Zorgvergoedingen zoeken

Zoeken naar een vergoeding uit de basis- en/of aanvullende verzekering.

Basisverzekering

De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg. Hieronder valt bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, ziekenhuiszorg, genees- en hulpmiddelen, kraamzorg en verloskundige zorg. Ook wijkverpleging wordt vanuit het basispakket vergoed.

De vergoedingen die door de basisverzekering worden vergoed, staan beschreven in het basispakket.

Voor vergoedingen uit de basisverzekering betaal je vaak een eigen risico of eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Met een aanvullende zorgverzekering heb je als verzekerde recht op dekking bovenop de basisverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld fysiotherapie, alternatieve geneeskunde, tandheelkundige zorg of aanvullende dekking bij zorg in het buitenland.

Wil je weten welke dekking je hebt of wil je een aanvullende vergoedingen opzoeken. Kijk dan in het vergoedingenoverzicht van ZorgWijzer.