Fysiotherapeuten lijden onder contracten zorgverzekeraar

Bart Koenraadt 7 reacties

calf massageZorgverzekeraars proberen op allerlei manieren de zorgpremie laag te houden, veelal onder druk van de overheid die de kosten in de zorg wil beperken en beheersen. Natuurlijk is dat een nobel streven, maar men vergeet dat sommige zorgverleners hier onder lijden. Een voorbeeld zijn de fysiotherapeuten. Zij sluiten contracten af met zorgverzekeraars die in bijna alle gevallen (ver) onder het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vallen.

Soms is het verschil ruim 5 euro onder het tarief van een enkele behandeling. HBO professionals, zoals zelfstandige ICT’ers verdienen gemiddeld 87 euro per uur (bron: freep.nl). Vergelijk dit met het uurtarief van fysiotherapeuten en houdt rekening met de investering die fysiotherapeuten moeten doen om hun praktijk in te richten. Uit de uurtarieven voor een normale zitting (hieronder) kun je dan al gauw concluderen dat fysiotherapeuten te maken hebben met irreële vergoedingen van zorgverzekeraars.

Fysio uurtarief

Gebaseerd op standaard vergoeding per behandeling, waarbij een behandeling een half uur in beslag neemt.

De kwaliteit van de behandeling kan daardoor ook onder druk komen te staan. Indien een fysiotherapeut besluit het zorgcontract niet te tekenen, dreigt hij/zij klanten te verliezen. De zorgverzekeraar geeft dan namelijk geen vergoeding meer aan de patiënt voor behandeling bij de fysio. Patiënten verkassen dan liever naar een andere fysiotherapeut waarvoor men wel vergoeding ontvangt. Het gevolg is een verlies aan inkomsten voor de fysiotherapeut. Zij moeten dus bijna noodgedwongen wurgcontracten ondertekenen willen zij hun vak blijven beoefenen. Volgens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is ruim 90 procent afhankelijk van deze zorgcontracten.

Niet alleen fysiotherapeuten zijn de dupe, ook ziekenhuizen en apotheken hebben te lijden onder deze contracten van de zorgverzekeraar.

Fair-trade fysiotherapie

Vanuit de beroepsgroep fysiotherapie zijn er een aantal ideeën om iets te doen aan deze wurgcontracten. Een voorbeeld is fair-trade fysiotherapie. Fysiotherapeuten kiezen er dan voor om in de toekomst geen wurgcontracten meer af te sluiten met de zorgverzekeraars. Patiënten worden vervolgens gevraagd of ze bereid zijn over te stappen naar een willekeurige zorgverzekeraar waar de fysiotherapeut wel een “reëel” contract mee heeft afgesloten. De aanvullende premie voor fysiotherapie van verzekeraars die niet voldoende vergoeden zal dan automatisch omhoog gaan en mensen doen verleiden een overstap te maken naar een andere verzekeraar.

Er is echter vanuit de beroepstak ook kritiek op de ideeën. Zo zouden fysiotherapeuten zich niet moeten bemoeien met de zorgverzekeraar van de patiënt. Tevens is men bang dat niet alle fysiotherapeuten bereid zijn hun nek uit te steken en zich te keren tegen de macht van de overheid en zorgverzekeraars.

Bron: AD, zorgvergoeding.com

7 reacties

 • TTom Latour

  Het lijkt zinvol om eens te overwegen om de schadeverzekeraars te combineren met de zorgverzekeraars zodat er op die wijze een reëel beeld ontstaat over de toegevoegde van fysiotherapie en zodat beide verzekeringstakken kunnen bijdragen in een redelijk tariefstelsel.
  Bijvoorbeeld:
  -Een apart deel van het tarief dat stoelt op de werkelijke kosten van de praktijk(opp., energie , telefonie enz.)
  – Een apart deel van het tarief dat met name gekoppeld is aan de secretariële ondersteuning
  – Een apart deel wat met name het salarisdeel inhoud van de fysiotherapeut
  – Een apart deel dat je als bruto winst zou kunnen beschouwen om tot innovatie en vernieuwing te komen

  Ik hoop dat deze gedachte meer fundament kan geven aan een redelijk tarief voor de fysiotherapie!!

