Thuis blijven wonen

Thuis blijven wonen, bijvoorbeeld met een volledig/modulair pakket of een persoonsgebonden budget.

Drie mogelijkheden

Met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is het mogelijk om thuis te blijven wonen. Er wordt dan intensieve zorg en/of permanent toezicht verleend aan huis. Het zorgkantoor beoordeeld of het verantwoord en doelmatig is om de levering van zorg bij de cliënt thuis te laten plaatsvinden.

Er zijn drie mogelijkheden om zorg vanuit de Wlz thuis te organiseren:

Volledig pakket thuis

Bij een volledig pakket thuis (vpt) levert één zorgaanbieder alle zorg die volgens het zorgprofiel van de cliënt nodig is, zoals verpleging, verzorging, begeleiding, maaltijden en/of hulp in het huishouden. Met de zorgaanbieder spreek je af welke zorg gewenst is en op welke tijden de zorgverleners bij je langskomen.

Modulair pakket thuis

Bij een modulair pakket thuis (mpt) kunnen zorgonderdelen worden afgenomen bij verschillende zorgaanbieders, bijvoorbeeld verpleging bij zorgverlener A en begeleiding bij zorgverlener B. Met de zorgaanbieders(s) wordt afgesproken door wie, welke zorg wordt geleverd en wanneer de zorgverleners bij je thuis komen.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wlz kun je voor jezelf (of een naaste) zorg inkopen bij zorgaanbieders. Met zorgverleners maak je afspraken over hoe en wanneer de zorg thuis wordt geleverd. Je ontvangt daarvoor een bepaald geldbedrag.

Na het aanvragen van een pgb voor de Wlz zal het zorgkantoor bespreken of het pgb bij je past of dat je beter zorg in natura kunt krijgen.

Wlz-indicatie aanvragen

Wil je thuis blijven wonen en hiervoor een Wlz-indicatie aanvragen? Dat kan op twee manieren:

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure ga je een stap terug in het Zorgkompas en klik je op: ‘indicatie Wlz aanvragen’.