Tandartskosten vergoeding

Aanvullende tandartsverzekering

Tandartskosten kunnen hoog uitvallen, zeker als er onverhoopt iets mankeert aan je gebit. Het is daarom handig om te weten in hoeverre de basis- en aanvullende tandartsverzekering dekking biedt voor tandheelkundige zorg.

De basisverzekering biedt voor volwassenen geen dekking voor tandartskosten. Uitzondering hierop zijn bepaalde chirurgische ingrepen, zoals het trekken van verstandskiezen.

Verzekerden hebben daarom de optie om zich aanvullend te verzekeren of de kosten uit eigen zak te betalen.

Ga direct naar de vergoedingen van tandartskosten per zorgverzekeraar

Wat kost de tandarts?

Een overzicht van de kosten voor veelvoorkomende behandelingen:

SoortKosten
Controle (C002)€ 26,75
Gebitsreiniging per vijf minuten (M03)€ 15,78
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (X10)€ 19,71
Tweevlaksvulling amalgaam (V72)€ 47,17
Meervlaksvulling composiet (V94)€ 112,64
Tarieven gelden in 2024

Voor een overzicht van alle tandartstarieven kijk je hier.

Vergoeding basisverzekering

Bij de vergoeding van tandartskosten uit de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoeding voor volwassenen en kinderen tot 18 jaar.

Kinderen (tot 18 jaar)

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op volledige vergoeding voor:

  • Consulten (1 keer per jaar)
  • Mondhygiëne
  • Vullingen
  • Een aantal overige behandelingen, zoals sealen.

Op indicatie van de tandarts zijn er meerdere controles per jaar mogelijk.

Kinderen hebben geen recht op vergoeding voor: orthodontie, kronen, inlays, bruggen, bleken van tanden en implantaten. Dit soort behandelingen worden alleen in combinatie met een aanvullende tandartsverzekering vergoed.

Raadpleeg de polis of zorgverzekeraar voor een specifiek overzicht van de vergoedingen en voorwaarden.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Vanaf 18 jaar wordt tandheelkunde alleen in bijzondere gevallen vergoed, bijvoorbeeld de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp. In de basispolis staat beschreven wanneer daar sprake van is.

Daarnaast heeft men recht op een gedeeltelijke vergoeding van een kunstgebit of prothese, namelijk 75%, één keer per vijf jaar. Hier betaalt je ook een eigen risico voor. 

Voor alle verzekerden

In sommige gevallen dekt de basisverzekering de kosten van alle verzekerden, bijvoorbeeld als er vanwege een ernstige stoornis sprake is van afwijkingen in de kaak/mond. Er dan specialistische mondzorg nodig.

Vergoeding tandartsverzekering

Als je op zoek bent naar een ruimere vergoeding voor tandheelkundige zorg, is het mogelijk om een tandartsverzekering af te sluiten.

Daarbij zijn vijf zaken zaken belangrijk:

  1. Welk bedrag wordt vergoed? Dit is het bedrag dat de zorgverzekeraar maximaal uitkeert.
  2. Welk percentage van het bedrag wordt vergoed? Verzekeraars hanteren dikwijls een vergoedingspercentage tot een bepaald maximum, bijvoorbeeld 75% tot € 250.
  3. Welke soorten tandheelkundige behandelingen worden vergoed en wat bedraagt deze vergoeding? Een tandartsverzekering dekt soms niet alle behandelcodes of geeft hiervoor een lagere vergoeding.
  4. Welke aanvullende voorwaarden zijn van toepassing? Geldt er bijvoorbeeld een medische selectie of wachttijd voor de verzekering?

In het onderstaande aanbod vind je verschillende verzekeringen die vergoedingen geven voor tandartskosten.

Let op: de vergoedingen hieronder zijn van toepassing op volwassenen (18 jaar en ouder). Voor de vergoeding van tandartskosten voor kinderen (tot 18 jaar) is er een speciale vergoedingenpagina.

a.s.r.