 • Cchris

  De zorgverzekeraar zet de fysiotherapeut klem. Ik heb een zeer goed zorg verzekering en ben rolstoel gebruiker. Ga 2x per week naar fysio om mijn kwaliteit van leven op peil te houden. Nu op een warrig verhaal van mij behandelaar wij krijgen straks geen contract meer daarom kunnen we jou nog maar 1 keer per week behandelen ik was verbaasd, ik moest nog maar een ander fysiotherapeut vinden voor de andere behandeling. Ik nam contact op met mijn verzekeraar Avero en krijg bevestigt dat ik een 100% vergoeding heb van mijn behandeling. Ik vraag mijn behandelaar om dit maar op papier te zetten en dan op eens een slap verhaal dat zijn mij behandelen van uit hun professie van de fysiotherapie. Ik schrijf nog maals een mail dat dit antwoord niet klopt met wat er is gezegd en dat er een vertrouwensbreuk dreigt te ontstaan !! Ik had dit gesprek gisteren en vroeg om de echte reden. Nee dat mogen we niet vertellen van de zorgverzekeraar. Pardon wij leven toch hier in vrijheid en wij laten ons toch niet onderdrukken door een zorgverzekeraar. Het wordt hier toch geen IS Staat !!!!!! Het lijkt er wel op dat de zorgverzekeraar bepaald linksom of rechts om !!!
  Heb in middel consumenten bond op de hoogte gebracht en willen daar me verder naar de NMA. Die kunnen alleen wat doen als het meerdere gevallen betreft. Voor 1 persoonlijk geval kunnen ze niet optreden.
  Ik hoor hier graag een reactie op!!

 • VVrijwilliger

  Ik doe als vrijwilliger de administratie voor een fysiotherapiepraktijk….ik ben geschrokken van de contracten….een fysiotherapeut heeft de zorg voor hygiene, goede bereikbaarheid, deugdelijke apparatuur, goede verwarming, voldoende privacy voor de patiënten (lees ruimten), wachtruimten, etc.etc. Heeft meer dan een half uur nodig voor een patiënt….een groot aantal kleed zich is oud en daardoor traag en kleed zich langzaam uit, moet soms geholpen worden….de financiële administratie is bizar….( die doe ik en vergt veel tijd) de fysiotherapeut moet de patiënten dossiers up to date houden…..kortom de vergoeding die hier aangenomen wordt, wordt per uur niet gehaald, als je alle nevenaspecten erbij betrekt…..mag je blij zijn aks je uitkomt oo de helft…ik vind zonder dat ik belanghebbende ben dat er actie moet worden ondernomen vanuit de beroepsvereniging…..dit zware beroep wordt onvoldoende gehonoreerd

 • AAppie

  Out of the frying pan, into the fire.

  Het verleden leert mij dat, zolang het KNGF namens alle vakbroeders blijft onderhandelen, het tij niet keren. Het KNGF ontleent hieraan haar bestaansrecht!
  Echter, zonder de krachten te bundelen krijg je de verzekeraars niet om.

  Geen enkele landelijke keten zal zijn nek uitsteken, met het risico de strijd te verliezen en daarmee/daarna ook haar netwerkleden. Nb, de meeste ketens zullen het lef niet hebben hun broze relaties met de verzekeraars op spel te zetten…

  Kortom, voor de komende jaren voorzie ik soortgelijke onderhandelingen, contracten en tarieven: zo ook een zelfde gezeur en gemopper hierover.

  De omslag komt volgens mij vanzelf.

