Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor wijkverpleging

Zvw-budget

Het is mogelijk om wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) in te kopen door middel van een persoonsgebonden budget (pgb). Je koopt dan zelf de nodige zorg in bij zelf gekozen zorgaanbieders.

Een pgb voor wijkverpleging noemt men ook wel een Zvw-budget (Zorgverzekeringswet), omdat de zorgverzekeraar het budget vergoed.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

Een Zvw-budget is mogelijk als:

  • De cliënt de juiste indicatie heeft (voor wijkverpleging)
  • Er een budgetplan is opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld met welke zorgaanbieders een afspraak is gemaakt.
  • Er een specifieke zorgvraag is, zoals zorg die nodig is op wisselende tijden of plaatsen of zorg die 24 uur per dag oproepbaar moet zijn
  • Het budget wordt beheerd. Hieronder verstaat men: contracten sluiten, zorg inplannen en controle uitvoeren op de verleende zorg. Het beheren van een pgb kan ook worden uitbesteed aan een vertegenwoordiger.

Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden van een pgb kun je terecht op CIZ.nl.

Aanvragen

Een Zvw-budget kun je aanvragen bij de zorgverzekeraar van de zorgbehoevende. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vind je op Zorgkaart Nederland:

Op de site van de verzekeraar kun je uitleg vinden over hoe je een pgb aanvraagt.

Bij het aanvragen van een Zvw-budget worden de volgende stappen doorlopen:

  1. De zorgverzekeraar ontvangt je aanvraag
  2. De zorgverzekeraar controleert of de aanvraaggegevens compleet zijn.
  3. De zorgverzekeraar nodigt je (waarschijnlijk) uit voor een gesprek waarin je pgb-aanvraag door je wordt toegelicht
  4. De zorgverzekeraar besluit of een pgb bij je past

Kosten en budget

De zorgverzekeraar betaalt zorgverleners uit je budget. Er is geen eigen risico of eigen bijdrage van toepassing.

Hoeveel budget je krijgt is afhankelijk van de soort en hoeveelheid zorg die nodig is.

Op papier ben je opdrachtgever van de zorgverlener(s). Daarom is het mogelijk dat er een salarisadministratie moet worden uitgevoerd. Dit kun je uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).