Een klacht over een zorgverzekeraar melden

Instanties waar je een klacht over een zorgverzekering of zorgverzekeraar kunt melden.

De zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de dienstverlening van je zorgverzekeraar of dat je het oneens bent met een beslissing. Je staat dan in je recht om een klacht in te dienen.

De klacht dien je eerst schriftelijk in bij je eigen zorgverzekeraar. Samen bespreek je het probleem en probeer je deze op te lossen.

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Pas als de zorgverzekeraar binnen vier weken niet antwoord of als je er samen niet uitkomt, kun je de klacht neerleggen bij de de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De SKGZ kan twee organen inschakelen om je verder te helpen. Deze worden meestal op volgorde ingeschakeld:

  1. De Ombudsman: bemiddelt tussen jou en de zorgverzekeraar en probeert tot een goede oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden
  2. De Geschillencommissie: bestudeert het verschil, maakt ruimte voor een hoorzitting en neemt een besluit waar beide partijen zich aan moeten houden.

De Ombudsman is gratis. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn eenmalige kosten verbonden (37 euro in 2016).

De rechter

Als je het niet eens bent met het besluit van de geschillencommissie is het mogelijk om nog als laatste stap naar de rechter te stappen. De rechter toetst echter alleen de beslissing van de geschillencommissie.

Informatielijn Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een informatielijn waar je als verzekerde terecht kunt met vragen over tal van onderwerpen, zoals de acceptatieplicht, rechtmatigheid van polisvoorwaarden, tarieven en informatievoorziening van de zorgverzekeraar. Dit nummer kun je bijvoorbeeld bellen als je twijfelt of de rekening van de zorgaanbieder wel klopt. Of als je Denkt dat je zorgverzekeraar niet vergoedt waar je recht op hebt.

  • Informatie- en Contactcentrum NZa: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
  • informatielijn@nza.nl