Verblijven in een zorginstelling

Wonen in een zorginstelling, zoals een verzorgingstehuis, instelling voor gehandicapten of een GGZ-instelling.

Zorg in een instelling aanvragen

Als jij, je kind of je naaste niet langer thuis kan blijven wonen, kun je een indicatie krijgen voor langdurige zorg met verblijf in een verpleeghuis of instelling. Er is dan blijvend permanent toezicht nodig en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Een indicatie voor deze zorg kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat kan via:

Het CIZ besluit of je recht hebt op zorg vanuit de Wlz. Voor zorg uit een particuliere zorginstelling is geen indicatie nodig.

Welke zorg krijg je?

Als je in een instelling verblijft ontvang je de nodige zorg en behandelingen die passen bij jouw zorgprofiel. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • (Algemene) geneeskundige zorg die je nodig hebt vanwege je je beperking, aandoening of stoornis
  • Hulpmiddelen
  • Dagbesteding
  • Begeleiding en vervoer

Een zorginstelling zoeken

Een zorgkantoor kan je door middel van onafhankelijke cliëntondersteuning helpen bij het vinden van een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Een overzicht van alle 32 zorgkantoren vind je op Zorgverzekeraars Nederland.

Je kunt alle zorginstellingen en bijbehorende cliëntbeoordelingen vinden op de Zorgkaart Nederland:

Er zijn ook kwaliteitsgegevens bekend van verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en GGZ-centra. Deze kun je vinden via Kiesbeter: