Gehoorapparaat (eigen bijdrage)

Een gehoorapparaat kan een welkome uitkomst zijn bij diverse hoorproblemen of gehoorverlies. Een audicien of een audiologisch centrum bepaalt, afhankelijk van de hoorklachten, welk type gehoorapparaat nodig is. Gehoorapparaten (hoortoestellen) en ruismaskeerders voor het gehoor vallen onder de categorie hulpmiddelen en worden gedeeltelijk door de basisverzekering gedekt. Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er vergoedingen mogelijk voor de verplichte eigen bijdrage.

Direct naar de vergoeding voor gehoorapparaten per zorgverzekeraar

Vergoeding basisverzekering

Om als verzekerde voor vergoeding van een hoortoestel vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet er eerst sprake zijn van gehoorverlies. Door onderzoek naar de gehoorfunctie kan het hoorprobleem en het gehoorverlies worden vastgesteld. Dit onderzoek valt onder audiologische zorg en wordt vergoed door de basisverzekering.

Om voor vergoeding van een gehoorapparaat in aanmerking te komen, is er sprake van een minimaal gehoorverlies van 35 decibel (dB). Ook moet er aan de andere voorwaarden, die staan in het reglement hulpmiddelen, worden voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het gehoortoestel, inclusief één batterij, voor 75 procent van het aankoopbedrag vergoed (bij gecontracteerde leveranciers/zorgaanbieders). De prijs van een hoortoestel wordt bepaald door de voorwaarden in de polis van de zorgverzekering. De prijs van hetzelfde hoortoestel kan in de praktijk dus per zorgverzekeraar verschillen. De audicien hanteert de bedragen die in de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn bepaald.

Eigen bijdrage en eigen risico

Wel betaalt de slechthorende verzekerde zelf een eigen bijdrage van 25 procent (in 2017) van de aanschafprijs en daarnaast het eigen risico. Voor een hoortoestel van 1000 euro betaalt de verzekerde dus een bedrag van 250 euro uit eigen portemonnee. Van de overgebleven 750 euro wordt eerst het (resterende deel) eigen risico van de verzekerde (in dat verzekeringsjaar) afgetrokken, waarna de zorgverzekeraar het overgebleven bedrag vergoedt. Hieronder een kort voorbeeld van hoe de vergoeding vanuit de basisverzekering in de praktijk uitpakt.

 • Bob is slechthorend en koopt op advies van de audicien een hoortoestel  van 800 euro bij een gecontracteerde leverancier en stuurt de nota naar de zorgverzekeraar voor een compensatie
 • Bob betaalt eerst een eigen bijdrage van 25 procent. Dat komt neer op 800 x 0,25 = 200 euro. Er blijft 600 euro over.
 • Bob heeft verder nog geen gebruik gemaakt van zijn eigen risico. Van de overgebleven 600 euro gaat eerst nog zijn volledige verplichte eigen risico (375 euro in 2015) af. Er blijft 600 – 375 = 225 euro over.
 • Uiteindelijk betaalt Bob 200 + 375 = 575 euro uit eigen zak. De resterende 225 euro wordt door zijn zorgverzekeraar vergoed.

Let op: het eigen risico wordt verrekend wanneer de toestellen worden gedeclareerd. Omdat toestellen relatief duur zijn, zal meteen het hele eigen risico verrekend worden of wat daar nog van over is. Wanneer het eigen risico van de verzekerde in het verzekeringsjaar al is ‘verbruikt’ zal deze bij aanschaf van een hoortoestel in datzelfde verzekeringsjaar dus niet opnieuw worden aangesproken.

Voor kinderen tot en met 18 jaar wordt de eigen bijdrage voor hoortoestellen per 1 januari 2016 afgeschaft. Voor deze leeftijdsgroep wordt een gehoortoestel in principe volledig vergoed. 

Vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kan men bij verschillende verzekeraars in aanmerking komen voor de vergoeding van (de eigen bijdrage van) diverse hulpmiddelen, zo ook gehoorapparaten. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan de vergoeding van hulpmiddelen verschillend tot stand komen. Doorgaans zijn er twee opties:

 • De zorgverzekeraar hanteert een aparte vergoeding per hulpmiddel of;
 • Er is een algeheel budget voor diverse hulpmiddelen samen. De vergoeding van een hoortoestel valt dan samen met die van andere hulpmiddelen, zoals een kunstgebit, incontinentiemateriaal, therapeutische kousen, enzovoorts. Het kan ook voorkomen dat de vergoeding van de eigen bijdrage voor het hoortoestel samenvalt met de vergoeding voor andere eigen bijdragen, zoals geneesmiddelen of ziekenvervoer.

