraan deelnemen. Dit mag zelfs als dit betekent dat de oude zorgverzekering wordt opgezegd.

Voorwaarde is wel dat de verzekerde voorheen ook gebruik maakte van een werkgeverscollectief. Een reguliere individuele polis kan je dus niet tussentijds opzeggen als je een nieuwe baan hebt, waarbij je gebruik kunt maken van een collectiviteitskorting.

4. Als je bent 'meeverzekerd'

Wanneer je 'meeverzekerd' bent op de polis van iemand anders - en je dus een gezamenlijke polis hebt - kun je het hele jaar door een nieuwe zorgverzekering afsluiten door over te stappen. Je krijgt dan je 'eigen' zorgverzekering en je wordt zelf verzekeringnemer.

Claim hier je zelfstandige polis.

Let op:

  • Kinderen die zijn meeverzekerd kunnen bij jou worden meeverzekerd of bij je (ex)-partner blijven.
  • Alleen als je zelf geen verzekeringnemer bent, kun je tussentijds overstappen.

5. Als je gaat scheiden en je verzekering wordt stopgezet

In het geval van een echtscheiding of bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringnemer het recht om de zorgverzekering van de ex-partner en eventuele kinderen (de verzekerden) op te zeggen.

De verzekeringnemer is de persoon die met de zorgverzekeraar een overeenkomst is aangegaan om zichzelf en/of anderen te verzekeren tegen ziektekosten.

De zorgverzekeraar zal de verzekerden dan laten weten dat zij zelf een verzekering moeten afsluiten.

Let op:

De zorgverzekering van de verzekeringnemer zelf blijft gewoon doorlopen en kan niet worden opgezegd.

6. Bij aanpassing polisvoorwaarden of premie

Als de zorgverzekeraar gedurende het jaar aanpassingen maakt aan de premie of polisvoorwaarden en de aanpassingen in het nadeel van de verzekerde zijn, dan mag de polis tussentijds worden opgezegd. In dat geval wordt de zorgverzekering per ingangsdatum van de wijziging stopgezet.

De zorgverzekeraar is overigens verplicht om de verzekerde te informeren over de wijzigingen die plaats gaan vinden en hem/haar te wijzen op het feit dat de zorgverzekering mag worden opgezegd.

In de praktijk komt het zelden voor dat zorgverzekeraars gedurende het jaar wijzigingen doorvoeren. Meestal worden de wijzigingen per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. De verzekeraar is verplicht deze wijziging te melden aan de verzekerde.

Belangrijk:

Mocht de overheid een wijziging doorvoeren, zoals een aanpassing van het eigen risico of een wijziging in het basispakket, dan geldt dit niet als een geldige reden voor een tussentijdse opzegging.

7. Bij wijziging verzekeringsplicht

Indien de verzekerde niet langer verzekeringsplichtig is in Nederland mag de zorgverzekering worden opgezegd. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de verzekerde zich uitschrijft in Nederland en (tijdelijk) verhuist naar het buitenland.

Ook voor militairen die in dienst treden en gedetineerden gelden specifieke regels waardoor de verzekering wordt stopgezet of op een andere manier wordt georganiseerd.

Hoe kan ik mijn zorgverzekering opzeggen?

Je kunt je zorgverzekering op twee verschillende manieren opzeggen:

1. Automatisch (via overstap)

Het gemakkelijkste is om een nieuwe zorgverzekering te kiezen en over te stappen. Je oude zorgverzekering wordt dan automatisch stopgezet door je nieuwe verzekeraar.

Overstappen kan tussen 12 november en eind december.

2. Handmatig opzeggen (per brief of e-mail)

Wanneer er handmatig een zorgverzekering wordt opgezegd, dient dit schriftelijk te gebeuren per brief of e-mail.

Hieronder is een voorbeeldbrief te vinden hoe een zorgverzekering opgezegd kan worden.

Voorbeeld

[Datum van verzending]

[Jouw naam]
[Jouw adres]
[Jouw telefoonnummer]

Betreft: opzeggen zorgverzekering [Jouw verzekeringsnummer]

[Naam zorgverzekeraar]
[Adres zorgverzekeraar]
[Postcode + Plaats zorgverzekeraar]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik mijn zorgverzekering van [zorgverzekeraar] beëindigen. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn verzekering per ... te beëindigen. Het gaat, voor de duidelijkheid om de volgende polissen:

  • [Naam basisverzekering]
  • [Naam aanvullende verzekering(en)]

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,
[Jouw handtekening]

[Jouw naam]
[Jouw verzekeringsnummer]

Tip

Het is alleen noodzakelijk om schriftelijk een zorgverzekering op te zeggen, wanneer er niet voor 1 januari een andere zorgverzekeraar is gekozen. Als er voor 1 januari is overgestapt, dan regelt de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van de oude.