Klacht melden of bezwaar maken bij hulp vanuit de Wmo

Indienen van een klacht of maken van bezwaar bij de gemeente of een zorgaanbieder.

De gemeente

Als je het niet eens met de handelswijze van de gemeente, bijvoorbeeld omtrent een aanvraag voor Wmo-ondersteuning, kun je een klacht indienen:

Niet tevreden met de vervolgstappen of de reactie van de gemeente?

Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Kijk op de website van je gemeente hoe je dit kunt doen.

De gemeente heeft zes weken om een beslissing aan de hand van jouw bezwaar te nemen. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden uitgesteld.

Niet eens met de geboden oplossing? Dan kun je hier binnen zes weken tegen in beroep gaan bij de rechtbank en een beroepschrift indienen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, maar krijg je terug als je de zaak wint.

Een zorgaanbieder

Het kan ook voorkomen dat je een klacht hebt over een zorgaanbieder die je hulp biedt vanuit de Wmo?

  • Neem dan eerst contact op met de zorgaanbieder zelf.

Als dat geen effect heeft, kun je de gemeente inschakelen. Als laatste middel kun je terecht bij:

Hier zijn wel kosten aan verbonden.