Negen procent van de Nederlanders gaat dit jaar van zorgverzekering wisselen

Bart Koenraadt 0 reacties

OverstappenHet voelt misschien nog als ver weg, maar over enkele maanden is het weer mogelijk om van zorgverzekering over te stappen. Dit is mogelijk vanaf halverwege november tot aan 31 december. Vandaar dat we van ZorgWijzer.nl onze bezoekers de afgelopen weken de volgende stelling hebben voorgelegd: Ga jij overstappen van zorgverzekering eind dit jaar?

Resultaten

En wat blijkt; negen procent van de ondervraagden heeft aangegeven van plan te zijn om eind van dit jaar te gaan overstappen van zorgverzekering. Dit is toch bijna 2 procent meer dan er uiteindelijk voor 2013 zijn overgestapt, toen 1,2 miljoen Nederlanders (7,2 procent) ervoor koos om te wisselen van zorgverzekeraar.

11 procent twijfelt nog op dit moment, dit betekent dat het mogelijk is dat uiteindelijk meer dan 9 procent van de Nederlanders gaat overstappen. Precies 80 procent heeft aangegeven te blijven bij hun huidige zorgverzekeraar.

Redenen

In het onderzoek hebben we ook de 682 respondenten gevraagd naar de reden waarom zij wel of juist niet gaan overstappen van zorgverzekering. De voornaamste reden van diegene die van plan zijn om over te stappen is dat de huidige zorgpremie te duur is en ze naar een goedkoper alternatief gaan zoeken. Nederlanders willen – zeker in deze tijd – bezuinigen en als dit kan op een vaste post als de zorgverzekering, is dat meegenomen. Slechts een enkeling gaf aan ontevreden te zijn over zijn of haar huidige zorgverzekeraar.

De twijfelaars wachten liever nog op de ontwikkelingen in het zorgverzekeringsstelsel de zorgpremies van de zorgverzekeraars. Ook speelt mee of het eigen risico er dit jaar nog wel of niet helemaal doorheen gaat.

Nederlanders die hebben aangegeven (80 procent) helemaal niet van plan te zijn van zorgverzekering geven vooral eenstemmige antwoorden. Zo is deze groep vooral erg tevreden over de huidige zorgverzekeraar en premie.

Verbanden

Van de respondenten die hebben aangegeven te willen overstappen van zorgverzekering was zes procent man en drie procent vrouw. Al is dit niet een hele eerlijke vergelijking, aangezien de mannen met 58 procent voor een groter aandeel hebben gezorgd dan de vrouwen.

In de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar was het percentage van mogelijke overstappers het grootst met een aandeel van zeventien procent van de 104 respondenten in deze categorie.

Premies nog niet bekend

Op moment van schrijven zijn de premies voor 2014 nog niet bekend, dus het is wellicht nog wat te voorbarig om harde conclusies te trekken, maar het lijkt erop alsof ook eind dit jaar weer meer Nederlanders op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekering. Dit is een trend die al jaren te zien is.

De berichten gaan dat de zorgpremie zal gaan dalen, omdat verzekeraars grote winsten hebben kunnen bijschrijven. Maar enkele zorgverzekeraars hebben dit later al weer tegengesproken. Hoe dan ook zal de basisdekking – waarop iedere Nederlander recht heeft – weinig veranderen. Dus ook volgend jaar zul je recht hebben op dezelfde zorg als dit jaar.

Voor de complete gegevens van het onderzoek, zoals: geslacht en leeftijdscategorie hebben we hieronder nog enkele grafieken geplaatst.

zorgwijzer onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek, kun je contact opnemen met ZorgWijzer.nl.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.