Gehoorapparaat (eigen bijdrage) (2019)

Een gehoorapparaat kan een welkome uitkomst zijn bij diverse hoorproblemen of gehoorverlies. Een audicien of een audiologisch centrum bepaalt, afhankelijk van de hoorklachten, welk type gehoorapparaat nodig is. Gehoorapparaten (hoortoestellen) en ruismaskeerders voor het gehoor vallen onder de categorie hulpmiddelen en worden gedeeltelijk door de basisverzekering gedekt. Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er vergoedingen mogelijk voor de verplichte eigen bijdrage.

Direct naar de vergoeding voor gehoorapparaten per zorgverzekeraar

Vergoeding basisverzekering

Om als verzekerde voor vergoeding van een hoortoestel vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet er eerst sprake zijn van gehoorverlies. Door onderzoek naar de gehoorfunctie kan het hoorprobleem en het gehoorverlies worden vastgesteld. Dit onderzoek valt onder audiologische zorg en wordt vergoed door de basisverzekering.

Om voor vergoeding van een gehoorapparaat in aanmerking te komen, is er sprake van een minimaal gehoorverlies van 35 decibel (dB). Ook moet er aan de andere voorwaarden, die staan in het reglement hulpmiddelen, worden voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het gehoortoestel, inclusief één batterij, voor 75 procent van het aankoopbedrag vergoed (bij gecontracteerde leveranciers/zorgaanbieders).

De prijs van een hoortoestel wordt bepaald door de voorwaarden in de polis van de zorgverzekering. De prijs van hetzelfde hoortoestel kan in de praktijk dus per zorgverzekeraar verschillen. De audicien hanteert de bedragen die in de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn bepaald.

Eigen bijdrage en eigen risico

Wel betaalt de slechthorende verzekerde zelf een eigen bijdrage van 25 procent (in 2018) van de aanschafprijs en daarnaast het eigen risico. Voor een hoortoestel van 1000 euro betaalt de verzekerde dus een bedrag van 250 euro uit eigen portemonnee. Van de overgebleven 750 euro wordt eerst het (resterende deel) eigen risico van de verzekerde (in dat verzekeringsjaar) afgetrokken, waarna de zorgverzekeraar het overgebleven bedrag vergoedt.

Hieronder een kort voorbeeld van hoe de vergoeding vanuit de basisverzekering in de praktijk uitpakt:

  • Bob is slechthorend en koopt op advies van de audicien een hoortoestel  van 800 euro bij een gecontracteerde leverancier en stuurt de nota naar de zorgverzekeraar voor een compensatie
  • Bob betaalt eerst een eigen bijdrage van 25 procent. Dat komt neer op 800 x 0,25 = 200 euro. Er blijft 600 euro over.
  • Bob heeft verder nog geen gebruik gemaakt van zijn eigen risico. Van de overgebleven 600 euro gaat eerst nog zijn volledige verplichte eigen risico (385 euro) af. Er blijft 600 – 385 = 215 euro over.
  • Uiteindelijk betaalt Bob 200 + 385 = 585 euro uit eigen zak. De resterende 215 euro wordt door zijn zorgverzekeraar vergoed.

Let op

Het eigen risico wordt verrekend wanneer de toestellen worden gedeclareerd. Omdat toestellen relatief duur zijn, zal meteen het hele eigen risico verrekend worden of wat daar nog van over is. Wanneer het eigen risico van de verzekerde in het verzekeringsjaar al is ‘verbruikt’ zal deze bij aanschaf van een hoortoestel in datzelfde verzekeringsjaar dus niet opnieuw worden aangesproken.

Voor kinderen tot en met 18 jaar wordt de eigen bijdrage voor hoortoestellen per 1 januari 2016 afgeschaft. Voor deze leeftijdsgroep wordt een hoortoestel in principe volledig vergoed.

Vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan men bij verschillende verzekeraars in aanmerking komen voor de vergoeding van (de eigen bijdrage van) diverse hulpmiddelen, zo ook gehoorapparaten. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan de vergoeding van hulpmiddelen verschillend tot stand komen. Doorgaans zijn er twee opties:

  • De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding per hulpmiddel of;
  • Er is een algeheel budget voor diverse hulpmiddelen samen. De vergoeding van een hoortoestel valt dan samen met die van andere hulpmiddelen, zoals een kunstgebit, incontinentiemateriaal, therapeutische kousen, enzovoorts. Het kan ook voorkomen dat de vergoeding van de eigen bijdrage voor het hoortoestel samenvalt met de vergoeding voor andere eigen bijdragen, zoals geneesmiddelen of ziekenvervoer.

