Hoe kies je de juiste zorgverzekering?

Ga jij voor 2019 een nieuwe zorgverzekering kiezen? Maak dan gebruik van de zorgvergelijker van Zorgwijzer.nl. Daarmee kun je zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op prijs en inhoud. Na het vergelijken stap je eenvoudig over van verzekering en verzekeraar. Je oude polis wordt bovendien automatisch voor je opgezegd. Je bent dus nooit dubbel verzekerd. Daarnaast heb je altijd 14 dagen bedenktijd.

Bij de keuze van een nieuwe zorgverzekering zijn er een aantal zaken die aan bod komen. Dit zijn de belangrijke aandachtspunten:

  1. Kiezen van een zorgverzekeraar
  2. Kiezen van een basisverzekering
  3. Eigen risico selecteren
  4. Aanvullende verzekering kiezen (optioneel)

Zorgverzekeraars

In Nederland is er een keuze uit ongeveer 40 verschillende verzekeringsmerken. Dit zijn grotendeels zorglabels die onderdeel vormen van een grotere verzekeringsmaatschappij. De onderstaande infographic geeft een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland.

Zorgverzekeraars kiezen

Zoals je kunt zien, vallen veel verzekeraars onder een bovenliggend concern. Deze concerns zijn de risicodragers.

Basisverzekering

Bij het kiezen van je zorgverzekering is er allereerst de keuze voor een verplichte basisverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen met de zorgvergelijker

Het basispakket is voor iedereen hetzelfde, maar in de polisvoorwaarden van de basisverzekering kunnen verschillen zitten. Het verschil zit hem dan in het aantal gecontracteerde ziekenhuizen en klinieken en het percentage dat wordt vergoed. Deze zaken bepalen ook voor een groot deel de premie die je betaalt. In de tabel hieronder worden de drie verschillende basisverzekeringen met elkaar vergeleken op verschillende aspecten.

Naturapolis Restitutiepolis Budgetpolis
Premie Lage tot gemiddelde premie Gemiddelde tot hoge premie Relatief lage premie
Zorgkeuze Ruime keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners Vrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners. Doorgaans is er een groter aanbod specialisten en klinieken gecontracteerd dan bij een naturapolis. Voor (bepaalde) planbare zorgvormen, zoals een heupoperatie of oncologische zorg, kies je uit een beperkter aantal zorgaanbieders. De zorgverzekeraar moet echter wel voldoen aan de zorgplicht.
Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg Rond 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief 50 tot 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Eigen risico

Iedereen in Nederland heeft te maken met het verplichte eigen risico. Deze bedraagt 385 euro in 2019. Het eigen risico wordt aangesproken zodra je zorgkosten maakt die vallen onder de dekking van de basisverzekering. Sommige zorgkosten zijn uitgesloten van het eigen risico, zoals huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, ketenzorg en zorg die wordt geleverd aan verzekerden van 17 jaar en jonger. Op deze pagina staat meer informatie over het eigen risico.

Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen met stapjes van 100 euro tot een maximum van 885 euro. In ruil voor het verhogen van het eigen risico ontvang je een korting op de premie. De hoogte van deze korting kan per zorgverzekeraar verschillen. Het verhogen van het eigen risico heeft echter wel als consequentie dat je een groter ‘risico’ loopt op hogere zorgkosten.

Tandartsverzekering

Vrijwel alle verzekeraars bieden een tandartsverzekering aan. De vergoedingen en premies kunnen per verzekering sterk variëren. Bij hoge tandartskosten (vullingen, kronen en/of implantaten) kan een tandartsverzekering lonen. In de polisvoorwaarden staat welke kosten wel en niet worden gedekt.

Voor sommige tandartsverzekeringen, vooral bij de uitgebreide pakketten, kan een medische selectieprocedure van toepassing zijn.

Aanvullende verzekering

Sommige zorg wordt niet door de basisverzekering gedekt. Denk daarbij aan fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, een bril en uitgebreide dekking in het buitenland. Door te kiezen voor een aanvullende verzekering heb je recht op (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Cijfers wijzen uit dat een aanvullende zorgverzekering door ongeveer 85 procent van de verzekerden wordt gekozen.

Fysiotherapie

Voor mensen die veel gebruik maken van fysiotherapie of oefentherapie kan het lonen om hiervoor een aanvullend pakket af te sluiten. Als je de kosten voor behandeling zelf betaald, zit je al gauw aan 30 euro per behandeling.

Alternatieve geneeswijzen

De kosten van behandeling voor alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen oplopen tot meer dan 50 euro per uur. Met een aanvullende verzekering worden deze kosten (deels) gedekt. Er zit vaak een limiet aan de totale kosten die je per jaar kunt declareren en de maximale kosten die je per dag (of per behandeling) kunt declareren.

Brillen en lenzen

De vergoedingen voor brillen en lenzen zijn doorgaans te laag om daarvoor een aparte aanvullende verzekering voor af te sluiten. In combinatie met andere vergoedingen kan het wel een interessante dekking zijn.

Buitenlanddekking

Spoedeisende zorg in het buitenland wordt door de basisverzekering vergoedt tot aan het Nederlandse marktconforme tarief. Is de behandeling in het buitenland duurder? Dan betaal je zelf het verschil bij. Een aanvullende verzekering met buitenlanddekking vergoedt twee maal het Nederlandse tarief of alle gemaakte kosten. Je kunt ook kiezen voor een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten.

Zorgverzekering kiezen en overstappen

Ieder jaar heb je tussen half november en eind december de tijd om een zorgverzekering te kiezen en over te stappen. Eventueel kun je ook besluiten om je zorgverzekering voor 1 januari op te zeggen en vervolgens in januari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Bovenaan deze pagina kun je zorgverzekeringen vergelijken.