Overstappen zorgverzekering

Ga jij overstappen van zorgverzekering? Dan ben je niet de enige: ieder jaar stappen ongeveer een miljoen Nederlanders over naar een andere ziektekostenverzekering. Ook in 2018 is het weer mogelijk om te wisselen van zorgverzekeraar.

Hieronder wordt in kaart gebracht wat belangrijk is als je van plan bent om een andere zorgpolis af te sluiten.

Waarom overstappen?

De voornaamste reden om over te stappen van zorgverzekering is de hoogte van de premie. Ondanks dat bij een basisverzekering dezelfde dekking wordt gegeven door iedere verzekeraar, kan de zorgpremie fors verschillen. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullende pakketten. Daarnaast is het mogelijk om aanspraak te maken op een (eenmalige) overstapkorting en/of collectiviteitskorting. Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk zo min mogelijk kwijt zijn voor een goede dekking.

Wist je dat:

Het mogelijk is om de basisverzekering en een aanvullende verzekering bij twee aparte zorgverzekeraars af te sluiten? Maar in veel gevallen betaal je dan een zogenoemde administratieve opslag, waardoor de premie in het ernstigste geval 50 procent hoger kan liggen.

Hoe werkt overstappen?

Wat gebeurt er als je overstapt naar een andere zorgverzekering?

 1. Je krijgt van de nieuwe verzekeraar een bevestiging van je overstap
 2. Je oude zorgverzekering wordt automatisch voor je opgezegd
 3. Je hebt 14 dagen bedenktijd op je overstap kosteloos te annuleren.

Voordat je overstapt van zorgverzekering is het eerst zaak om een grondige vergelijking te maken van het aanbod zorgverzekeringen en verzekeraars. Daarbij is het raadzaam om een afweging te maken tussen verschillende aspecten die van belang kunnen zijn:

 • De totale premie
 • Het type polis
 • De keuze uit ziekenhuizen en andere zorgaanbieders
 • De dekking van een eventuele aanvullende verzekering
 • De klantwaardering

Zodra je na het vergelijken een geschikte zorgverzekering hebt gevonden, kun je overstappen. Je sluit de nieuwe polis eenvoudig af op de website van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Binnen enkele dagen ontvang je jouw nieuwe zorgverzekeringspasje.

Zorgvergelijker: vergelijk zorgverzekeringen

De oude basispolis (en aanvullende verzekering) wordt voor je opgezegd. Hieronder vind je meer informatie over wanneer je mag overstappen en wat er nog meer bij komt kijken.

Bijsluiter

Vanaf 2017 is het online overstappen naar een andere zorgverzekering gemakkelijker geworden. Dat komt doordat de Nationale Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraars verplicht zijn om hun polisaanbod en informatie transparanter te communiceren naar verzekerden en aspirant-verzekerden. Om dit te bereiken, dient iedere verzekeraar van al de basisverzekeringen die worden aangeboden een speciale bijsluiter op de website te plaatsen. Hierop staat duidelijk aangeven:

 1. Om wat voor soort polis het gaat, bijvoorbeeld een natura- of restitutiepolis.
 2. Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd, bijvoorbeeld welke ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en fysiotherapeuten.
 3. Hoe hoog de vergoeding is bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
 4. Hoe groot de keuzevrijheid is.

Wanneer mag ik overstappen?

Overstappen zorgverzekering

Als alle premies bekend zijn gemaakt door de verzekeraars is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Overstappen kan in principe tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 24:00 op 31 december)

Overstapservice

Dankzij de overstapservice – een dienst van alle zorgverzekeraars in Nederland – zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat de oude zorgverzekering en pakketten van de verzekerde worden opgezegd. De nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan in op 1 januari. Je oude zorgverzekering inclusief dekking en premie loopt dus nog door tot en met 31 december.

Aan de overstapservice gelden verder bepaalde voorwaarden:

 • De overstap is uiterlijk op 31 december, voor het einde van het jaar, voltooid.
 • Het gaat om een overstap van de huidige (lopende) verzekering naar een andere, nieuwe zorgverzekering.
 • Bij meerdere keren overstappen in dezelfde overstapperiode (wat mogelijk is) dient de verzekerde zelf de polis te annuleren/op te zeggen binnen de bedenktijd van 14 dagen. Hiervoor kan men telefonisch of per mail contact opnemen met de verzekeraar.

Bedenktijd

Als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (koop op afstand). Binnen deze termijn mag de verzekerde besluiten om zijn keuze voor een nieuwe zorgverzekering te annuleren.  Hier zijn geen kosten aan verbonden, noch is de verzekerde verplicht een reden te geven voor de opzegging.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Het is echter mogelijk om na 31 december nog een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Voorwaarde is wel dat de ‘oude’ zorgverzekering voor 1 januari is opgezegd en dat de nieuwe polis uiterlijk op 31 januari van het nieuwe kalenderjaar wordt aangevraagd. Tot deze laatstgenoemde datum is het namelijk nog mogelijk om de oude zorgverzekering op te zeggen.

