Ooglidcorrectie  (2020)

Ooglidcorrectie - vergoeding zorgverzekeringBij een ooglidcorrectie worden hangende oogleden of de huidplooien eromheen gecorrigeerd middels een kleine operatieve ingreep. Het kan hierbij gaan om een cosmetische ingreep of een medisch noodzakelijke ingreep. Bij medisch noodzakelijke ingrepen is er sprake van een gezichtsveldbeperking.

De kosten van een ooglidcorrectie worden in bepaalde gevallen vergoed door de basisverzekering. Verder zijn er dekkingen vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Ga direct naar de aanvullende vergoedingen voor een ooglidcorrectie per zorgverzekeraar

Vergoeding basisverzekering

Sinds 1 januari 2017 wordt een ooglidcorrectie aan het bovenste ooglid vergoed vanuit de basis zorgverzekering als er sprake is van een medische indicatie.

In het kader van de vergoeding heb je recht op het volgende:

  • Het consult bij de plastisch chirurg/oogarts
  • De bovenooglidcorrectie
  • Nacontrole

De geschatte kosten van een bovenooglidcorrectie liggen rond de 700 euro per oog en vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering.

Voorwaarden

De medische indicatie wordt alleen verstrekt als wordt voldaan aan één van de volgende twee voorwaarden:

  1. Er is sprake van verslapte of verlamde bovenoogleden door een geboorteafwijking of chronische ziekte die vanaf de geboorte al wordt meegedragen
  2. Er is sprake van een ernstige gezichtsveldbeperking. Concreet betekent dit dat de onderrand van het bovenste ooglid (of huidplooi) bij ontspannen, recht vooruitkijken minimaal 1 mm boven het centrum van de pupil hangt.

Een oogarts in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum stelt vast of er sprake is van een verslapping, verlamming of beperking van het gezichtsveld.

Als je denkt dat je aan deze eisen voldoet, kun je hiervoor een afspraak maken met de huisarts. Hij/zij kan je doorsturen naar een kliniek of ziekenhuis voor een controle.

Indien er sprake is van een medische indicatie zal de arts een verzoek tot behandeling indienen bij de zorgverzekeraar. Een medisch adviseur van de verzekeraar beslist uiteindelijk of je voor de vergoeding in aanmerking komt.

Onderooglidcorrectie

Een onderooglidcorrectie wordt in geen geval gedekt door de zorgverzekering, omdat deze behandeling medisch gezien eigenlijk niet noodzakelijk kan zijn. Het gaat altijd om een cosmetische ingreep.

Ook zonder verwijzing van een arts en toestemming van de verzekeraar heb je geen recht op vergoeding van een ooglidcorrectie.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Bij een aantal zorgverzekeraars is er een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk voor een bovenooglidcorrectie vanuit de aanvullende verzekering. Ook dan moet er aan bepaalde eisen voldaan worden, maar deze zijn minder strikt dan bij een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Medisch noodzakelijk

Als wordt voldaan aan één van de volgende eisen is er sprake van een medische noodzaak en kan er aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van een bovenooglidcorrectie via de aanvullende verzekering:

  • De pupil wordt ten minste voor een derde deel bedekt door het bovenooglid of de overhangende huidplooi.
  • Er is een beperking van het zijwaartse gezichtsveld door het uitgesproken hangen van het bovenooglid of de omliggende huidplooi.
  • Er is sprake van aantoonbaar onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid.

Belangrijk

Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden of zoek contact met de zorgverzekeraar voor de specifieke eisen. Verder moet er, voordat de ooglidcorrectie plaatsvindt, eerst een verwijzing worden afgegeven door een arts. Tevens moet de zorgverzekeraar uitdrukkelijk toestemming geven voor de ingreep. Anders bestaat er geen recht op vergoeding.

Hieronder een overzicht van de aanvullende vergoedingen per verzekeraar.

Aevitae

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Aon

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

CZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

CZdirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

De Amersfoortse

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

De Friesland Zorgverzekeraar

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

DSW

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Hema

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

inTwente

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 Volledig vergoed€ 14,55
IZA Extra Zorg 2 Volledig vergoed€ 32,00
IZA Extra Zorg 3 Volledig vergoed€ 42,50
IZA Extra Zorg 4 Volledig vergoed€ 98,90

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledig vergoed€ 55,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledig vergoed€ 104,65

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Menzis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

National Academic

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Nationale-Nederlanden

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

OHRA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

ONVZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

PMA zorgverzekering

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

PNOzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Pro Life

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Promovendum

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Salland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Stad Holland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 Volledig vergoed€ 25,50
UMC Extra Zorg 3 Volledig vergoed€ 40,95

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZorgZeker 3 Volledig vergoed€ 31,63

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best Volledig vergoed€ 35,95

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best Volledig vergoed€ 37,00

VvAA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

ZEKUR

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Zilveren Kruis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Zorg en Zekerheid

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

ZorgDirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor ooglidcorrectie .

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.