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tandarts Start 75 - 100% tot € 250€ 17,00
100% vergoeding: consulten, preventie, reguliere behandelingen en vullingen | 75% vergoeding: foto's en specialistische behandelingen, zoals kronen, bruggen, protheses, wortelkanaalbehandelingen, implantaten en parodontologie
Tandarts Extra 75 - 100% tot € 500€ 27,75
100% vergoeding: consulten, preventie, reguliere behandelingen en vullingen | 75% vergoeding: foto's en specialistische behandelingen, zoals kronen, bruggen, protheses, wortelkanaalbehandelingen, implantaten en parodontologie
Tandarts Uitgebreid 75 - 100% tot € 750€ 35,50
100% vergoeding: consulten, preventie, reguliere behandelingen en vullingen | 75% vergoeding: foto's en specialistische behandelingen, zoals kronen, bruggen, protheses, wortelkanaalbehandelingen, implantaten en parodontologie

a.s.r. (Ik kies zelf)

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
TandBewust 75% tot € 250 (voor normale behandelingen)€ 9,95
75% vergoeding voor: controles, gebitsreiniging, plaatselijke verdoving en vullen van gaten in tanden en kiezen | Niet vergoed: overige behandelingen | Voor M01, M02 en M03 geldt samen een maximum van 30 minuten per persoon per kalenderjaar.
TandGoed 75% tot € 250€ 12,75
75% vergoed voor: controles en diagnostiek, mondhygiëne en gebitsreiniging, verdovingen, vullingen, chirurgische ingrepen, maken en beoordelen foto's, verdoving door middel van roesje, wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen, kaakgewrichtbehandelingen, kunstgebitten, tandvleesbehandelingen en implantaten bij partiële protheses. | Voor M01, M02 en M03 geldt samen een maximum van 40 minuten per persoon per kalenderjaar.
TandBeter 100% tot € 250€ 16,75
100% vergoed voor: controles en diagnostiek, gebitsreiniging, verdovingen, chirurgische ingrepen, maken en beoordelen foto's, verdoving door middel van roesje, wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen, kaakgewrichtbehandelingen, kunstgebitten, tandvleesbehandelingen en implantaten bij partiële protheses | Voor M01, M02 en M03 geldt samen een maximum van 45 minuten per persoon per kalenderjaar.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Laef! Basic 75% tot € 100€ 6,95
Alleen vergoeding voor controles, preventieve mondzorg, verdovingen en vullingen
Tand Laef! 1 100% tot € 250€ 14,45
Deze verzekering dekt alle tandartskosten, met uitzondering van: bleken van tanden, orthodontie, kosten tandtechnieker (of tandtechnisch laboratorium), niet-nagekomen afspraken.
Tand Laef! 2 100% tot € 500€ 26,95
Deze verzekering dekt alle tandartskosten, met uitzondering van: bleken van tanden, orthodontie, kosten tandtechnieker (of tandtechnisch laboratorium), niet-nagekomen afspraken.
Tand Laef! 3 100% tot € 750€ 39,95
Deze verzekering dekt alle tandartskosten, met uitzondering van: bleken van tanden, orthodontie, kosten tandtechnieker (of tandtechnisch laboratorium), niet-nagekomen afspraken.
Tand Laef! 4 100% tot € 1250€ 49,95
Deze verzekering dekt alle tandartskosten, met uitzondering van: bleken van tanden, orthodontie, kosten tandtechnieker (of tandtechnisch laboratorium), niet-nagekomen afspraken.

Anderzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 250 (75%) 75% tot € 250€ 12,60
75% vergoed voor alle tandheelkundige verrichtingen met uitzondering van orthodontie en een niet-nagekomen afspraak.
Tand 500 (75%) 75% tot € 500 € 30,15
75% vergoed voor alle tandheelkundige verrichtingen met uitzondering van orthodontie en een niet-nagekomen afspraak.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Jongeren 75% tot € 450 (100% voor controles)€ 23,05
Tandarts 75% tot € 450 (100% voor controles)€ 25,30
Onder het 'Tandarts' pakket vallen vergoedingen voor tandheelkunde en orthodontie |100% voor controles en preventie (mondhygiëne) | 75% voor overige tandheelkunde | 80% voor orthodontie
Uitgebreide Tandarts 75% tot € 1150 (100% voor controles)€ 45,35
Onder het 'Uitgebreide Tandarts' pakket vallen vergoedingen voor tandheelkunde en orthodontie |100% voor controles en preventie (mondhygiëne) | 75% voor overige tandheelkunde | 80% voor orthodontie
Gezinnen 100% tot € 250€ 67,55

CZdirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 1: € 250 (75%) 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 12,50
100% vergoed: controles | 75% vergoed: vrijwel alle andere tandartskosten, zoals controles, vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
Tand 2: € 500 (75%) 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 30,00
75% vergoed voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.

De christelijke zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Small 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 14,95
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Medium 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 25,95
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Large 75% tot € 1000 (100% voor controles)€ 44,50
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.

