Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wmo

Informatie over kosten (en tegemoetkomingen) die komen kijken bij hulp die wordt geregeld vanuit de Wmo.

Eigen bijdrage voor de Wmo

Aan het gebruik van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo zijn vaak kosten verbonden. Deze kosten worden deels doorberekend aan de hulpvrager in de vorm van een eigen bijdrage. Afhankelijk van het inkomen en vermogen draagt ook de gemeente een deel bij aan de bekostiging van de Wmo.

Je betaalt een eigen bijdrage als je 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage berekenen

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk: je inkomen, je vermogen, samenstelling van je gezin en de zorg die je krijgt.

Bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is meer informatie te vinden over de eigen bijdrage. Tevens kan men via de website van het (of via de EB app) CAK een proefberekening maken voor de eigen bijdrage in je persoonlijke situatie:

  • De eigen bijdrage Wmo bedraagt maximaal 19 euro per maand (2023).

Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. De rekening ontvang je meestal enige tijd nadat de zorg aan je wordt geleverd.

Tegemoetkoming

Voor mensen met een laag inkomen kan de eigen bijdrage voor de Wmo een grote financiële last zijn. Voor hen is het mogelijk een tegemoetkoming of vergoeding van de eigen bijdrage te krijgen. Dat kan via een zogenaamde minimaregeling die door de gemeente wordt aangeboden. Neem hiervoor contact op met jouw eigen gemeente.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de eigen bijdrage is het mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan tevens via het CAK:

Het is ook mogelijk om telefonisch contact te krijgen met het CAK via: 0800 - 1925