Verder is het handig om te weten dat overstappen of een nieuwe zorgverzekering afsluiten in een aantal gevallen niet mogelijk is, zoals:

 • Als je bent aangemeld als wanbetaler of een premieachterstand hebt
 • Bij detentie

Word ik direct geaccepteerd?

Bij een overstap van zorgverzekering wordt je in de meeste gevallen direct geaccepteerd. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht: verzekeraars moeten je dan direct accepteren. In sommige gevallen hanteren verzekeringsmaatschappijen echter een medische acceptatie voor de aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Dat is vooral het geval bij polissen waarbij de dekking bovengemiddeld is.

In dit overzicht is te zien welke zorgverzekeraars een medische acceptatie voeren.

Tussentijds overstappen zorgverzekering

In sommige situaties heeft de verzekerde het recht om tussentijds (na 31 december) over te stappen van zorgverzekering:

Verzekerde wordt 18 jaar

Zodra de verzekerde 18 jaar wordt, krijgt hij/zij de mogelijkheid om een andere verzekeraar en zorgpolis te kiezen. De verzekerde wordt dan zelf verzekeringsnemer en is dan niet langer via één van de ouders verzekerd.

Na een echtscheiding

Na een echtscheiding heeft de verzekeringsnemer het recht om de zorgverzekering van zijn/haar partner en de kinderen op te zeggen. De ziektekostenverzekeraar stuurt hen hierover een bericht waarin staat dat hun huidige zorgverzekering wordt opgezegd. Vervolgens krijgen partner en kinderen de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekering. Het aanhouden van de huidige zorgpolis is vaak ook mogelijk in overleg met de verzekeraar.

Bij overstap van werkgeverscollectief 

Mensen die van baan wisselen en die via de werkgever een collectieve zorgverzekering kunnen afsluiten, hebben soms het recht om over te stappen. Voorwaarde is dat de werknemer (verzekerde) voorheen ook al gebruik maakte van een werkgeverscollectief. Een individuele polis (zonder collectief) kan dus niet tussentijds worden opgezegd.

Verzekerden, zoals de ex-partner en/of kinderen die vanwege een echtscheiding niet meer op de polis van de verzekeringsnemer staan: zij krijgen van de zorgverzekeraar een bericht dat zij zelf een verzekering kunnen afsluiten.

Tips bij overstappen

De onderstaande tips kunnen van waarde zijn bij het overstappen van zorgverzekering:

 • Het loont om aan het eind van ieder jaar een vergelijking te maken, bijvoorbeeld via de zorgvergelijker van ZorgWijzer.nl
 • Overweeg een goedkopere internet zorgverzekering of budgetpolis
 • Wacht tot alle premies voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend zijn gemaakt
 • Na een digitale overstap heeft u wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd
 • Overweeg eventueel het vrijwillig verhogen van het eigen risico, voor een premiekorting
 • Let op eenmalige kortingen, cashbacks, cadeaus die worden gegeven aan overstappers
 • Controleer altijd of het ziekenhuis in de buurt wordt vergoed door de nieuwe zorgverzekeraar

Zorgverzekering opzeggen

Wanneer er later dan 31 december een zorgverzekering wordt opgezegd, dient dit schriftelijk te gebeuren. Onderaan deze pagina is een voorbeeldbrief te vinden hoe een zorgverzekering opgezegd kan worden. Opzeggen van een zorgverzekering of overstappen naar een andere verzekeraar is na 31 december echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Voorbeeld opzegbrief

Tip: Het is alleen noodzakelijk om schriftelijk een zorgverzekering op te zeggen, wanneer er niet voor 1 januari een andere zorgverzekeraar is gekozen. Als er voor 1 januari is overgestapt, dan regelt de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van de oude. 

[Datum van verzending]

[Jouw naam]
[Jouw adres]
[Jouw telefoonnummer]

Betreft: opzeggen zorgverzekering [Jouw verzekeringsnummer]

[Naam zorgverzekeraar]
[Adres zorgverzekeraar]
[Postcode + Plaats zorgverzekeraar]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik mijn zorgverzekering van [zorgverzekeraar] beëindigen. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn verzekering per … te beëindigen. Het gaat, voor de duidelijkheid om de volgende polissen:

 • [Naam basisverzekering]
 • [Naam aanvullende verzekering(en)]

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,
[Jouw handtekening]

[Jouw naam]
[Jouw verzekeringsnummer]