De Friesland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Tand Opstap 80% tot € 250€ 12,75
80% vergoed voor tandheelkundige zorg, zoals: consulten, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), verdovingen, vullingen, materiaal- en techniekkosten, kronen, implantaten een wortelkanaalbehandeling en het trekken van tanden/kiezen | Er is geen vergoeding voor de eigen bijdrage gebitsprothese
AV Tand Standaard 80 - 100% tot € 250€ 14,95
100% vergoed voor consulten, mondhygiëne (gebitsreiniging), vullingen en verdovingen | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals foto's, materiaal- en techniekkosten, het trekken van tanden en kiezen, kronen, bruggen, parodontale zorg of een wortelkanaalbehandeling | Geen vergoeding voor de eigen bijdrage gebitsprothese
AV Tand Doorstap 80% tot € 500€ 26,75
80% vergoed voor tandheelkundige zorg, zoals: consulten, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), verdovingen, vullingen, materiaal- en techniekkosten, kronen, implantaten een wortelkanaalbehandeling en het trekken van tanden/kiezen | Er is geen vergoeding voor de eigen bijdrage gebitsprothese
AV Tand Extra 80 - 100% tot € 500€ 26,95
100% vergoed voor consulten, mondhygiëne (gebitsreiniging), vullingen en verdovingen | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals foto's, materiaal- en techniekkosten, het trekken van tanden en kiezen, kronen, bruggen, parodontale zorg of een wortelkanaalbehandeling | Geen vergoeding voor de eigen bijdrage gebitsprothese
AV Tand Optimaal 80 - 100% tot € 1000€ 41,95
100% vergoed voor consulten, mondhygiëne (gebitsreiniging), vullingen en verdovingen | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals foto's, het trekken van tanden en kiezen, kronen, bruggen, parodontale zorg, wortelkanaalbehandeling en materiaal- en techniekkosten | Geen vergoeding eigen bijdrage gebitsprothese | Tand Optimaal biedt ook vergoeding voor orthodontie (vanaf 18 jaar); deze kosten tellen mee voor de maximale vergoeding van € 1.000.

DSW

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Student 100% tot € 150€ 17,50
AV Standaard Vergoeding voor o.a: max. 2 consulten (C-codes), max. 20 minuten gebitsreiniging (M-codes), max. € 250,- voor vullingen (V-codes) en max. € 37,24 voor röntgenfoto's (X-codes).€ 26,25
AV Top Vergoeding voor o.a. max. 2 consulten (C-codes), max. 30 minuten gebitsreiniging (M-codes), max. € 350,- voor vullingen (V-codes), max. € 55,85 voor röntgenfoto's (X-codes) en max. € 450,- voor kronen en bruggen (P-codes en R-codes)€ 46,00

FBTO

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Basis € 250 (75%) 75% tot € 250€ 9,50
75%: consulten, second opinion, vullingen, trekken van tanden en kiezen, tandvleesbehandelingen, mondhygiëne en overige tandheelkundige behandelingen. Een aantal zaken, zoals orthodontie, een niet-nagekomen afspraak, het bleken van tanden, etc. worden niet vergoed.
Tand € 250 (75%) 75% tot € 250€ 11,95
75%: consulten, second opinion, vullingen, trekken van tanden en kiezen, tandvleesbehandelingen, mondhygiëne en overige tandheelkundige behandelingen. Een aantal zaken, zoals orthodontie, een niet-nagekomen afspraak, het bleken van tanden, etc. worden niet vergoed.
Tand € 250 75 - 100% tot € 250€ 14,95
100% vergoed: vrijwel alle behandelingen, zoals consulten, second opinion, vullingen, kronen, bruggen en implantaten | 75% vergoed: mondhygiëne en tandvlees behandelingen | Niet vergoed: orthodontie, niet nagekomen afspraken, het bleken van tanden, etc.
Tand € 500 75 - 100% tot € 500€ 28,95
100% vergoed: vrijwel alle behandelingen, zoals consulten, second opinion, vullingen, kronen, bruggen en implantaten | 75% vergoed: mondhygiëne en tandvlees behandelingen | Niet vergoed: orthodontie, niet nagekomen afspraken, het bleken van tanden, etc.
Tand € 750 75 - 100% tot € 750€ 47,50
100% vergoed: vrijwel alle behandelingen, zoals consulten, second opinion, vullingen, kronen, bruggen en implantaten | 75% vergoed: mondhygiëne en tandvlees behandelingen | Niet vergoed: orthodontie, niet nagekomen afspraken, het bleken van tanden, etc.

