EMDR therapie vergoeding

EMDR is een andere benaming voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectieve behandelmethode die kan worden toegepast om vervelende ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden op een goede manier te verwerken en een plek te geven.

Iemand heeft bijvoorbeeld in zijn verleden te maken gehad met een ingrijpende of traumatische ervaring en ondervindt daar nog steeds de problemen van. Deze problemen kunnen zich uiten in emotionele aanvallen, nachtmerries, flashbacks naar het verleden of angstmomenten in bepaalde situaties. In de ergste gevallen kan iemand ook te maken krijgen met een posttraumatische stress-stoornis.

Werking

EMDR is een wetenschappelijk ondersteunde, intensieve en snelle therapie die cliënt kan helpen.

Hoewel iedere therapeut wellicht een iets andere aanpak of werkwijze heeft, gaat EMDR in het kort als volgt in zijn werk:

1. Informatie vergaren over de traumatische ervaring/gebeurtenis

De therapeut zal aan de cliënt vragen om zijn/haar traumatische/nare gebeurtenis of ervaring op te halen en deze her te beleven in beelden, gevoelens en gedachten.

2. Herbeleven met afleiding

Wederom vraagt de therapeut de gebeurtenis op te halen. Alleen nu probeert de therapeut de cliënt af te leiden met behulp van een beweging (meestal met de hand). De cliënt focust zich na instructie van de therapeut op deze beweging. Meerdere oogbewegingen (ongeveer 25) vinden plaats zodra de cliënt zich hierop focust en de beweging volgt. Dan volgt een korte rust.

3. Herhaling met oogbewegingen

Bij herhaling van het bovenstaande proces zullen de oogbewegingen er uiteindelijk voor zorgen dat de traumatische ervaring/herinnering zijn lading verliest. De schokkende ervaring krijgt een plek in de geschiedenis van de cliënt en daardoor kan hij/zij deze veel beter verwerken. Er ontstaat een steeds betere balans in het geheugen, de ervaringen en herinneringen van de cliënt.

Waarom deze behandelmethode werkt, is nog niet helemaal bekend. Meer onderzoek is nodig. Wel is de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk ondersteund.

Vergoeding basisverzekering

Allereerst kan EMDR therapie vanuit de generalistische basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden vergoed als een vorm van psychologische/geestelijke zorg. Toegang tot de GGZ geschiedt via de huisarts. Deze maakt zelf of met behulp van een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) een inschatting van je klachten en wordt je via sessies geholpen bij psychische of psychosociale problemen.

Als blijkt dat de huisarts of POH niet de gewenste (hoeveelheid) hulp en zorg kan leveren, kan besloten worden om door te verwijzen naar de basis en (eventueel) specialistische GGZ, waarbij, afhankelijk van de klachten, verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, zo ook EMDR-therapie.

In dat geval vindt vergoeding van EMDR-therapie plaats vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor is het verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van toepassing. Declaraties worden meestal direct ingediend bij de zorgverzekeraar. Als patiënt hoef je dan niets te doen.

In het geval de psycholoog/psychiater geen contract heeft met de zorgverzekeraar, dient de verzekerde de nota zelf te sturen naar de verzekeraar. Bij een naturapolis ligt het vergoedingspercentage dan vaak rond de 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde of marktconforme tarief. Bij een restitutiepolis op 100 procent.

Meer over de regels en voorwaarden van de GGZ vind je op deze pagina.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

In sommige gevallen kan ook de aanvullende zorgverzekering EMDR therapie dekken. Dat is bijvoorbeeld handig als vergoeding vanuit de GGZ niet mogelijk is, omdat de cliënt niet voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Om als verzekerde in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit zijn/haar aanvullende pakket, dient de cliënt een aanvullende zorgverzekering te hebben met vergoeding voor alternatieve geneeswijzen/alternatieve zorg.

Daarnaast moet de therapeut die EMDR kan en mag uitvoeren, voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet hij/zij zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.

Er zijn een aantal beroepsverenigingen die hiervoor in aanmerking komen:

  • Het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)
  • De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • De Nederlandse beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH)
  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)

Hieronder zie je de zorgverzekeraars die de NVPA en NFG als beroepsverenigingen erkennen.

Als de behandeling plaatsvindt bij een hypnotherapeut die is aangesloten bij de NBVH gelden andere vergoedingen.

Let op:

  • In verband met mogelijke extra voorwaarden is het verstandig om eerst de eigen zorgverzekeraar te raadplegen omtrent de vergoeding van EMDR vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dan weet je zeker of je bij een bepaalde therapeut recht hebt op vergoeding. Ook de therapeut kan je helpen als je vragen hebt omtrent de vergoedingsmogelijkheden.
  • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt EMDR alleen als de therapeut is aangesloten bij de NVPA, zoals Zilveren Kruis en FBTO.

a.s.r.

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

a.s.r. (Ik kies zelf)

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Laef! 3 € 350 (tot € 40 per dag)€ 26,46
Laef! 4 € 550 (tot € 50 per dag)€ 47,95

Anderzorg

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
50+ € 350 (tot € 40 per dag)€ 18,65
Jongeren € 200 (tot € 30 per dag)€ 23,05
Plus € 350 (tot € 40 per dag)€ 24,80
Top € 550 (tot € 40 per dag)€ 47,15
Gezinnen € 350 (tot € 40 per dag)€ 67,55

CZdirect

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

De christelijke zorgverzekeraar

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

De Friesland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Standaard € 200 (tot € 40 per dag)€ 16,75
AV Extra € 400 (tot € 40 per dag)€ 26,95
AV Optimaal € 600 (tot € 40 per dag)€ 57,75

DSW

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

FBTO

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Hema

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Interpolis

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

inTwente

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

IZA

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

IZZ door VGZ

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Just

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Menzis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
JongerenVerzorgd € 200 (tot € 40 per dag)€ 19,60
ExtraVerzorgd 2 € 300 (tot € 40 per dag)€ 22,65
ExtraVerzorgd 3 € 500 (tot € 40 per dag)€ 43,80

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 250 (tot € 50 per dag)€ 29,57
Jij & Gemak € 250 (tot € 25 per dag)€ 32,50
Jij & Vitaal € 350 (tot € 50 per dag)€ 41,50
Compleet € 500 (tot € 50 per dag)€ 52,72

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend € 200 (tot € 40 per dag)€ 14,87
Extra Aanvullend € 350 (tot € 40 per dag)€ 26,39
Uitgebreid € 500 (tot € 40 per dag)€ 51,73

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Startfit € 100 (€ 30 per consult of behandeling)€ 9,15
Benfit € 350 (tot € 40 per dag)€ 22,75
Optifit € 550 (tot € 50 per dag)€ 46,95
Topfit € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 74,40

Salland

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Stad Holland

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Umc

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

United Consumers

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Univé

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

VGZ

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

VGZbewuzt

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

VinkVink

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 100 (€ 30 per consult of behandeling)€ 8,66
Plus € 350 (tot € 40 per dag)€ 21,52
Optimaal € 550 (tot € 50 per dag)€ 44,42
Top € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 70,40
Excellent € 1500 (€ 75 per consult of behandeling)€ 144,78

ZEKUR

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

ZieZo

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 Sterren € 250 (tot € 40 per dag)€ 21,75
Aanvullend 3 Sterren € 450 (tot € 40 per dag)€ 40,75
Aanvullend 4 Sterren € 650 (tot € 40 per dag)€ 59,50

Zorg en Zekerheid

Helaas, hier geen vergoeding voor emdr therapie in de aanvullende verzekering.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

EMDR therapie