Toegang tot jeugdhulp bij complexe problemen

Hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen, zoals begeleiding, dagbesteding en/of een behandeling.

Jeugdhulp aanvragen

Complexe problemen kunnen ontstaan als gevolg van een bepaalde aandoening of stoornis, zoals ADHD, autisme en/of een (licht) verstandelijke beperking. Er verschillende hulpvormen en instanties die de juiste jeugdhulp kunnen bieden, zoals:

  • Dagbesteding en begeleiding bij een activiteitencentrum, kinderdagcentrum, instelling of zorgboerderij
  • Dagbehandeling bij een naschoolse opvang
  • Medische hulp, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf
  • Psychologische/psychosociale hulp

Het aanvragen van jeugdhulp voor complexe problemen is niet in iedere gemeente hetzelfde. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente. Via regelhulp zoek je contactgegevens van jouw gemeente:

Toegang

Voor toegang tot jeugdhulp zijn er doorgaans een aantal opties:

  1. Sociaal wijkteam: toegang tot de jeugdhulp geschiedt in veel gevallen via het sociale wijkteam van jouw gemeente. Deze teams helpen je bij het organiseren van ondersteuning en/of zorg die past bij de hulpvraag.
  2. Centrum voor Jeugd en Gezin: bij een centrum van werken deskundigen die je kunnen helpen bij diverse complexe problemen en het regelen voor de juiste hulp.
  3. Een arts: ook een arts kan je doorverwijzen naar jeugdhulp/jeugdzorg. De gemeente hoeft dan geen indicatie meer te stellen.

Jeugdhulp bij complexe problemen wordt geregeld volgens de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk.