Zorgverzekering op vakantie

Nederlanders gaan jaarlijks tussen de 2 en 3 keer op vakantie of maken een verre reis.

Maar ben je verzekerd in het buitenland en waarvoor?

In dit dossier vind je de antwoorden over:

 • In hoeverre je zorgverzekering medische zorg in het buitenland dekt
 • Waar je op moet letten als je op vakantie gaat
 • Wat je moet doen als je te maken krijgt met zorgkosten in het buitenland

Basisverzekering

Je basisverzekering vergoedt medisch noodzakelijk zorgkosten overal ter wereld tijdens een vakantie of op (door)reis in het buitenland. Het gaat hier alleen om zorg, behandelingen of medicijnen die niet kunnen wachten tot terugkeer in Nederland.

Hierbij kun je denken aan:

 • Vervoer per ambulance
 • Spoedeisende hulp en verpleging in een ziekenhuis
 • Een medisch noodzakelijke operatie
 • Behandeling bij een arts
 • Noodzakelijke medicijnen

Belangrijk: neem je EHIC-zorgpasje altijd mee als op vakantie. De kaart dient als bewijs voor toegang tot medische zorg in het buitenland.

Maximale vergoeding

De basisverzekering dekt urgente zorgkosten in het buitenland tot aan het tarief dat in Nederland gangbaar is.

Is de zorg of behandeling in het buitenland duurder dan in Nederland? Dan betaal je zelf het deel wat je basis zorgverzekering in Nederland niet vergoedt.

Hoe duur een ziekenhuisbehandeling in het buitenland is, hangt af van het land en het soort ziekenhuis:

 • In sommige landen liggen de tarieven simpelweg hoger dan in Nederland, zoals Zwitserland of Noorwegen
 • Ook in privéklinieken of private ziekenhuizen zijn de kosten meestal hoger dan in Nederland

Of je het verplichte (en vrijwillige) eigen risico betaalt is afhankelijk van de factuur:

 • Betaal je de factuur zelf en declareer je achteraf? Dan wordt je eigen risico aangesproken
 • Gebruik je jouw EHIC en declareert de zorgverlener direct bij je verzekeraar? Dan wordt je eigen risico niet aangesproken

Voorbeeld

Stephan is op reis in de Verenigde Staten en raakt betrokken bij een auto-ongeluk. De ziekenwagen vervoert hem met spoed naar een ziekenhuis in de buurt. Wat blijkt: hij heeft een gebroken been en verschillende verwondingen.

Stephan krijgt te maken verschillende kosten (prijzen zijn indicatief):

Zorg Tarief VS Tarief Nederland Zelf bijbetalen
Ambulance vervoer (15 km) € 390 € 450 Je betaalt niets bij
Spoedeisende hulp ziekenhuis € 540 € 400 € 140
Ziekenhuisopname (2 dagen)   € 1.580 € 960 € 620
Pijnstillers € 90 € 75 € 15
Röntgenfoto’s € 550 € 350 € 200
Consult arts € 240 € 140 € 100
Gipskamer en gipsmaterialen € 360 € 180 € 180
Totaal € 3.750 € 2.555 € 1.195

Stephan heeft alleen een basisverzekering. Die dekt 2.555 euro. Hij betaalt wel eerst € 385 aan eigen risico.

Daarnaast betaalt Stephan € 1.195. Hij is in de Amerika geholpen in een privé ziekenhuis waar de kosten voor zorg en behandeling hoger liggen dan de gebruikelijke tarieven in Nederland.

Aanvullende verzekering en reisverzekering

Met een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland heb je recht op extra dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland.

In dat geval had Stephan (voorbeeld hierboven) waarschijnlijk alleen zijn verplichte eigen risico hoeven betalen aan de zorgverzekeraar.

Een reisverzekering met module voor geneeskundige zorg biedt over het algemeen de beste dekking voor zorg op vakantie. Vraag eventueel een adviseur bij het kiezen van een passende reisverzekering.

Welke kosten kunnen worden verzekerd?

Een reisverzekering kan de volgende kosten dekken:

 • Kosten van medische zorg voor behandelingen die duurder zijn dan het Nederlandse tarief
 • Repatriëring
 • Verlies van persoonlijke eigendommen, bagage en geld
 • Zorgkosten bij risicovolle sporten en activiteiten
 • Ongevallendekking bij overlijden of invaliditeit
 • Hulp bij verlies van paspoort en visum

Bij het afsluiten van een reisverzekering is het raadzaam om te letten op:

 • Wat wel en niet is meeverzekerd (dit staat in de voorwaarden)
 • Het aantal weken/maanden dat de verzekering geldig is bij aaneengesloten verblijf in het buitenland. 

Vaccinaties

Vaccinaties worden voor vakanties naar sommige landen sterk aangeraden of zijn zelfs verplicht. Echter worden vaccinaties niet gedekt vanuit een basisverzekering of reisverzekering

Je moet de kosten zelf betalen of je kunt een aanvullende verzekering afsluiten. De vergoedingen voor vaccinaties per zorgverzekeraar staan op Zorgwijzer.

Wie vergoedt wat?

Met een reisverzekering of aanvullende verzekering met buitenlanddekking kunnen er soms meerdere partijen zijn die dekking bieden, namelijk de zorgverzekeraar en/of de reisverzekeraar. Hierover zijn afspraken en regels gemaakt

Tips voor op vakantie

Ga goed voorbereid op vakantie en denk aan een aantal belangrijke documenten die handig zijn als er tijdens je vakantie toch iets vervelends gebeurt waardoor je zorgkosten moet maken.

Hierbij gaat het in het bijzonder om verzekeringsdocumenten en bepaalde gegevens:

 • Persoonlijke identificatie en adresgegevens
 • Zorgpas en European Health Insurance Card (EHIC), je hoeft dan je medische kosten meestal niet voor te schieten
 • Polis van je reisverzekering (indien van toepassing)
 • Alarmnummer van het vakantieland
 • Alarmnummer van de alarmcentrale van jouw zorgverzekeraar en/of reisverzekeraar
 • Namen van personen die je kunt inlichten