Waarom overstappen van zorgverzekering?

Aan het einde van ieder kalenderjaar kun je overstappen van zorgverzekering. Je kunt ervoor kiezen om een andere zorgpolis af te sluiten bij je huidige verzekeraar of te wisselen naar een andere zorgverzekeraar. Overstappen kan soms honderden euro’s besparen.

Stap je niet over? Dan blijft je huidige zorgverzekering automatisch doorlopen en accepteer je de nieuwe premie en voorwaarden.

Maar waarom zou je overstappen van zorgverzekering? We geven drie goede redenen:

1. Lagere premie

Door over te stappen, bespaar je op de premie. De premie tussen verzekeraars onderling kan namelijk aanzienlijk verschillen. Dit geldt voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

2. Dekking past niet meer

De kans is groot dat de dekking van je huidige zorgverzekering niet meer bij je past. Door over te stappen kies je voor een dekking die precies bij jouw wensen past. Zo betaal je nooit teveel.

3. Ontevreden

Misschien ben je ontevreden over de service of dekking van je huidige zorgverzekering. Gelukkig kun je overstappen.

Hoe werkt overstappen?

Overstappen van zorgverzekering is eenvoudig:

 1. Je vergelijkt en kiest een nieuwe zorgverzekering, bijvoorbeeld omdat de premie lager is of de voorwaarden beter
 2. Je sluit de verzekering af op de website van de zorgverzekeraar
 3. Je krijgt van de nieuwe verzekeraar een bevestiging van je overstap.
 4. Je oude zorgverzekering wordt automatisch voor je opgezegd.
 5. Je hebt 14 dagen bedenktijd om je overstap kosteloos te annuleren.
 6. Binnen enkele dagen ontvang je jouw nieuwe zorgverzekeringspasje.

Voordat je overstapt van zorgverzekering is het eerst zaak om een grondige vergelijking te maken van het aanbod zorgverzekeringen en verzekeraars.

Daarbij is het raadzaam om een afweging te maken tussen verschillende aspecten die van belang kunnen zijn:

 • De totale premie van de basis- en aanvullende verzekering
 • Het type zorgpolis (natura, combinatie of restitutie)
 • De keuze uit ziekenhuizen en andere zorgaanbieders
 • De dekking van een eventuele aanvullende verzekering
 • De klantwaardering en service

Overstapservice

Dankzij de overstapservice – een dienst van alle zorgverzekeraars in Nederland – zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat de oude zorgverzekering en pakketten van de verzekerde worden opgezegd. De nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan in op 1 januari 2019. Je oude zorgverzekering inclusief dekking en premie loopt dus nog door tot en met 31 december 2018.

Aan de overstapservice gelden bepaalde voorwaarden:

 • De overstap is uiterlijk op 31 december, voor het einde van het jaar, voltooid.
 • Het gaat om een overstap van de huidige (lopende) verzekering naar een andere, nieuwe zorgverzekering.
 • Bij meerdere keren overstappen in dezelfde overstapperiode (wat mogelijk is) dient de verzekerde zelf de polis te annuleren/op te zeggen binnen de bedenktijd van 14 dagen. Hiervoor kan men telefonisch of per mail contact opnemen met de verzekeraar.

Direct geaccepteerd?

Bij een overstap van zorgverzekering wordt je in de meeste gevallen direct geaccepteerd. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht: verzekeraars moeten je dan direct accepteren. Bij sommige aanvullende- en tandartsverzekeringen hanteren verzekeringsmaatschappijen een medische acceptatie.

Hieronder vind je meer informatie over wanneer je mag overstappen en wat er nog meer bij komt kijken.

Wanneer mag ik overstappen?

Overstappen zorgverzekering

Tussen 12 november en 31 december van ieder kalenderjaar kun je overstappen van zorgverzekering. Als je overstapt, gaat de nieuwe zorgverzekering per 1 januari van het volgende kalenderjaar in. Je oude verzekering wordt automatisch voor je opgezegd.

Als alle premies bekend zijn gemaakt door de verzekeraars is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Wisselen van verzekeraar kan tot 1 januari van het volgende jaar (dus uiterlijk tot en met 23:59 op 31 december 2018).

Overstappen niet mogelijk

Verder is het handig om te weten dat overstappen of een nieuwe zorgverzekering afsluiten in een aantal gevallen niet mogelijk is, zoals:

 • Als je bent aangemeld als wanbetaler of een premieachterstand hebt
 • Bij detentie

Mag ik tussentijds overstappen?