Hema

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tandarts 1 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 13,60
100% vergoed voor periodieke controle | 75% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tandarts 2 75% tot € 500 (100% voor consulten)€ 26,00
100% vergoed voor periodieke controle | 75% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tandarts 3 75% tot € 750 (100% voor controles)€ 42,00
100% vergoed voor periodieke controle | 75% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.

Interpolis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZorgCompact Plus 1 controle (C002 of C003) en maximaal 15 minuten gebitsreiniging€ 10,75
GebitActief 250 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 11,50
100% vergoed: consulten en controles | 75% vergoed: overige behandelingen, zoals mondhygiëne, vullingen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen, kronen en implantaten.
GebitActief 500 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 20,75
100% vergoed: consulten en controles | 75% vergoed: overige behandelingen, zoals mondhygiëne, vullingen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen, kronen en implantaten.
GebitActief 1000 75% tot € 1000 (100% voor controles)€ 39,25
100% vergoed: consulten en controles | 75% vergoed: overige behandelingen, zoals mondhygiëne, vullingen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen, kronen en implantaten.

inTwente

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Student 100% tot € 150€ 17,50
AV Standaard Vergoeding voor o.a: max. 2 consulten (C-codes), max. 20 minuten gebitsreiniging (M-codes), max. € 250,- voor vullingen (V-codes) en max. € 37,24 voor röntgenfoto's (X-codes).€ 26,25
AV Top Vergoeding voor o.a. max. 2 consulten (C-codes), max. 30 minuten gebitsreiniging (M-codes), max. € 350,- voor vullingen (V-codes), max. € 55,85 voor röntgenfoto's (X-codes) en max. € 450,- voor kronen en bruggen (P-codes en R-codes)€ 46,00

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Tand 1 100% tot € 250€ 18,60
De volgende kosten worden niet vergoed: bleken van tanden (E97 en E98), algehele narcose en de voorbereiding op algehele narcose (A20 en C84)
IZA Extra Tand 2 100% tot € 500€ 29,50
De volgende kosten worden niet vergoed: bleken van tanden (E97 en E98), algehele narcose en de voorbereiding op algehele narcose (A20 en C84)
IZA Extra Tand 3 100% tot € 1000€ 59,90
De volgende kosten worden niet vergoed: bleken van tanden (E97 en E98), algehele narcose en de voorbereiding op algehele narcose (A20 en C84). Er geldt een wachttijd van 1 jaar.
Classic Comfort 80% tot € 1000 (100% voor controles)€ 61,50

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Instap 1 controle (C002), 80% voor maximaal 25 minuten gebitsreiniging (M03) en 80% tot € 100 voor vullingen, verdovingen en foto's € 9,44
Gezond 75% tot € 250€ 17,50
Bijzonder Bewust 100% tot € 250 (geen vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen)€ 21,65
Zorg voor de Zorg 100% tot € 200 (geen vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen)€ 21,95
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% tot € 500 (geen vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen)€ 47,60
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 1300 (80% voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen)€ 88,25
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 2000 (80% voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen)€ 113,25

Just

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Just Smile 75% vergoed: 1x controle, 20 minuten gebitsreniging | 100% vergoed: gaatje vullen inclusief foto en verdoving (of nog één extra controle 75% gedekt)€ 7,65

