Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor jeugdzorg

Aanvragen van een pgb voor het organiseren van jeugdzorg/jeugdhulp.

Pgb-jeugdzorg

Met een pgb voor jeugdzorg krijg je een budget waarmee je voor jouw kind de nodige hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen en organiseren, bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Met het pgb selecteer je zelf de zorgaanbieders die de zorg/hulp gaan verlenen. Ook familieleden, vrienden of jezelf mag je betalen met het pgb. Hier zitten wel bepaalde voorwaarden aan.

Afhankelijk van de indicatie verstrekt de gemeente, de zorgverzekeraar of de Sociale Verzekeringsbank het pgb.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

Omdat een pgb voor jeugdzorg in verschillende vormen kan plaatsvinden, verschillen ook de voorwaarden enorm.

Aanvragen

Hieronder is schematisch in kaart gebracht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland vallen.

Aanvragen van een pgb voor jeugdzorg geschiedt via één van de volgende instanties:

  1. De gemeente (Jeugdwet) bij een Pgb voor jeugdhulp
  2. De zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) bij een Pgb voor voor intensieve kindzorg/wijkverpleging
  3. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) bij een pgb voor langdurige/intensieve zorg