Ziektekostenverzekering vergelijken

Ben je op zoek naar een nieuwe ziektekostenverzekering? Op deze pagina zet je daarvoor de eerste stappen. Gebruik de bovenstaande module en vul je gegevens in. Je overzicht van ziektekostenverzekeraars die aan je voorkeuren voldoen.

Bekijk ook: Zorgvergelijker 2019

Wist je dat het woord ‘ziektekostenverzekering’ eigenlijk een term is die niet vaak meer wordt gebruikt en nog stamt uit de tijd van het ziekenfonds? Tegenwoordig spreken we van ‘zorgverzekering’ of basisverzekering.

Is een ziektekostenverzekering verplicht?

Het afsluiten van een ziektekostenverzekering (ofwel: basisverzekering) is verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Wlz. Dit is van toepassing voor:

 • Nederlands ingezetenen (mensen die rechtmatig in Nederland wonen) en/of;
 • Niet-ingezeten die wel in Nederland werkzaam zijn en belasting afdragen

Er gelden een aantal uitzonderingen op deze regel. Deze personen zijn ook verplicht een basisverzekering in Nederland af te sluiten. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Personen (en hun gezinsleden) die werken op de Nederlandse ambassade in het buitenland
 • Werknemers die in dienst van een Nederlandse bedrijf zijn, maar die in het buitenland actief of gestationeerd zijn, bijvoorbeeld piloten of schippers.
 • Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die slechts tijdelijk (bijvoorbeeld een half jaar) in het buitenland verblijven en daar niet bij werken.
 • Buitenlandse ondernemers die in Nederland winst genieten of werken.

Als je twijfelt over of je een verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten, kun je contact opnemen met Zorgverzekeringslijn.nl.

ziektekostenverzekeringDe verplichting om een zorgverzekering af te sluiten, kan middels strikte regelgeving worden afgedwongen. De overheid vindt het risico voor burgers te groot om hen de keuze te laten of men zich wel of niet wil laten verzekeren.

Iemand die onverhoopt ziek wordt kan namelijk tegen een ziekenhuisrekening aanlopen van tienduizenden euro’s. Op zo’n moment zal de persoon in kwestie juist wensen dat hij/zij zich had laten verzekeren. Om dit soort pijnlijke situaties te voorkomen, heeft de overheid de zorgverzekeringsplicht ingesteld.

Gemoedsbezwaarden

Onder bepaalde omstandigheden en op grond van bepaalde redenen, bijvoorbeeld vanwege geloof- of levensovertuiging, kun je toch bezwaar maken tegen de verplichting om je voor ziektekosten te verzekeren. Je kunt dan een ontheffing aanvragen vanwege gemoedsbezwaren.

In plaats van maandelijkse premie en eigen risico betaal je als gemoedsbezwaarde een bijdragevervangende belasting die langzaam wordt opgebouwd. De gemoedsbezwaarde heeft recht op vergoeding van zorgkosten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar alleen voor zover het saldo is opgebouwd.

De ontheffing voor de ziektekostenverzekering kan men aanvragen via het Zorginstituut Nederland.

Wat dekt een ziektekostenverzekering?

Een verzekering voor ziektekosten dekt medische zorg, hulpmiddelen en andere voorzieningen die zijn opgenomen in het basispakket. De inhoud van het basispakket wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en dekt de meest noodzakelijke zorgkosten, zoals:

 • Huisartsenzorg, consulten en behandelingen bij uw huisarts
 • Ziekenhuiszorg, waaronder behandeling bij een specialist
 • Medicijnen en bepaalde hulpmiddelen
 • Ambulance vervoer
 • Spoedeisende zorg in het buitenland
 • Fysiotherapie bij bepaalde chronische aandoeningen
 • Kraam- en verloskundige zorg
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren onder 18 jaar

Voor veel zorgvormen is een eigen risico (385 euro in 2019) van toepassing. Dit bedrag dient de verzekerde eerst uit eigen portemonnee te betalen, alvorens de verzekeraar overgaat tot vergoeding. Sommige zorgvormen zijn uitgesloten van het eigen risico, zoals huisartsenzorg en zorg bij een zwangerschap.

Ziektekostenverzekering afsluiten

Bij het zoeken en afsluiten van een ziektekostenverzekering zijn een aantal zaken belangrijk. Denk daarbij aan dekking, premie, klantbeoordeling en vrije zorgkeuze. Voordat je gaat vergelijken kan het misschien handig zijn om na te gaan of je wel verplicht bent om een ziektekostenverzekering af te sluiten.

Op Zorgwijzer vergelijk je verschillende zorgverzekeringen met elkaar op basis van jouw eisen en wensen.

Bespaartips

Bij het kiezen van een ziektekostenverzekering zijn er een aantal dingen die aan bod komen. Zorgwijzer zet daarom een aantal handige bespaartips voor je op papier:

 • Mensen die gezond zijn en nauwelijks zorgkosten maken, kunnen gebaat zijn bij het verhogen van het eigen risico. Je betaalt dan minder premie, maar meer eigen risico, mocht deze aangesproken worden. Je vrijwillige eigen risico is maximaal 885 euro in 2019.
 • Het blijkt dat veel mensen onnodig zijn verzekerd. Dit zijn mensen die relatief weinig gebruik maken van zorg, zoals fysiotherapie, tandheelkunde of alternatieve geneeswijzen, maar daar wel voor verzekerd. Bij lage zorgkosten is iemand normaal gesproken niet gebaat bij een aanvullende verzekering met dekkingen die bovenop de basisverzekering komen. In sommige gevallen kan het voordeliger uitpakken om bepaalde kosten zelf te betalen in plaats van het afdragen van premie aan de verzekeraar.
 • Veel zorgverzekeraars bieden collectieve kortingen of welkomstbonussen aan voor nieuwe klanten. Als aspirant-verzekerde kun je daar slim gebruik van maken.