In het onderstaande overzicht zijn de vergoedingen voor gehoorapparaten, opgenomen. Als er de vergoeding van het hoortoestel samenvalt met het budget voor andere hulpmiddelen, dan staat dit aangegeven. Doorgaans kan het vergoedingen budget alleen gebruikt worden voor de eigen bijdrage (25 procent in 2018) die geldt voor de aanschafprijs van het gehoorapparaat.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Top € 500; uit budget hulpmiddelen€ 32,88

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Avéro Achmea

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
50+ € 300 per toestel€ 17,45
Plus € 100 per toestel€ 20,10
Top € 200 per toestel€ 36,95

De Amersfoortse

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvulling Start € 50; uit budget hulpmiddelen€ 7,75
Aanvulling Extra € 250; uit budget hulpmiddelen€ 18,25
Aanvulling Uitgebreid € 400; uit budget hulpmiddelen€ 30,50
Aanvulling Optimaal € 550; uit budget hulpmiddelen€ 46,25

De Friesland Zorgverzekeraar

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

DSW

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Top € 250 per 5 jaar€ 36,00

FBTO

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Gezichtszorg & Orthodontie € 250 per 5 jaar€ 15,25
Deze module biedt € 500 vergoeding per jaar voor Orthodontie per meeverzekerd kind (tot 18 jaar) | Daarnaast is er € 250 aan budget dat per verzekerde kan worden gebruikt voor vergoeding van: acnetherapie, eigen bijdrage gehoorapparaten, eigen bijdrage pruiken, elektrische epilatie gezichtsbeharing en/of camouflagetherapie. | Tot slot is er een vergoeding voor een complete bril, tot € 100 per jaar (bij specsavers).

Hema

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

inTwente

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Top € 250 per 5 jaar€ 36,00

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 € 110 per toestel€ 13,25
IZA Extra Zorg 2 € 200 per toestel€ 24,25
IZA Extra Zorg 3 € 250 per toestel€ 36,50
IZA Extra Zorg 4 € 350 per toestel€ 79,50

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar)€ 52,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar)€ 96,00

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Menzis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

National Academic

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 € 25 (alleen voor batterijen)€ 30,95
Aanvullend 3 € 50 (alleen voor batterijen)€ 54,95

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 500; uit budget hulpmiddelen€ 23,45
Compleet € 1000; uit budget hulpmiddelen€ 37,65
Comfort € 1250; uit budget hulpmiddelen€ 65,95
Top € 1500; uit budget hulpmiddelen€ 136,50

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra Aanvullend € 500; uit budget hulpmiddelen€ 21,35
Uitgebreid € 1000; uit budget hulpmiddelen€ 39,40

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Benfit € 250; uit budget hulpmiddelen€ 23,58
Optifit € 500; uit budget hulpmiddelen€ 40,92
Topfit € 1000; uit budget hulpmiddelen€ 59,98

OZF

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Royaal Volledig vergoed (bij gecontracteerde zorgaanbieders), anders € 100€ 21,00

PMA zorgverzekering

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

PNOzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 250; uit budget hulpmiddelen€ 23,58
Optimaal € 500; uit budget hulpmiddelen€ 40,92
Top € 1000; uit budget hulpmiddelen€ 59,98

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Mediumpolis € 75 per toestel€ 19,75
Largepolis € 100 per toestel€ 35,95
Extra Largepolis € 150 per toestel€ 68,50

Promovendum

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Ideaal € 25 (alleen voor batterijen)€ 22,90
Excellent € 50 (alleen voor batterijen)€ 57,90

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 100; uit budget hulpmiddelen€ 8,50
Plus € 200; uit budget hulpmiddelen€ 19,95
Top € 300; uit budget hulpmiddelen€ 35,00

Stad Holland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Uitgebreide AV € 250 per 5 jaar€ 37,25
Extra Uitgebreide AV € 250 per 5 jaar€ 51,00
AV Zorg Riant € 250€ 64,25

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 € 250; uit budget hulpmiddelen€ 22,00
UMC Extra Zorg 3 € 350; uit budget hulpmiddelen€ 35,75
UMC Extra Zorg 4 € 750; uit budget hulpmiddelen€ 120,00

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen€ 19,09
Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen€ 32,54
Single/Duo uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelen€ 42,99
Vitaal Uitgebreid € 350; uit budget hulpmiddelen€ 52,89
Gezin Uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelen€ 59,59

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen€ 21,50
Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen€ 34,75

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen€ 19,09
Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen€ 32,54
Single/Duo uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelen€ 42,99
Vitaal Uitgebreid € 350; uit budget hulpmiddelen€ 52,89
Gezin Uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelen€ 59,59

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 250; uit budget hulpmiddelen€ 22,31
Optimaal € 500; uit budget hulpmiddelen€ 38,72
Top € 1000; uit budget hulpmiddelen€ 56,76
Excellent Volledig vergoed€ 112,77

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR € 250; uit budget hulpmiddelen€ 31,95

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Zilveren Kruis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Basis € 70 per toestel€ 11,92
AV Standaard € 70 per toestel€ 19,24
AV Top € 140 per toestel € 40,80
AV Plus € 140 per toestel € 44,89
AV GeZZin € 140 per toestel € 50,11

ZorgDirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Online Gemak - Extra € 100; uit budget hulpmiddelen€ 8,25
Online Gemak - Plus € 200; uit budget hulpmiddelen€ 19,35
Online Gemak - Top € 300; uit budget hulpmiddelen€ 33,95
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.