In het onderstaande overzicht zijn de vergoedingen voor gehoorapparaten, opgenomen. Als er de vergoeding van het hoortoestel samenvalt met het budget voor andere hulpmiddelen, dan staat dit aangegeven. Doorgaans kan het vergoedingsbudget alleen gebruikt worden voor de eigen bijdrage (25 procent in 2017) die geldt voor de aanschafprijs van het gehoorapparaat.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Top € 500; uit budget hulpmiddelen € 33,60 p/m
 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Excellent € 300 per toestel Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 49,25 p/m
  € 65,95 p/m
  € 66,95 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • CZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  50+ € 300 per toestel € 17,05 p/m
  Plus € 100 per toestel € 18,95 p/m
  Top € 200 per toestel € 33,85 p/m
 • CZdirect

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • De Amersfoortse

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvulling Budget € 100; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 9,75 p/m
  € 11,55 p/m
  € 12,15 p/m
  € 13,95 p/m
  Aanvulling Basis € 250; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 16,40 p/m
  € 19,50 p/m
  € 20,55 p/m
  € 23,45 p/m
  Aanvulling Uitgebreid € 400; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 24
  Van 25 t/m 39
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 26,25 p/m
  € 31,25 p/m
  € 32,90 p/m
  € 36,80 p/m
  Aanvulling Optimaal € 550; uit budget hulpmiddelen Van 25 t/m 39
  Van 18 t/m 24
  Van 40 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 50,00 p/m
  € 52,50 p/m
  € 56,00 p/m
  € 67,00 p/m
 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • de Goudse

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 500; uit budget hulpmiddelen € 22,35 p/m
  Compleet € 1000; uit budget hulpmiddelen € 34,58 p/m
  Comfort € 1250; uit budget hulpmiddelen € 58,74 p/m
  Top € 1500; uit budget hulpmiddelen € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • DSW

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Top € 250 per 5 jaar € 34,25 p/m
 • FBTO

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Module Gezichtszorg & Orthodontie € 250 per 5 jaar Van 18 t/m 26
  Van 27 t/m 100
  € 15,15 p/m
  € 21,99 p/m
  Deze module biedt vergoeding voor Orthodontie (tot 18 jaar) en brillen en lenzen | Daarnaast is er € 250 aan budget dat per verzekerde kan worden gebruikt voor vergoeding van: acnetherapie, eigen bijdrage gehoorapparaten, eigen bijdrage pruiken, elektrische epilatie gezichtsbeharing en/of camouflagetherapie.
 • FNV

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Hema

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Interpolis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • inTwente

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Top € 250 per 5 jaar € 34,25 p/m
 • IZA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  IZA Extra Zorg 1 € 110 per toestel € 12,75 p/m
  IZA Extra Zorg 2 € 150 per toestel € 23,25 p/m
  IZA Extra Zorg 3 € 250 per toestel € 35,25 p/m
  IZA Extra Zorg 4 € 350 per toestel € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar) € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding batterijen (1 keer per jaar) € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Menzis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • National Academic

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend 2 € 25 (alleen voor batterijen) € 29,95 p/m
  Aanvullend 3 € 50 (alleen voor batterijen) € 49,95 p/m
 • OHRA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Uitgebreid € 1000; uit budget hulpmiddelen € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Benfit € 250; uit budget hulpmiddelen € 22,32 p/m
  Optifit € 500; uit budget hulpmiddelen € 38,59 p/m
  Topfit € 1000; uit budget hulpmiddelen € 56,73 p/m
 • OZF

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  AV Royaal Volledig vergoed (bij gecontracteerde zorgaanbieders), anders € 100 Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 19,00 p/m
  € 26,00 p/m
  € 29,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • PNOzorg

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 300 per toestel € 41,00 p/m
  Compleet € 600 per toestel € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Mediumpolis € 75 per toestel € 17,95 p/m
  Largepolis € 100 per toestel € 33,50 p/m
  Extra Largepolis € 150 per toestel € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optimaal € 25 (alleen voor batterijen) € 30,90 p/m
  Excellent € 50 (alleen voor batterijen) € 54,90 p/m
 • Salland

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 100; uit budget hulpmiddelen € 8,50 p/m
  Plus € 200; uit budget hulpmiddelen € 19,95 p/m
  Top € 300; uit budget hulpmiddelen € 32,50 p/m
 • Stad Holland

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Uitgebreide AV € 250 per 5 jaar € 34,25 p/m
  Extra Uitgebreide AV € 250 per 5 jaar € 46,25 p/m
  AV Zorg Riant € 250 € 58,25 p/m
 • Umc

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  UMC Extra Zorg 2 € 250; uit budget hulpmiddelen € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 € 350; uit budget hulpmiddelen € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 € 750; uit budget hulpmiddelen € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 200; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 350; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 54,99 p/m
 • Univé

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen € 19,50 p/m
  Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen € 32,50 p/m
 • VGZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Beter € 250; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Aanvullend Best € 500; uit budget hulpmiddelen Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 200; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 350; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 250; uit budget hulpmiddelenn.v.t.€ 54,99 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Plus € 200; uit budget hulpmiddelen € 21,60 p/m
  Optimaal € 500; uit budget hulpmiddelen € 37,35 p/m
  Top € 1000; uit budget hulpmiddelen € 54,90 p/m
  Excellent Volledig vergoed € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra ZEKUR € 250; uit budget hulpmiddelen € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor gehoorapparaat (eigen bijdrage).

 • Zilveren Kruis

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra Vitaal € 300 per toestel € 6,25 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Basis € 70 per toestel € 11,75 p/m
  AV Standaard € 70 per toestel € 19,10 p/m
  AV Top € 140 per toestel € 40,30 p/m
  AV Plus € 140 per toestel € 45,20 p/m
  AV GeZZin € 140 per toestel € 49,00 p/m
  AV Totaal € 200 per toestel € 99,00 p/m
 • ZorgDirect

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 100; uit budget hulpmiddelen € 8,08 p/m
  Plus € 200; uit budget hulpmiddelen € 18,96 p/m
  Top € 300; uit budget hulpmiddelen € 30,88 p/m

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!