Overstappen zorgverzekering

Overstappen van zorgverzekeraar 2018

Ieder jaar stappen ongeveer een miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekering. Ook in 2018 is het mogelijk zijn om te wisselen van zorgverzekeraar.

Redenen om over te stappen

De voornaamste reden om over te stappen van zorgverzekering is de hoogte van de premie. Ondanks dat bij een basisverzekering dezelfde dekking wordt gegeven door iedere verzekeraar, kan de zorgpremie fors verschillen. Hetzelfde geldt ook voor eventuele aanvullende pakketten. Ook is het mogelijk aanspraak te maken op een (eenmalige) overstapkorting en/of collectiviteitskorting. Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk zo min mogelijk kwijt zijn voor een goede dekking.

Wist je dat: het is mogelijk om de basisverzekering en een aanvullende verzekering bij twee aparte zorgverzekeraars af te sluiten. Maar in veel gevallen betaal je dan een zogenoemde administratieve opslag, waardoor de premie in het ernstigste geval 50 procent hoger kan liggen.

Bijsluiter voor overstappen

Per 2017 wordt het online overstappen naar een andere zorgverzekering gemakkelijker gemaakt. Dat komt doordat de Nationale Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraars verplicht om hun polisaanbod en informatie transparanter te communiceren naar verzekerden en aspirant-verzekerden. Om dit te bereiken, dient iedere verzekeraar van al de basisverzekeringen die worden aangeboden een speciale bijsluiter op de website te plaatsen. Hierop staat duidelijk aangeven:

 1. Om wat voor soort polis het gaat, bijvoorbeeld een natura- of restitutiepolis
 2. Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd, bijvoorbeeld welke ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en fysiotherapeuten
 3. Hoe hoog de vergoeding is bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 4. Hoe groot de keuzevrijheid is.

Wanneer mag ik overstappen?

Overstappen zorgverzekering

Alle premies zijn bekend gemaakt door de verzekeraars en het is weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Overstappen kan in principe tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 24:00 op 31 december)

Overstapservice

Dankzij de overstapservice – een dienst van alle zorgverzekeraars in Nederland – zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat de oude zorgverzekering en pakketten worden van de verzekerde per 1 januari worden opgezegd en dat de nieuwe zorgverzekering op 1 januari ingaat. Zodra je bent overgestapt, loopt je oude zorgverzekering nog door tot en met 31 december.

Aan de overstapservice gelden verder bepaalde voorwaarden, waaronder:

 • De overstap is uiterlijk op 31 december, voor het einde van het jaar, voltooid.
 • Het gaat om een overstap van de huidige (lopende) verzekering naar een andere, nieuwe zorgverzekering. Bij meerdere keren overstappen in dezelfde overstapperiode dient de verzekerde zelf de polis te annuleren/op te zeggen binnen de bedenktijd van 14 dagen.

Overstappen gedurende het jaar

Er zijn echter ook twee andere groepen die gedurende het jaar mogen overstappen:

 • Mensen die van baan wisselen en die via de werkgever een collectieve zorgverzekering kunnen afsluiten: voorwaarde is dat de werknemer (verzekerde) voorheen ook al gebruik maakte van een werkgeverscollectief. Een individuele polis kan dus niet tussentijds worden opgezegd.
 • Verzekerden, zoals de ex-partner en/of kinderen die vanwege een echtscheiding niet meer op de polis van de verzekeringsnemer staan: zij krijgen van de zorgverzekeraar een bericht dat zij zelf een verzekering kunnen afsluiten.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Het is echter mogelijk om na 31 december tot 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Voorwaarde is wel dat de ‘oude’ zorgverzekering voor 1 januari is opgezegd. Tot deze laatstgenoemde datum is het namelijk nog mogelijk om de oude zorgverzekering op te zeggen.

Verder is het handig om te weten dat overstappen of een nieuwe zorgverzekering afsluiten in een aantal gevallen niet mogelijk is, zoals:

 • Bij een premieachterstand
 • Bij detentie

Bedenktijd

Als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (koop op afstand). Binnen deze termijn mag de verzekerde besluiten om zijn keuze voor een nieuwe zorgverzekering te annuleren.  Hier zijn geen kosten aan verbonden, noch is de verzekerde verplicht een reden te geven voor de opzegging.

Word ik direct geaccepteerd?

Er geldt een acceptatieplicht voor zorgverzekeraars voor de basisverzekering. Verzekeraars hanteren in sommige gevallen echter een medische acceptatie voor de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Dat is vooral het geval bij polissen waarbij de dekking bovengemiddeld is.

In dit overzicht is te zien welke zorgverzekeraars een medische acceptatie voeren.

Tips bij overstappen

De onderstaande tips kunnen van waarde zijn bij het overstappen van zorgverzekering:

 • Het loont om aan het eind van ieder jaar een vergelijking te maken, bijvoorbeeld via de zorgvergelijker van ZorgWijzer.nl
 • Overweeg een goedkopere internet zorgverzekering of budgetpolis
 • Wacht tot alle premies voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend zijn gemaakt
 • Na een digitale overstap heeft u wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd
 • Overweeg eventueel het vrijwillig verhogen van het eigen risico, voor een premiekorting
 • Let op eenmalige kortingen, cashbacks, cadeaus die worden gegeven aan overstappers
 • Controleer altijd of het ziekenhuis in de buurt wordt vergoed door de nieuwe zorgverzekeraar

Zorgverzekering opzeggen

Wanneer er later dan 31 december een zorgverzekering wordt opgezegd, dient dit schriftelijk te gebeuren. Onderaan deze pagina is een voorbeeldbrief te vinden hoe een zorgverzekering opgezegd kan worden. Opzeggen van een zorgverzekering of overstappen naar een andere verzekeraar is na 31 december echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Voorbeeld opzegbrief

Tip: Het is alleen noodzakelijk om schriftelijk een zorgverzekering op te zeggen, wanneer er niet voor 1 januari een andere zorgverzekeraar is gekozen. Als er voor 1 januari is overgestapt, dan regelt de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van de oude. 

[Datum van verzending]

[Jouw naam]
[Jouw adres]
[Jouw telefoonnummer]

Betreft: opzeggen zorgverzekering [Jouw verzekeringsnummer]

[Naam zorgverzekeraar]
[Adres zorgverzekeraar]
[Postcode + Plaats zorgverzekeraar]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik mijn zorgverzekering van [zorgverzekeraar] beëindigen. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn verzekering per … te beëindigen. Het gaat, voor de duidelijkheid om de volgende polissen:

 • [Naam basisverzekering]
 • [Naam aanvullende verzekering(en)]

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,
[Jouw handtekening]

[Jouw naam]
[Jouw verzekeringsnummer]