Verzekeringsstatus bepalen bij wonen of werken in het buitenland

Informatie over de zorgverzekering(status) bij werk, pensioen, uitkering en/of verblijf in het buitenland.

Zorgverzekering in Nederland of buitenland

De meeste mensen die in Nederland wonen of werken zijn ‘automatisch’ verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om:

  • Nederlands ingezetenen (dit zijn mensen die rechtmatig in Nederland wonen) en/of;
  • Niet-ingezetenen, maar wel loonbelasting afdragen in Nederland

Deze groepen zijn verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten.

Verzekeringsstatus bepalen

Op deze twee regels zijn echter uitzonderingen, namelijk als je in het buitenland woont, werkt en/of studeert. Het hangt dan van je persoonlijke situatie af of je in Nederland verzekerd bent. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je achterhalen of je verzekerd bent voor de Wlz en een zorgverzekering in Nederland moet afsluiten.

Via de SVB kun je tevens de juiste formulieren en verklaringen aanvragen om je verzekeringsstatus aan te tonen.

Woon je in het buitenland en werk je in een EU-land. Dan bepaald de bevoegde instantie in jouw woonland waar je bent verzekerd voor sociale verzekeringen.

Gepensioneerden in het buitenland

Als je woont in het buitenland en pensioen of een uitkering ontvangt van de Nederlandse staat. Dan vervalt je zorgverzekering. Hoe je jezelf vervolgens kunt verzekeren is afhankelijk van het woonland

Woonland is verdragsland: je registreert je bij het Zorginstituut Nederland en betaalt een bijdrage om verzekerd te zijn voor geneeskundige zorg in het woonland en Nederland.

Woonland is niet-verdragsland: je hebt in principe niets meer te maken met sociale stelsel in Nederland. Je sluit dan zelf een ziektekostenverzekering af in het woonland.

Meer informatie

Meer informatie over zorgverzekeringen en wonen en werken in het buitenland kun je vinden op de website van het CAK.