Toegang tot jeugdhulp bij complexe problemen

Hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen, zoals begeleiding, dagbesteding en/of een behandeling.

Jeugdhulp aanvragen

Complexe problemen kunnen ontstaan als gevolg van een bepaalde aandoening of stoornis, zoals ADHD, autisme en/of een (licht) verstandelijke beperking. Er verschillende hulpvormen en instanties die de juiste jeugdhulp kunnen bieden, zoals:

  • Dagbesteding en begeleiding bij een activiteitencentrum, kinderdagcentrum, instelling of zorgboerderij
  • Dagbehandeling bij een naschoolse opvang
  • Medische hulp, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf
  • Psychologische/psychosociale hulp

Het aanvragen van jeugdhulp voor complexe problemen is niet in iedere gemeente hetzelfde. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente.

Toegang

Voor toegang tot jeugdhulp zijn er doorgaans een aantal opties:

  1. Sociaal wijkteam: toegang tot de jeugdhulp geschiedt in veel gevallen via het sociale wijkteam van jouw gemeente. Deze teams helpen je bij het organiseren van ondersteuning en/of zorg die past bij de hulpvraag.
  2. Centrum voor Jeugd en Gezin: bij een centrum van werken deskundigen die je kunnen helpen bij diverse complexe problemen en het regelen voor de juiste hulp.
  3. Een arts: ook een arts kan je doorverwijzen naar jeugdhulp/jeugdzorg. De gemeente hoeft dan geen indicatie meer te stellen.

Jeugdhulp bij complexe problemen wordt geregeld volgens de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk.