Toegang tot langdurige, intensieve zorg

24 uur per dag zorg in de nabijheid, permanent toezicht en/of opvang.

Langdurige zorg kinderen

Als jouw kind langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft, kun je een aanvraag doen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit deze wet kunnen er allerlei zorgvormen worden georganiseerd, zoals verblijf in een instelling, gespecialiseerde behandeling en dagbesteding.

Is een aanvraag zinvol?

Om te beginnen is het handig om te toetsen of een Wlz-aanvraag zinvol is voor het kind. Dat hangt af van zijn/haar persoonlijke situatie. De Webcheck Wlz van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) helpt je om een goede indicatie te krijgen.

De Webcheck is niet vereist, maar geeft wel een goed idee of er aanspraak gemaakt kan worden op zorg vanuit de Wlz.

Aanvraagprocedure

Als je mogelijk in aanmerking komt voor langdurige zorg kun je bij het CIZ een aanvraag indienen. Het is dan belangrijk dat je gegevens compleet zijn, zoals je persoonsgegevens en medische gegevens van je aandoening, beperking of handicap.

Je kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen, namelijk via:

Als je de aanvraag voor iemand anders doet, is het belangrijk om een ondergetekende machtiging mee te sturen.

  1. Het CIZ bekijkt of jouw kind permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebt
  2. Normaal gesproken, ontvang je binnen zes weken een indicatiebesluit.
  3. Het besluit zal uitgebreid aan je worden toegelicht. In de indicatie staat het zorgprofiel, ofwel de zorg die nodig is en in welke vorm, bijvoorbeeld middels zorg in natura of een persoonsgebonden budget.
  4. Indien er extra informatie vereist is, wordt daarover contact opgenomen. Soms wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
  5. Het zorgkantoor ontvangt de indicatie en zal de zorg die in de indicatie staat, organiseren. Het zorgkantoor laat ook weten welke zorgaanbieders in de regio hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Via de gemeente kun je cliëntenondersteuning krijgen middels informatie, advies en algemene ondersteuning bij de Wlz-aanvraag en indicatie.

Bij specifieke vragen neem je contact op met het CIZ via: 088 – 789 10 10 (van 08:30 tot 17:00 op werkdagen).