Naast de periode in november en december, mag je in enkele gevallen tussentijds overstappen van zorgverzekering:

 • Je wordt 18 jaar
 • Je huidige verzekering wordt opgezegd als gevolg van een echtscheiding
 • Je stapt over naar een nieuw werkgeverscollectief

Met tussentijds wordt in dit geval de periode buiten het overstapseizoen bedoeld: van 1 januari tot midden november. Hieronder meer informatie over tussentijds overstappen.

Verzekerde wordt 18 jaar

Zodra de verzekerde 18 jaar wordt, krijgt hij/zij de mogelijkheid om een andere verzekeraar en zorgpolis te kiezen. De verzekerde wordt dan zelf verzekeringsnemer en is dan niet langer via één van de ouders verzekerd.

Na een echtscheiding

Na een echtscheiding heeft de verzekeringsnemer het recht om de zorgverzekering van zijn/haar partner en de kinderen op te zeggen. De ziektekostenverzekeraar stuurt hen hierover een bericht waarin staat dat hun huidige zorgverzekering wordt opgezegd. Vervolgens krijgen partner en kinderen de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekering. Het aanhouden van de huidige zorgpolis is vaak ook mogelijk in overleg met de verzekeraar.

Bij overstap van werkgeverscollectief 

Mensen die van baan wisselen en die via de werkgever een collectieve zorgverzekering kunnen afsluiten, hebben soms het recht om over te stappen. Voorwaarde is dat de werknemer (verzekerde) voorheen ook al gebruik maakte van een werkgeverscollectief. Een individuele polis (zonder collectief) kan dus niet tussentijds worden opgezegd.

Verzekerden, zoals de ex-partner en/of kinderen die vanwege een echtscheiding niet meer op de polis van de verzekeringsnemer staan: zij krijgen van de zorgverzekeraar een bericht dat zij zelf een verzekering kunnen afsluiten.

Aandachtspunten

Bij overstappen van zorgverzekering zijn de onderstaande aandachtspunten de moeite waard om door te nemen.

Bedenktijd

Als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (koop op afstand). Binnen deze termijn mag de verzekerde besluiten om zijn keuze voor een nieuwe zorgverzekering te annuleren.

Aan het annuleren van je aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

Het is mogelijk om na 31 december nog een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Voorwaarde is wel dat de ‘oude’ zorgverzekering voor 1 januari is opgezegd en dat de nieuwe polis uiterlijk op 31 januari van het nieuwe kalenderjaar wordt aangevraagd.

Basisverzekering en aanvullende verzekering bij aparte verzekeraars

Het is mogelijk om de basisverzekering en een aanvullende verzekering bij twee aparte zorgverzekeraars af te sluiten? Maar in veel gevallen betaal je dan een zogenoemde administratieve opslag, waardoor de premie in het ernstigste geval 50 procent hoger kan liggen.

Bijsluiter

Vanaf 2017 is het online overstappen naar een andere zorgverzekering gemakkelijker geworden. Dat komt doordat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraars verplicht om hun polisaanbod en informatie transparanter te communiceren naar verzekerden en aspirant-verzekerden. Om dit te bereiken, dient iedere verzekeraar, van alle basisverzekeringen die worden aangeboden, een speciale bijsluiter op de website te plaatsen. Hierop staat duidelijk aangeven:

 1. Om wat voor soort polis het gaat, bijvoorbeeld een natura- of restitutiepolis.
 2. Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd, bijvoorbeeld welke ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en fysiotherapeuten.
 3. Hoe hoog de vergoeding is bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
 4. Hoe groot de keuzevrijheid is.

Tips bij overstappen

De onderstaande tips kunnen van waarde zijn bij het overstappen van zorgverzekering:

 • Het loont om aan het eind van ieder jaar een vergelijking te maken, bijvoorbeeld via de zorgvergelijker van Zorgwijzer.
 • Overweeg een goedkopere internet zorgverzekering of budgetpolis.
 • Wacht tot alle premies voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend zijn gemaakt.
 • Na een digitale overstap heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd.
 • Overweeg eventueel het vrijwillig verhogen van het eigen risico, voor een premiekorting.
 • Let op eenmalige kortingen, cashbacks, cadeaus die worden gegeven aan overstappers.
 • Controleer altijd of het ziekenhuis in de buurt wordt vergoed door de nieuwe zorgverzekeraar.