  Steeds meer mensen die zich niet aanvullend verzekeren, waardoor het percentage consumerende verzekerden die wel een av afsluiten toeneemt, daardoor toenemende schadelast voor de verzekeraars (ofwel, minder winst op de av-pakketten), waardoor toenemende premie en/of uitkleding van de vergoedingen, waardoor steeds meer mensen die zich niet aanvullend verzekeren………
  De overheid kleedt de basisdekking verder uit.
  Kortom, fysiotherapie in de huidige vorm sterft een stille dood…

  Of nee: hoop aan de horizon!
  Stel,
  Stel,
  Het KNGF realiseert het onmogelijk geachte: vrije tarieven!
  Wat verwacht je dan hoe de verzekeraars de polissen vormgeven…

  Geen idee,
  Kijk dan eens naar de ‘vrije tarieven’ van de complementaire therapeuten, bijvoorbeeld onze vakbroeders die zich richten op dezelfde doelgroep cliënten: de osteopaten, haptotherapeuten, craniosacraaltherapeuten etc.
  Vrije tarieven, maar een beperkte vergoeding per dag: ofwel forse eigen bijdrage per client.

  Nu is de client dat bij deze groepen wel bekend/gewend.
  En zal het ook wel gaan wennen als voor de fysio een eigen bijdrage moet worden betaald… Ook dit scenario zal een forse sanering teweegbrengen.

  Van de regen in de drup…
  Dan toch maar onder het juk van de verzekeraars een karig tarief afspreken en blijven zeuren?!

 • HHeld

  Het artikel klopt niet!
  Nza heeft geen tarieven fysio.

  “Nza site:
  Voor fysiotherapeuten (met een eigen praktijk of in een groepspraktijk) gelden vrije tarieven.

  De NZa stelt deze tarieven niet vast. De NZa bepaalt wel welke prestaties in rekening mogen worden gebracht. Hiervoor heeft de NZa een prestatiebeschrijvingslijst opgesteld. Alleen deze prestaties kunnen worden gedeclareerd.

  Over de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht, moet de fysiotherapeut met de zorgverzekeraar(s) onderhandelen. Voor de zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende fysiotherapeut heeft afgesloten, moet de fysiotherapeut op een openbare prijslijst de door hem vastgestelde tarieven bekendmaken. Zo’n openbare prijslijst heet ook wel ‘standaardprijslijst’. Deze prijslijst moet op een duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de fysiotherapeut hangen.”

 • LLaffaard

  Ik ben te laf om geen contract aan te gaan.
  Dit verklaar ik als volgt:
  ALs ik als enige geen contract aan ga, gaan patienten naar een ander en heb ik helemaal geen inkomsten.
  De grootste laffaard is echter het KNGF, deze heeft onderhandelingen gehouden omtrent de randvoorwaarden van contracten 2014.

  ZIE HIER : http://www.fysionet.nl/actueel/nieuwsoverzicht/handreiking-contract-2014.html

  Daarnaast dienen organisaties als Fydee namens hun 200 praktijken gewoon de rechter op te zoeken. Die is de enige die het tij van machteloosheid kan keren.

  ZIE HIER : http://www.fysionet.nl/actueel/nieuwsoverzicht/handreiking-contract-2014.html
  -ik citeer : Deze gesprekken en onderhandelingen hebben oa. als doel randvoorwaarden te realiseren waarbinnen fysiotherapie door fysiotherapeuten (optimaal) kan worden uitgevoerd. OPTIMAAL ???–>

  Mijn advies: laat uw personeel massaal hun lidmaatschap opzeggen van het KNGF. Dit kan gewoon zonder consequenties gebeuren. Als eigenaar dien je waarschijnlijk wel lid te blijven helaas.

  • HHeld

   “dienen organisaties als Fydee namens hun 200 praktijken gewoon de rechter op te zoeken” ?

   Wat bedoel je hiermee???

   Waarom moeten ze de rechter zoeken en met welk argument spannen ze een rechtzaak aan ???

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.