Menzis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
TandVerzorgd 250 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 14,05
100% voor controles | 75% vergoeding voor overige behandelingen | raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden
Aanvullend 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 16,10
JongerenVerzorgd 75% tot € 150 (100% voor controles)€ 19,60
TandVerzorgd 500 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 21,65
100% voor controles | 75% vergoeding voor overige behandelingen | raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden
Extra Aanvullend 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 28,90
TandVerzorgd 750 75% tot € 750 (100% voor controles)€ 35,75
100% voor controles | 75% vergoeding voor overige behandelingen | er geldt een wachttijd van één jaar voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten | Voor kinderen vanaf 10 jaar geldt een verhoogde premie (+ € 17 per maand) | raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg Tand 80% tot € 250€ 11,95
Jij en Compact 75% tot € 150€ 15,50
Zorg Zeker & Tand 80% tot € 200€ 17,40
TandenGaaf 250 100% tot € 250€ 17,52
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
Jij & Gemak 75% tot € 250€ 32,50
TandenGaaf 500 100% tot € 500€ 33,44
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
Jij & Vitaal 100% tot € 350€ 41,50
TandenGaaf 1000 100% tot € 1000€ 55,74
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
TandenGaaf 1500 100% tot € 1500€ 78,58
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Sterk 75% tot € 250€ 12,50
Vergoeding voor consulten, gaatjes vullen, gebitsreiniging, kiezen trekken, röntgenfoto's, wortelkanaalbehandeling en verdoving. Geen vergoeding voor kronen, bruggen en implantaten.
TandenGaaf 250 100% tot € 250€ 18,48
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
TandenGaaf 500 100% tot € 500€ 35,10
Vergoeding geldt voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, foto's, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, verdovingen, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 75% tot € 250€ 12,50
75% vergoed voor vrijwel alle tandheelkundige behandelingen, zoals: controles, vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg, materiaal- en techniekkosten, eigen bijdrage kunstgebit en het trekken van tanden en kiezen.
Tandfit A € 200, waarvan max. € 75 voor preventieve mondzorg€ 13,90
100% vergoed (€ 200 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 75 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).
Tandfit B € 500 vergoed, waarvan max. € 150 voor preventieve mondzorg€ 33,25
100% vergoed (€ 500 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 150 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).
Tandfit Preventief 100% vergoed tot € 2000 (algemene tandheelkundige zorg) | 100% vergoed: controles en preventieve behandelingen€ 35,75
Bij Tandfit Preventief krijgt u een elektrische tandenborstel, en elk kwartaal een preventiepakket. Tandfit Preventief vergoedt geen (zorg die te maken heeft met): kronen, bruggen en inlays, op maat gemaakte vullingen, kunstgebit, implantaten, wortelkanaalbehandeling, volledige narcose, bleken, MRA, orthodontie en materiaal- en techniekkosten voor zorg die niet wordt vergoed.
Tandfit C € 1250 vergoed, waarvan max. € 250 voor preventieve mondzorg€ 46,00
100% vergoed (€ 1250 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 250 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
TandExtra 75% tot € 250 (100% voor consulten)€ 15,50
Consulten: 100% | Overige zorg: 75% tot € 250 | Vergoeding geldt voor: algemene tandheelkundige zorg, techniekkosten, wettelijke eigen bijdrage kunstgebit, spoedeisende mondzorg buitenland en orthodontie (tot 18 jaar) | Let op vergoedingen en premie voor orthodontie en tandarts vallen onder dezelfde tandartsverzekering
TandPlus 75% tot € 500 (100% voor consulten)€ 25,50
Consulten: 100% | Overige zorg: 75% tot € 500 | Vergoeding geldt voor: algemene tandheelkundige zorg, techniekkosten, wettelijke eigen bijdrage kunstgebit, spoedeisende mondzorg buitenland en orthodontie (tot 18 jaar) | Let op: vergoedingen en premie voor orthodontie en tandarts vallen onder dezelfde tandartsverzekering.
TandTop 75% tot € 1000 (100% voor consulten)€ 49,95
Consulten: 100% | Overige zorg: 75% tot € 1000 | Vergoeding geldt voor: algemene tandheelkundige zorg, techniekkosten, wettelijke eigen bijdrage kunstgebit, spoedeisende mondzorg buitenland en orthodontie (tot 18 jaar) | Let op vergoedingen en premie voor orthodontie en tandarts vallen onder dezelfde tandartsverzekering

Stad Holland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Jongeren AV 100% tot € 75€ 12,75
Standaard AV 75 - 100% tot € 250€ 26,25
Uitgebreide AV 100% tot € 350€ 48,75
Extra Uitgebreide AV 100% tot € 450€ 67,75

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra Tand Instap 1 controle (C002), 80% voor maximaal 25 minuten gebitsreiniging (M03) en 80% tot € 100 voor vullingen, verdovingen en foto's € 8,50
UMC Extra Tand 1 80 - 100% tot € 250€ 16,50
Percentage vergoeding preventieve zorg: 100 % | Percentage vergoeding overige zorg: 80 %
UMC Extra Tand 2 80 - 100% tot € 650€ 32,95
Percentage vergoeding preventieve zorg: 100 % | Percentage vergoeding overige zorg: 80 %
UMC Extra Tand 3 80 - 100% tot € 1150€ 55,50
Percentage vergoeding preventieve zorg: 100 % | Percentage vergoeding overige zorg: 80 % | Er geldt een wachttijd van 12 maanden voor kronen, bruggen, implantaten en gedeeltelijke protheses.

