Ziektekostenverzekering 2022

Bijna iedereen in Nederland is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Door ziektekostenverzekeringen met elkaar te vergelijken en over te stappen, kun je veel geld besparen.

‘Ziektekostenverzekering’ is een term die eigenlijk niet meer wordt gebruikt en nog stamt uit de tijd van het ziekenfonds. Tegenwoordig spreken we van 'zorgverzekering' of 'basisverzekering'.

Ook in 2022 zijn de premieverschillen tussen zorgverzekeraars groot. Het is daarom verstandig om je huidige ziektekostenverzekering onder de loep te nemen.

Vergelijk en bespaar (voor 2022)

Is een ziektekostenverzekering verplicht?

Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Wlz.

Dit geldt voor:

 • Nederlands ingezetenen (mensen die rechtmatig in Nederland wonen) en/of;
 • Niet-ingezeten die wel in Nederland werkzaam zijn en hier inkomstenbelasting betalen

Uitzonderingen

Er gelden een aantal uitzonderingen op bovenstaande regel.

Een aantal voorbeelden van personen die ook verplicht zijn een basisverzekering in Nederland af te sluiten:

 • Personen (en hun gezinsleden) die werken op de Nederlandse ambassade in het buitenland.
 • Werknemers die in dienst van een Nederlandse bedrijf zijn, maar die in het buitenland actief of gestationeerd zijn, bijvoorbeeld piloten of schippers.
 • Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die slechts tijdelijk (bijvoorbeeld een half jaar) in het buitenland verblijven en daar niet bij werken.
 • Buitenlandse ondernemers die in Nederland winst genieten of werken.

Als je twijfelt over of je verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten, kun je contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn.nl.

Risico te groot

De verplichting om een zorgverzekering af te sluiten, kan middels strikte regelgeving worden afgedwongen. De overheid vindt het risico voor burgers te groot om hen de keuze te laten of men zich wel of niet wil laten verzekeren.

Iemand die onverhoopt ziek wordt kan namelijk tegen een ziekenhuisrekening aanlopen van tienduizenden euro's. Op zo'n moment zal de persoon in kwestie juist wensen dat hij/zij zich had laten verzekeren. Om dit soort pijnlijke situaties te voorkomen, heeft de overheid de zorgverzekeringsplicht ingesteld.

Gemoedsbezwaarden

Onder bepaalde omstandigheden en op grond van bepaalde redenen, bijvoorbeeld vanwege geloof- of levensovertuiging, kun je toch bezwaar maken tegen de verplichting om je voor zorgkosten te verzekeren. Je kunt dan een ontheffing aanvragen vanwege gemoedsbezwaren.

In plaats van maandelijkse premie en eigen risico betaal je als gemoedsbezwaarde een bijdragevervangende belasting die langzaam wordt opgebouwd. De gemoedsbezwaarde heeft recht op vergoeding van zorgkosten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar alleen voor zover het saldo is opgebouwd.

De ontheffing voor de ziektekostenverzekering kan men aanvragen via het Zorginstituut Nederland.

Wat dekt een ziektekostenverzekering?

Een verzekering voor ziektekosten dekt medische zorg, hulpmiddelen en andere voorzieningen die zijn opgenomen in het basispakket.

De inhoud van het basispakket wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en dekt de meest noodzakelijke zorgkosten.

Dit is de globale dekking van de ziektekostenverzekering in 2022:

 • Huisartsenzorg, consulten en behandelingen bij uw huisarts
 • Ziekenhuiszorg, waaronder behandeling bij een specialist
 • Medicijnen en bepaalde hulpmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Vervoer per ambulance of traumahelikopter
 • Spoedeisende zorg in het buitenland
 • Fysiotherapie bij bepaalde chronische aandoeningen
 • Kraam- en verloskundige zorg
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren onder 18 jaar

Voor veel zorgvormen is een eigen risico (385 euro in 2022) van toepassing. Dit bedrag dient de verzekerde eerst uit eigen portemonnee te betalen, alvorens de verzekeraar overgaat tot vergoeding.

Sommige zorgvormen zijn uitgesloten van het eigen risico, zoals huisartsenzorg en zorg bij een zwangerschap. Jongeren (tot 18 jaar) betalen geen eigen risico.

Ziektekostenverzekering afsluiten

Bij het zoeken en afsluiten van een ziektekostenverzekering zijn een aantal zaken belangrijk. Denk daarbij aan dekking, premie, klantbeoordeling en vrije zorgkeuze.

Voordat je gaat vergelijken kan het misschien handig zijn om na te gaan of je wel verplicht bent om een zorgverzekering af te sluiten.

Op Zorgwijzer vergelijk je verschillende ziektekostenverzekeringen met elkaar op basis van jouw eisen en wensen.

Bespaartips voor je ziektekostenverzekering

Bij het kiezen van een zorgverzekering zijn er een aantal dingen die aan bod komen.

Zorgwijzer zet daarom 3 handige bespaartips voor je op papier:

1. Verhoog je eigen risico

Mensen die gezond zijn en nauwelijks zorgkosten maken, kunnen gebaat zijn bij het verhogen van het eigen risico. Je betaalt dan minder premie, maar meer eigen risico, mocht deze aangesproken worden. Je vrijwillige eigen risico is maximaal 885 euro in 2022.

2. Voorkom een onnodige dekking

Het blijkt dat veel mensen onnodig zijn verzekerd. Dit zijn mensen die relatief weinig gebruik maken van zorg, zoals fysiotherapie, tandheelkunde of alternatieve geneeswijzen, maar daar wel voor zijn verzekerd.

Bij lage zorgkosten is iemand normaal gesproken niet gebaat bij een aanvullende verzekering met dekkingen die bovenop de basisverzekering komen. In sommige gevallen kan het voordeliger uitpakken om bepaalde kosten zelf te betalen in plaats van het afdragen van premie aan de verzekeraar.

3. Maak gebruik van kortingen of acties

Veel zorgverzekeraars bieden collectieve kortingen of welkomstbonussen aan voor nieuwe klanten. Als aspirant-verzekerde kun je daar slim gebruik van maken.

Voorbeelden van veelgebruikte acties zijn:

 • Korting op de basis- of aanvullende verzekering
 • Een gratis ongevallendekking
 • Korting op bepaalde producten en diensten