Indicatie aanvragen voor wijkverpleging

Het aanvragen en organiseren van persoonlijke verzorging en/of verpleging via de wijkverpleegkundige.

Zorg thuis regelen

Als je bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen. Je krijgt dat persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Onder wijkverpleging rekenen we ook intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg.

Aanvragen

Als je wijkverpleging wilt aanvragen neem je contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via een thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Een overzicht van alle thuiszorginstellingen vind je op Zorgkaart Nederland:

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgt worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Ziekenhuis

Voor patiënten die na ziekenhuisopname thuiszorg nodig hebben, kan er in het ziekenhuis (door de arts) een indicatie worden gesteld. Veel ziekenhuizen hebben een samenwerking met een thuiszorginstelling in de regio van de patiënt. Op die manier kan tijdig de juiste zorg worden georganiseerd en vindt er een goede overdracht van zorg plaats.

Pgb

Wil je graag een pgb voor wijkverpleging? Dan kies je in dit Zorgkompas bij 'stap 2: wat wil je bereiken', voor optie 2: 'Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen'.

Hulp

Via de huisarts, het gemeenteloket of een sociaal wijkteam van de gemeente krijg je hulp bij het kiezen van een geschikte wijkverpleegkundige.

Kosten

Wijkverpleging wordt vergoed door je zorgverzekeraar via de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.