United Consumers

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
TandBasis 1 controle (C002), 80% voor maximaal 25 minuten gebitsreiniging (M03) en 80% tot € 100 voor vullingen, verdovingen en foto's € 7,20
TandZeker 250 80% tot € 250 (100% voor controles)€ 15,35
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
UC ZorgCombi 75% tot € 250€ 17,20
TandZeker 500 80% tot € 500 (100% voor controles)€ 26,98
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling. | Wachttijd voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen.

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg Budget Plus pakket 75% tot € 250€ 15,00
Tand Goed 80% tot € 250 (100% voor controles)€ 15,95
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Beter 80% tot € 500 (100% voor controles)€ 35,95
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Best 80% tot € 1000 (100% voor controles)€ 54,00
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling. | Voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar.

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Instap 1 controle (C002), 80% voor maximaal 25 minuten gebitsreiniging (M03) en 80% tot € 100 voor vullingen, verdovingen en foto's € 9,00
Tand Goed 80% tot € 250 (100% voor controles)€ 15,75
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Beter 80% tot € 500 (100% voor controles)€ 28,25
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Tand Best 80% tot € 1000 (100% voor controles)€ 56,00
100% vergoed voor periodieke controle | 80% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling. | Voor kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar

VGZbewuzt

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
bewuzt gezond 75% tot € 250€ 18,25

VinkVink

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 75% tot € 250€ 12,20

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tandplus A € 200, waarvan max. € 75 voor preventieve mondzorg€ 13,16
100% vergoed (€ 200 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 75 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).
Tandplus B € 500 vergoed, waarvan max. € 150 voor preventieve mondzorg€ 31,46
100% vergoed (€ 500 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 150 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).
Tand Preventief 100% vergoed tot € 2000 (algemene tandheelkundige zorg) | 100% vergoed: controles en preventieve behandelingen€ 33,83
Bij Tand Preventief krijgt u een elektrische tandenborstel, en elk kwartaal een preventiepakket. Tandfit Preventief vergoedt geen (zorg die te maken heeft met): kronen, bruggen en inlays, op maat gemaakte vullingen, kunstgebit, implantaten, wortelkanaalbehandeling, volledige narcose, bleken, MRA, orthodontie en materiaal- en techniekkosten voor zorg die niet wordt vergoed.
Tandplus C € 1250 vergoed, waarvan max. € 250 voor preventieve mondzorg€ 43,52
100% vergoed (€ 12500 per jaar) voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: controles, vullingen, wortelkanaalbehandeling, kronen, bruggen, implantaten, parodontale zorg en het trekken van tanden en kiezen. Max. 250 euro vergoeding voor gebitsreiniging (mondhygiëne).
Excellent 100% tot € 1600€ 144,78

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 15,95
100% vergoed voor periodieke controle | 75% vergoed voor overige tandartskosten, zoals vullingen, gebitsreiniging (mondhygiëne), kronen, bruggen, tandvleesbehandelingen, foto's, verdovingen of een wortelkanaalbehandeling.
Extra ZEKUR 75% tot € 500 € 37,95

ZieZo

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand 1 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 11,25
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand 2 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 22,25
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Tand Basis 15 minuten reiniging + 2 controles óf 25 minuten reiniging + 1 controle | € 75 voor vullen, trekken en verdoven€ 8,95
Tand 1 Ster 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 12,75
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand 2 Sterren 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 21,50
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand 3 Sterren 75% tot € 1000 (100% voor controles)€ 40,50
100% vergoed: controles | 75% vergoed: overige tandheelkundige kosten, zoals gebitsreiniging (mondhygiëne), foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling.
Tand 4 Sterren 75 - 100% tot € 1250€ 59,25
100% vergoed voor vrijwel alle tandartskosten, zoals: consulten, second opinions, foto's, verdovingen, vullingen en het trekken van tanden/kiezen, kronen, implantaten of een wortelkanaalbehandeling. | 75% vergoed: gebitsreiniging (mondhygiëne)

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Gemak 75% tot € 250 (Röntgenfoto’s bij controles, max. € 35,- per jaar, Mondhygiëne: max. 15 minuten per jaar)€ 20,50
AV Sure 75% tot € 150 (100% voor controles)€ 21,37
AV Standaard 75% tot € 150 (100% voor controles)€ 22,56
AV GeZZin Compact 75% tot € 250 (100% voor controles)€ 32,44
AV Top 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 47,45
AV Plus 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 53,15
AV GeZZin 75% tot € 500 (100% voor controles)€ 58,95

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Tandartskosten