Eigen bijdrage en eigen risico voor PTZ

Informatie over kosten die komen kijken bij palliatieve zorg.

Eigen risico Zorgverzekeringswet (Zvw)

Indien PTZ vanuit de Zvw wordt gedekt, zal de zorgverzekeraar de nodige kosten vergoeden. Er is geen sprake van een eigen bijdrage, maar het eigen risico voor de zorgverzekering is wel van toepassing. Deze dient eerst volledig betaald te worden, alvorens de zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien palliatieve zorg vanuit de Wlz of middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (Wlz) wordt georganiseerd zal de cliënt een deel van de kosten zelf moeten betalen. Dit noemt men ook wel de eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van een aantal zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot het inkomen, het vermogen, de gezinssituatie en de omvang van de zorg.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontfermt zich over de hoogte van de eigen bijdrage. Via de website van het CAK kun je zelf een proefberekening maken om de eigen bijdrage in jouw situatie te bepalen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.