Psychomotorische kindertherapie vergoeding

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is een individuele vorm van hulpverlening voor kinderen die problemen hebben op het emotionele vlak en dit uiten in hun gedrag. De gedragsproblemen kunnen hun oorzaak bijvoorbeeld vinden in belemmeringen, ingrijpende/traumatische ervaringen of bepaalde stoornissen.

Ga direct naar de vergoedingen voor psychomotorische kindertherapie

Door middel van PMKT kan het kind nieuwe, positieve ervaringen opdoen op fysiek, sociaal en cognitief niveau. Verder kan het kind leren om negatieve gebeurtenissen of gevoelens op de juiste manier te verwerken.

Hoewel psychomotorische kindertherapeuten ieder hun eigen werkwijze hebben, wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van bewegingsoefeningen, taaloefeningen, fantasiespellen en gesprekjes die het kind aanspreken. Hierdoor hoeft de therapie niet belastend te worden ervaren maar juist leuk. Er wordt gewerkt vanuit de sterke kanten, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Geschikt voor wie?

Vanuit het vakgebied van psychomotorische kindertherapie en informatie op het internet blijkt dat de therapie in het bijzonder geschikt is voor kinderen tot of rond de 12 jaar, die:

  • Teruggetrokken zijn
  • Geremd zijn
  • (Faal)angstig zijn
  • Vaak stil zijn
  • Driftig of koppig zijn
  • Hooggevoelig of zeer emotioneel ingesteld zijn

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

In Nederland zijn de kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Het ligt daarom voor de hand om het kind bij te schrijven bij de ouder die het best aanvullend verzekerd is, want dan kan het kind ook van deze vergoedingen gebruik maken.

Als het aanvullende pakket ook vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan heeft het kind recht meestal (maar niet altijd) recht op vergoeding van psychomotorische kindertherapie.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing, voordat vergoeding kan plaatsvinden, namelijk:

  • De psychomotorische kindertherapeut moet zijn aangesloten bij erkende beroepsvereniging die door zorgverzekeraar wordt erkend, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT).
  • In sommige gevallen kan de zorgverzekeraar de aanvullende voorwaarde stellen dat de PMK therapeut is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (voorheen RBNG).

De NVPMKT heeft de doelstelling om PMKT te stimuleren en te bestuderen, informatie te geven op sociaal-emotioneel gebied, onderhandelingen voor met instellingen en overheden en toe te zien op de kwaliteit en professionaliteit van de PMK therapeuten in Nederland.

Andere mogelijkheden tot vergoeding

Een kind met een ‘rugzakje’ kan in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Daarnaast kan er ook een aanvraag worden gedaan op de wet bijzondere bijstand via de gemeentelijke sociale dienst. Let op: dit kan alleen als de ouders een laag verzamelinkomen hebben.

Tot slot zijn er ook sommige sociale fondsen (vanuit werkgevers) die een bijdrage aan de vergoeding kunnen geven.

Vergoedingenoverzicht

De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden PMKT vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve/complementaire geneeswijzen. Houdt er rekening mee dat het wettelijke, verplichte eigen risico niet van toepassing is voor deze zorgvorm.

Een aantal zorgverzekeraars zijn niet in de onderstaande vergoedingenlijst opgenomen. Dat komt omdat deze:

  • Geen vergoeding bieden
  • Specifiek bedoeld zijn voor bepaalde doelgroepen (collectieven)

Het kan ook voorkomen dat hele kleine zorgverzekeraars (die voor bepaalde collectieven opkomen) niet aan het overzicht zijn toegevoegd. Wij doen er alles aan om de lijst zo compleet mogelijk te maken.

Lees dit eerst

Vanaf 1 januari 2015 organiseren gemeenten de psychische zorg voor kinderen, in het kader van de nieuwe Jeugdwet. De gedachte hierachter is dat de gemeenten alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen integraal organiseren, vanuit de één-loket-gedachte.

a.s.r.

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

a.s.r. (Ik kies zelf)

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Laef! 3 € 350 (tot € 40 per dag)€ 26,46
Laef! 4 € 550 (tot € 50 per dag)€ 47,95

Anderzorg

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

CZ

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

CZdirect

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

De christelijke zorgverzekeraar

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

De Friesland

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

DSW

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

FBTO

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Hema

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Interpolis

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

inTwente

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 2 € 500 (tot € 40 per dag)€ 42,25
IZA Extra Zorg 3 € 650 (tot € 40 per dag)€ 52,00
Classic Comfort € 600 (tot € 25 per dag)€ 61,50

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Bijzonder Bewust € 150 (tot € 40 per dag)€ 21,65
Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 300 (tot € 40 per dag)€ 47,60
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 500 (tot € 40 per dag)€ 88,25
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 800 (tot € 40 per dag)€ 113,25

Just

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Menzis

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Nationale-Nederlanden

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

OHRA

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Startfit € 100 (€ 30 per consult of behandeling)€ 9,15
Benfit € 350 (tot € 40 per dag)€ 22,75
Optifit € 550 (tot € 50 per dag)€ 46,95
Topfit € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 74,40

Salland

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Stad Holland

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 € 300 (tot € 40 per dag)€ 33,25
UMC Extra Zorg 3 € 500 (tot € 40 per dag)€ 50,75

United Consumers

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZorgZeker 2 € 250 (tot € 40 per dag)€ 25,50
ZorgZeker 3 € 300 (tot € 40 per dag)€ 43,80

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Beter € 300 (tot € 40 per dag)€ 28,00
Aanvullend Best € 500 (tot € 40 per dag)€ 41,00

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Beter € 300 (tot € 40 per dag)€ 25,95
Aanvullend Best € 500 (tot € 40 per dag)€ 43,60

VGZbewuzt

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

VinkVink

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 100 (€ 30 per consult of behandeling)€ 8,66
Plus € 350 (tot € 40 per dag)€ 21,52
Optimaal € 550 (tot € 50 per dag)€ 44,42
Top € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 70,40
Excellent € 1500 (€ 75 per consult of behandeling)€ 144,78

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR € 250 (tot € 25 per behandeling)€ 37,95

ZieZo

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Zilveren Kruis

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Zorg en Zekerheid

Helaas, hier geen vergoeding voor psychomotorische kindertherapie in de aanvullende verzekering.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Psychomotorische kindertherapie