Hulp aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanmelden voor hulp om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en mee te blijven doen in de maatschappij.

In overleg met de gemeente

De Wmo is er zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, een boodschappendienst of een aanpassing in de woning.

Voor het aanvragen van hulp vanuit de Wmo kun je jezelf melden bij het Wmo-loket van je eigen gemeente.

  • Zoek de contactgegevens en het Wmo-loket van jouw gemeente via Alleszelf.nl

De gemeente is verplicht jouw situatie te onderzoeken. Daarvoor wordt er met jou en naasten in je omgeving gesproken, zoals familieleden of je partner. Het gesprek kan gevoerd worden door de gemeente zelf, een organisatie of door iemand uit een sociaal wijkteam.

Tijdens het gesprek wordt gepraat over je situatie en wordt er uitgezocht wat je zelf kunt en wat je netwerk kan beteken in jouw situatie.

Algemene- en maatwerkvoorzieningen

Na het onderzoek en gesprek zal de gemeente een voorstel doen waardoor je de nodige hulp en ondersteuning krijgt. Dit kan in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningenMaatwerkvoorzieningen
BoodschappendienstHuishoudelijke hulp, zoals opruimen en schoonmaken
MaaltijdenserviceHulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel
Maatschappelijke opvang en meldpuntenDagbesteding op maat
Ontmoetingsruimten en buurthuizenWoningaanpassingen, zoals een traplift

Cliëntondersteuning

Als je het lastig vindt om het gesprek met de gemeente aan te gaan, kun je onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen. De cliëntondersteuning kan je helpen bij het gesprek met de gemeente, bij het maken van afspraken met zorgaanbieders of bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening. Voor cliënt ondersteuning kun je terecht bij:

  • Het Wmo-loket van je gemeente

Cliëntondersteuning wordt door de gemeente bekostigd .

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kun je ondersteuning krijgen op verschillende vlakken, zoals advies, het organiseren van zorg of tijdelijke overname van zorgtaken. Er is soms ook financiële steun mogelijk. Voor mantelzorgondersteuning en/of een mantelzorgmakelaar kun je terecht bij: